INDEKS TEMATYCZNY

filozofia jugosławiańska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozoficzny dialog z Zagrzebia. [Rec. Synthesis Philosophica, anglojęzyczna wersja Filozofska Istraživanja, 1986]. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-186, 1988. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

"Dijalektika" w 1972 i 1973 roku. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-174, 1974. Jedynak, Stanisław.

Fenomenologiczna koncepcja nauki i historii według Ante Pazanina. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1974. Markiewicz, Barbara.

Współczesna jugosłowiańska filozofia marksistowska a nauki matematyczne, przyrodnicze i techniczne. Studia Filozoficzne, nr 2, 57-66, 1974. Pisarek, Henryk.

O dwutomowej "Historii filozofii serbskiej". [Rec. Stojković, Andrija B. Poćeci filosofije u Srba. Od Save do Dositeja na osnovama narodne mudrosti, t.I. Razvitak filosofije u Srba 1804-1944, t. II]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1974. Pisarek, Henryk.

Konferencja leninowska w Belgradzie. Studia Filozoficzne, nr 5, 221-226, 1974. Pisarek, Henryk.

Studia nad filozofią S. Markovicia w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-88, 1974. Stojković, Andrija B.

Jugosławiańskie czasopismo filozoficzno-przyrodnicze. [Rec. Dijalektika]. Studia Filozoficzne, nr 5, 191-195, 1972. Jedynak, Stanisław.