INDEKS TEMATYCZNY

filozofia kultury


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jeszcze jedna filozoficzna seria wydawnicza w UMCS. [Prace zbiorowe Zakładu Filozofii Kultury]. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 153-155, 1990. Gryko, Czesław.

Ernest Gellner i racjonalność kultury europejskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-125, 1990. Flis, Andrzej i Kapralski, Sławomir.

Leszka Kołakowskiego krytyka freudowskiej teorii kultury. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 69-84, 1989/1990. Chabrajska, Dorota.

O podstawach kultury i doświadczeniu tajemnicy "życia" w filozofii Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 87-95, 1989. Kwiecień, Krzysztof.

Rozważania o semiotycznych podstawach filozofii kultury U. Eco. Studia Filozoficzne, nr 8, 75-85, 1988. Bogusz, Ewa.

Ergantropia jako centralna kategoria filozofii kultury. Studia Filozoficzne, nr 11, 3-11, 1987. Nowicki, Andrzej.

Odwrót od relatywizmu kulturowego. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-81, 1987. Pawłowska, Joanna.

Karla Jaspersa koncepcja "epoki osi" jako próba przezwyciężenia relatywizmu kulturowego. Studia Filozoficzne, nr 11, 25-39, 1987. Reputakowski, Piotr.

Trzy wersje latynoamerykańskiej filozofii kultury: Rodó, Vasconcelos, Ramos. Studia Filozoficzne, nr 12, 77-99, 1987. Wojcieszak, Janusz.

Osoba i kultura. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-94, 1986. Buda, Stanisław.

Postęp filozoficzny (problematyka filozoficzna). [Rec. Kulturnyj progriess: fiłosofskije problemy]. Studia Filozoficzne, nr 4, 206-210, 1986. Szkołut, Tadeusz.

Karola Wojtyły - Jana Pawła II komunionistyczna wizja kultury. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 121-139, 1985/1986. Rodziński, Adam.

Intuicje przestrzeni w sztuce, nauce, filozofii. Studia Filozoficzne, nr 4, 57-73, 1985. Symotiuk, Stefan.

Filozofia w twórczości Bronisława Malinowskiego. Ruch Filozoficzny, nr 1, 15-26, 1984. Brozi, Krzysztof J.

Materializm dziejowy jako filozofia kultury. Program filozoficzny. [Tekst z 1907]. Colloquia Communia, nr 6, 83-89, 1983. Brzozowski, Stanisław.

Antropocentryzm teorii kultury S. Hessena. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 213-220, 1983. Gajdamowicz, Halina.

Oblicza nowatorstwa w teatrze. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 55-70, 1983. Wieczorek, Krzysztof.

Historia i eschatologia. O historiozofii i filozofii kultury Mikołaja Bierdiajewa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 87-102, 1982. Wodziński, Cezary.

Język a inne formy kultury w filozofii Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 3, 111-119, 1981. Andrzejewski, Bolesław.

Spóźniony słowianofil. Pitrima Sorokina filozofia kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 141-168, 1981. Wodzyńska-Walicka, Maria.

Sport i kultura. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-170, 1980. Krawczyk, Zbigniew.

W sprawie cassirerowskiej filozofii sztuki. [Polemika z: Różanowski, Ryszard. Filozofia sztuki Ernsta Cassirera]. Studia Filozoficzne, nr 8, 105-120, 1980. Sójka, Jacek.

Metoda funkcjonalna Bronisława Malinowskiego w badaniach zjawisk społeczno-kulturowych. Studia Filozoficzne, nr 11, 109-120, 1979. Brozi, Krzysztof Jarosław.

Marksistowska filozofia kultury w Polsce do 1939 roku. (Zarys problematyki). Studia Filozoficzne, nr 7, 75-90, 1979. Kaczocha, Włodzimierz.

Artur Górski jako teoretyk kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 209-246, 1979. Kuderowicz, Zbigniew.

Myślenie-działanie-cywilizacja. Studia Filozoficzne, nr 10, 5-12, 1979. Szczepański, Jan.

Rewolucja naukowo-techniczna i jej ekstremalne interpretacje: faustyczna i ludyczna wizja świata. Studia Filozoficzne, nr 4, 35-42, 1978.  Borgosz, Józef.

Ludwika Krzywickiego teoria kultury masowej. Studia Filozoficzne, nr 3, 57-66, 1978. Kaczocha, Włodzimierz.

Struktura i dialektyka osobowości oraz światopoglądu w filozofii S. Hessena. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-73, 1977. Chmielnicki, Naum.

Feyerabenda recepty dla nauki i kultury. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-82, 1977. Magala, Sławomir.

Polska filozofia kultury XX wieku (1919-1939). Problemy - próba oceny - program badań. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-32, 1977. Nowicki, Andrzej.

Filozofia kultury Jana Łempickiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 213-224, 1976. Symotiuk, Stefan.

Istota kultury. [Rec. Kroeber, A. L. Istota kultury]. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-172, 1974. Nowicka, Ewa.

Kulturotwórcza rola nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 159-168, 1974. Werle, Józef.

Intelektualne podstawy tworów kultury według filozofii św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 243-275, 1971. Wistuba, Halina.

Autorytet jako czynnik wpływający na proces kształtowania kultury. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 172-191, 1970. Donocik, Florian.

Rewolucja a ciągłość kultury w poglądach Lenina. Studia Filozoficzne, nr 2, 51-70, 1970. Kuderowicz, Zbigniew.

Hegel a problem ciągłości kultury. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 36-58, 1970. Kuderowicz, Zbigniew.

O roli techniki w cywilizacji współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 43-55, 1970. Olszewski, Eugeniusz.

Historia filozofii a teoria kultury. Zarys problemów. Studia Filozoficzne, nr 6, 71-96, 1969. Dziamski, Seweryn.

Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw. Warszawa, PWN, 1967. Kołakowski, Leszek.

Zygmunt Łempicki - sens niekonsekwencji. Studia Filozoficzne, nr 3, 191-202, 1967. Mitosek, Zofia.

Kultura: typ i styl. [Rec. Żółkiewski, Stefan. Zagadnienia stylu. Szkice o kulturze współczesnej]. Studia Filozoficzne, nr 4, 143-153, 1967. Porębski, Mieczysław.

Spontaniczność i refleksja. Studium o problematyce wolności w filozofii Fichtego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 49-89, 1967. Siemek, Marek J.

Ideał i praktyka. Szkice i kroniki. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1966. Beylin, Paweł.

Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii. Toruń, PWN, 1966; wyd. 2 Toruń, Wyd. UMK, 2005. Elzenberg, Henryk.

O filozofię kultury. Znak, nr 121-122, 813-827, 1964. Krąpiec, Mieczysław A.

Cassirer. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Dekadencja kultury mieszczańskiej w analizach Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-90, 1962. Kuczyński, Janusz.

Pisma filozoficzne i logiczne. T. 1. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1961. Chwistek, Leon.

Światopogląd i życie codzienne. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1957. Kołakowski, Leszek.

Freyera teoria współczesności. [Rec. Freyer, Hans. Theorie des gegenwärtigen Zeitalters]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 201-204, 1956. Suchodolski, Bogdan.