INDEKS TEMATYCZNY

filozofia latynoamerykańska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Nowe argentyńskie czasopismo etyczne. [Rec. Cuadernos de etica. 1986-1987]. Etyka, nr 25, 368-373, 1990. Curyło-González, Irena.

Poglądy filozoficzne José Carlosa Mariátegui. Studia Filozoficzne, nr 4, 71-79, 1990. Górski, Eugeniusz.

Człowiek i społeczeństwo w filozofii argentyńskiej. [Rec. Aładin, W. G. Problema czełowieka i obszczestwa w fiłosofii Argientiny]. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-189, 1989. Curyło-González, Irena.

Latynoamerykańska myśl filozoficzna i społeczna z perspektywy wschodnioeuropejskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 71-89, 1989. Górski, Eugeniusz.

Filozofia pozytywistyczna w Meksyku i Argentynie. Studia Filozoficzne, nr 12, 35-57, 1987. Curyło-González, Irena.

Antologia myśli latynoamerykańskiej. [Rec. Las Ideas en la America Latina. Una antologia del pensamiento filosofico, politico y social. Monal, Isabel (wybór i wstęp)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-165, 1987. Curyło-González, Irena.

Filozofia latynoamerykańska w oczach kubańskiego historyka idei. [Rec. González, Pablo Guadarrama. Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano]. Studia Filozoficzne, nr 12, 175-180, 1987. Curyło-González, Irena.

Wokół myśli estetycznej José Martíego. [Rec. Viera, Elena Jorge. José Martí, el método de su crítica literaria]. Studia Filozoficzne, nr 12, 165-169, 1987. Skłodowska, Elżbieta.

Powstanie i ewolucja myśli marksistowskiej w Ameryce Łacińskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 59-75, 1987. Górski, Eugeniusz.

Adolfo Sánchez Vázquez i marksizm współczesny. [Rec. Praxis y filosofía : ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. González, Juliana y Pereyra, Carlos y Lozano, Gabriel Vargas (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 184-189, 1987. Górski, Eugeniusz.

Filozofia analityczna w Ameryce Łacińskiej. [Rec. El Análisis filosófico en América Latina. Gracia, Jorge J. E. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 199-202, 1987. Górski, Eugeniusz.

O filozoficznych treściach w teologii wyzwolenia. Studia Filozoficzne, nr 12, 101-122, 1987. Krzyżanowski, Jan.

Trzy wersje latynoamerykańskiej filozofii kultury: Rodó, Vasconcelos, Ramos. Studia Filozoficzne, nr 12, 77-99, 1987. Wojcieszak, Janusz.

Nowy interdyscyplinarny obraz Ameryki Łacińskiej. [Rec. América Latina en sus ideas. Coordinación e introducción por Leopoldo Zea]. Studia Filozoficzne, nr 12, 169-175, 1987. Wojcieszak, Janusz.

Wizja latynoamerykańskiej "rzeczywistości zależnej". [Rec. Lizcano, Francisco. Leopoldo Zea. Una filosofía de la Historia]. Studia Filozoficzne, nr 12, 181-183, 1987. Wojcieszak, Janusz.

O filozofii amerykańskiej. Wojcieszak, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 3-13, 1987. Zea, Leopoldo.

Przyczynek do filozofii dziejów Ameryki. Hinz, Krzysztof Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 15-34, 1987. Zea, Leopoldo.

Meksykański przegląd filozoficzny. [Rec. Dialéctica, 1979]. Studia Filozoficzne, nr 6, 161-164, 1981. Górski, Eugeniusz.

O rozwoju kolumbijskiej myśli filozoficznej i jej rubieżach "szkic informacyjny". Studia Filozoficzne, nr 5, 169-176, 1981. Piotrowski, Bogdan.

Carlos Vaz Ferreira i myśl filozoficzna Ameryki Łacińskiej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 57-68, 1972. Górski, Eugeniusz.

O filozofii w Ameryce Łacińskiej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 227-232, 1972. Górski, Eugeniusz.