INDEKS TEMATYCZNY

filozofia logiki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rodzajniki, rodzaje, logika i ontologia. [Rec. Heyer, Gerhard. Generische Kennzeichungen. Zur Logik und Ontologie generischer Bedeutung]. Studia Filozoficzne, nr 10, 219-222, 1988. Woleński, Jan.

Filozofia logiki Romana Suszki. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-6, 1986. Omyła, Mieczysław.

Logika modalna. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 163-177, 1984. Gumański, Leon.

Logika a psychologia. W siedemdziesięciolecie referatu Jana Łukasiewicza. Studia Filozoficzne, nr 6, 21-26, 1977. Koj, Leon.

Czasopismo metodologiczne Czechosłowackiej Akademii Nauk. [Rec. Teorie a Metoda, 1969-1970]. Studia Filozoficzne, nr 6, 179-185, 1972. Przybyło, Michał.

Idealizm subiektywny i logika. [Rec. Quine, Willard Van Orman. Z punktu widzenia logiki]. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 121-124, 1970. Jedynak, Stanisław.

Krytyka "formalizmu w logice". [Rec. Markowić, Mihailo. Formalizm w logice współczesnej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 188-194, 1964. Wójcicki, Ryszard.

O nowym wydaniu "Prac zebranych S. S. Peirce'a". [Rec. Collected Papers of Charles Sanders Peirce]. Studia Filozoficzne, nr 3, 251-267, 1962. Dobrosielski, Marian.

Logika a natura rzeczywistości. [Rec. Kattsoff, Louis O. Logic and the Nature of Reality]. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-105, 1961. Lis, Zbigniew.

Logika bez metafizyki. [Rec. Nagel, Ernest. Logic Without Metaphysics]. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-206, 1961. Pręgowska, Halina.

O przedmiocie logiki u Jana od św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 31-47, 1961. Wojtkiewicz, Czesław.

Krytyka niektórych poglądów na stosunek logiki do dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 118-151, 1957. Kokoszyńska, Maria.

Uwagi o rozumieniu praw logiki. Myśl Filozoficzna, nr 1, 206-221, 1955. Grzegorczyk, Andrzej.

Logika a doświadczenie. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 3-21, 1947. Ajdukiewicz, Kazimierz.