INDEKS TEMATYCZNY

filozofia nauki - podręczniki i antologie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.). Warszawa, PWN, 1966.

TREŚĆ.
Ajdukiewicz, Kazimierz. Trzy pojęcia definicji, 11-27.
Kotarbińska, Janina. Definicja, 29-55.
Kotarbińska, Janina. Tak zwana definicja dejktyczna, 57-98.
Przełęcki, Marcin. Operacjonizm, 99-121.
Czerwiński, Zbigniew. O stosunku wnioskowania statystycznego do dedukcji i indukcji tradycyjnej, 125-152.
Kokoszyńska, Maria. O dedukcji, 153-162.
Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna. Pewne pojęcie poprawnej inferencji i pragmatyczne pojęcie wynikania, 163-167. 
Szaniawski, Klemens. Wnioskowanie czy behaviour, 169-183.
Ajdukiewicz, Kazimierz. Systemy aksjomatyczne z metodologicznego punktu widzenia, 187-204.
Przełęcki, Marian. Interpretacja systemów aksjomatycznych, 205-224.
Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienie uzasadniania zdań analitycznych, 227-246.
Ajdukiewicz, Kazimierz. Logika a doświadczenie, 247-268.
Giedymin, Jerzy. Indukcjonizm i antyindukcjonizm, 269-294.
Kotarbińska, Janina. Ewolucja Koła Wiedeńskiego, 295-318.
Kotarbińska, Janina. Kontrowersja: dedukcjonizm-indukcjonizm, 319-340.
Mehlberg, Henryk. O niesprawdzalnych założeniach nauki, 341-361.
Poznański, Edward. Spór o analityczność, 363-397.
Poznański, Edward i Wundheiler, Aleksander. Pojęcie prawdy na terenie fizyki, 400-448.
Przełęcki, Marian. Pojęcia teoretyczne a doświadczenie, 449-504.
Suszko, Roman. Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania, 505-576.
Giedymin, Jerzy. Językowe problemy klasyfikacji źródeł historycznych, 579-606.
Giedymin, Jerzy. Wiarogodność informatora. Próba eksplikacji dwóch pojęć z analizy i krytyki źródeł historycznych, 607-631.
Kotarbiński, Tadeusz. Odrębność zdań psychologicznych. (1961)  633-638.  psychologia # introspekcja # doznanie # Lazari-Pawłowska, Ija. O pojęciu typologicznym w humanistyce, 639-667.
Malewski, Andrzej. Dwa modele socjologii, 669-684.
Pawłowski, Tadeusz. Rodzaje skal a struktura zdań stwierdzających związki między wielkościami, 685-698.