INDEKS TEMATYCZNY

filozofia nowożytna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Niekartezjańska koncepcja samoświadomości. Edukacja Filozoficzna, 14, 247-259, 1992. Bobryk, Jerzy.

 

Idea bezzałożeniowości. Kilka ważnych epizodów z nowożytnej fazy jej dziejów. Studia Filozoficzne, nr 1, 47-66, 1987. Dębowski, Józef.

Myśl filozoficzna drugiej połowy XIX wieku a marksizm. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 237-243, 1987. Sarnowski, Stefan.

W kręgu intelektualizmu i naturalizmu francuskiego XVII i XVIII wieku. Studia Filozoficzne, nr 3, 129-150, 1984. Drozdowicz, Zbigniew.

Dwie tradycje i dwa modele racjonalności. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 254-259, 1983. Kuderowicz, Zbigniew.

O krytyce metafizyki klasycznej w średniowieczu i nowożytności. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 123-159, 1982. Morawiec, Edmund.

Dialektyka racjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 43-60, 1982. Rowiński, Cezary.

Siedemnastowieczny aprioryzm i problem historyzmu. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 241-255, 1978. Czarnecki, Zdzisław J.

Filozofia dialektyczna czasów nowożytnych: próba systematyzacji. [Rec. Röd, Wolfgang. Dialektische Philosophie der Neuzeit]. Studia Filozoficzne, nr 9, 154-159, 1976. Magala, Sławomir.

Dziejopisarstwo erudytów i kryzys historiozofii w drugiej połowie XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 243-267, 1972. Pomian, Krzysztof.

Myśl społeczna siedemnastego wieku. Warszawa, PWN, 1970. Voisé, Waldemar.

Siedemnastowieczna wizja przyszłości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 205-235, 1969. Voisé, Waldemar.

[Rec. Leeuwen, Henry G. van. The Problem of Certainty in English Thought 1630-1690]. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 188-190, 1966. Bryksa, Stefan.

Historia filozofii nowożytnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-23, 1964. Baczko, Bronisław.

Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1963; wyd. 2 1968. Suchodolski, Bogdan.

Z tradycji antyteologicznej niemieckiego oświecenia. Religia ludzka J. G. Herdera. Studia Filozoficzne, nr 5, 113-133, 1960. Adler, Emil.

Filozofia francuskiego oświecenia i poszukiwanie człowieka konkretnego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 143-192, 1960. Baczko, Bronisław.

Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku. Toruń / Łódź, PWN, 1958. Dąmbska, Izydora.

Trwałe wartości filozofii chrześcijańskiej na tle nowoczesnych prądów filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, I, 1-41, 1948. Pastuszka, Józef.