INDEKS TEMATYCZNY

filozofia - podręczniki i antologie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Wyd. 6 poszerz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1977. Cackowski, Zdzisław.

Zarys filozofii (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych). Kraków, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966; wyd. 2 1970. Kasprzyk, Leszek i Węgrzecki, Adam.

Główne zasady nauk filozoficznych. Wyd. 3 popr. i uzup. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959. Czeżowski, Tadeusz.

Wstęp do filozofii i zarys ontologii. Opole, Wyd. św. Krzyża w Opolu, 1949. Chojnacki, Piotr.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 1. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 2. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 3. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.