INDEKS TEMATYCZNY

filozofia - wprowadzenia dla początkujących


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Spotkania z filozofią. Wyd. 7 zmienione Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sikora, Adam.

500 zagadek filozoficznych. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Kuczyński, Janusz i Mrówczyński, Tadeusz.

Przygotowanie do filozofii. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1964. Gawecki, Bolesław J.

Propedeutyka filozofii. Materiały pomocnicze. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1961. Grudzień, Józef i Wolniewicz, Bogusław.

Kierunki i zagadnienia filozofii (dla wydziałów biologii, matematyczno-fizycznych i chemicznych). Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Dział Wydawnictw, 1958. Krajewski. Władysław.

Pogadanki filozoficzne. Przewodnicy ludzkości. Szaniawski, Ignacy (posł.), 269-273. Warszawa, Książka i Wiedza, 1958; wyd. 2 1960. Rudniański, Stefan.

Teoria poznania. Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim 1957-1958. Część pierwsza. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1960; wyd. 3 1960; wyd. 4 1962; wyd. 5 1963; wyd. 6 1965; wyd. 7 1966. Schaff, Adam.

Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących. Wyd. 4 popr. i uzup. Wrocław / Warszawa, Książnica-Atlas, 1948; wyd. 5 1950. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Sens istnienia. Przystępny zarys filozofii. Kraków, Spółdzielnia Księgarska "Czytelnik", 1945; wyd. 2 1947. Staronka, Leszek.