INDEKS TEMATYCZNY

filozofia polska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka. Filo-Sofija, nr 13-14 (2-3), 505-520, 2011. Czardybon, Barbara.

"O autorze książki" w: Michalski, Konstanty. Między heroizmem a bestialstwem. 331-349. Wyd. 3, uzup. Kraków, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2010. Usowicz, Aleksander.

"Władysław Szumowski - życie i twórczość filozoficzno-medyczna" w: Szumowski, Władysław. Filozofia medycyny. 3-15. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2007. Gryglewski, Ryszard i Środka, Andrzej.

"Scientific" creationism - reception of the theory in Poland. Studia Gdańskie, t. VIII, 150-163, 1992. Kloskowski, Kazimierz.

 

Filozofia i liberalizm w Polsce. [Rec. Auspitz, Josiah Lee. Commentary. 1989. Walicki, Andrzej. Hayek w Polsce. 1988]. Znak, nr 416, 111-115, 1990. Gowin, Jarosław.

Jaspers w Polsce. Przegląd bibliograficzny. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 175-214, 1990. Mincer, Wiesław.

Hermetyzm w Polsce w XVI wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 153-169, 1989/1990. Czerkawski, Jan.

Henryk z Hesji (zm. 1397) jako autorytet polskiej późnośredniowiecznej komentarystyki biblijnej. Stanisława z Zawady (zm. 1491) komentarz do Księgi Rodzaju. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 119-139, 1989/1990. Szafarkiewicz, Maria.

Teoria człowieka w dziełach krakowskich teologów z drugiej połowy XV wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 73-89, 1989/1990. Wielgus, Stanisław.

Współtwórca polskiej mediewistyki. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 5-26, 1989/1990. Zieliński, Edward.

Scholastyka. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-24, 1989. Domański, Juliusz.

O zniesieniu teorii alienacji. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 245-253, 1989. Kochan, Ewa i Kochan, Jerzy.

Trzydzieści lat filozofii nauk przyrodniczych w Polskiej Akademii Nauk i poza nią. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 3-19, 1989. Krajewski, Władysław.

Przyszłość aksjologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 25-29, 1989. Pawlica, Jan.

Sekcja logiki na polskich zjazdach filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-86, 1989. Suchoń, Wojciech.

O filozofii spotkania w Polsce. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 143-148, 1989. Szmyd, Jan.

Filozofia dla przyszłości. Po V Zjeździe Filozofii Polskiej. [Kraków, 9-12.11.1987]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 291-299, 1989. Szołtysek, Adolf E.

Polska filozofia spotkania. Studia Filozoficzne, nr 1, 125-134, 1989. Wieczorek, Krzysztof.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 193-197, 1989. Zdybicka, Zofia J.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 198-201, 1989. Ziembiński, Zygmunt.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 202-204, 1989. Żarnecka-Biały, Ewa.

Wybrana bibliografia. [Prace Deleuze'a, Derridy, Foucault, Klossowskiego, wywiady z nimi, komentarze po francusku, przekłady i komentarze w języku polskim]. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 415-435, 1988. Banasiak, Bogdan i Matuszewski, Krzysztof.

Stosunek Andrzeja Rudzkiego SJ (1713-1766) do filozofii Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 170-176, 1988. Darowski, Roman.

Stanisław Radzimski SJ (1565-1622), wykładowca filozofii w Braniewie i Kaliszu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-191, 1988. Darowski, Roman.

15 lat działalności Komisji Filozofii i Socjologii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (1969-1984). Ruch Filozoficzny, XLV (1), 21-31, 1988. Fryckowski, Edmund.

Poznawanie tradycji polskiej myśli marksistowskiej - neohumanizm lat trzydziestych i jego ideowe odmiany. Studia Filozoficzne, nr 12, 85-93, 1988. Głombik, Czesław.

Propedeutyka filozofii w czasach II Rzeczypospolitej. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 241-251, 1988. Głuchowski, Gerard.

Henryk Struve i Kazimierz Twardowski - z dziejów spotkania dwóch filozofów. Studia Filozoficzne, nr 8, 131-141, 1988. Jadczak, Ryszard.

Co filozofia zawdzięcza apostacie filozofii? Studia Filozoficzne, nr 6-7, 15-23, 1988. Lejewski, Czesław.

Polskie piśmiennictwo filozoficzne w trzechsetleciu od Witelona do Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 12, 175-179, 1988. Markowski, Mieczysław.

Rozmowy o filozofii. Chrześcijaństwo, filozofia i kontemplacja. Z profesorem Stefanem Swieżawskim rozmawiają Karol Tarnowski i Henryk Woźniakowski. Znak, nr 403, 3-24, 1988. Stefan Swieżawski.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 83-85, 1988. Szczepański, Jan.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 86-90, 1988. Szmyd, Jan.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 207-209, 1988. Sztumski, Janusz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 209-214, 1988. Sztumski, Wiesław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 214-219, 1988. Szymański, Jerzy.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 219-223, 1988. Szyszkowska, Maria.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 299-304, 1988. Ślaga, Szczepan W.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 304-306, 1988. Tanalski, Dionizy.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 307-308, 1988. Wojnar-Sujecka, Janina.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 308-312, 1988. Woleński, Jan.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 415-420, 1988. Wróblewski, Jerzy.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 420-423, 1988. Zamiara, Krystyna.

Filozofia Henryka Kamieńskiego istotnym źródłem marksizmu w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 105-120, 1988. Żuraw, Józef.

Demarkacjonizm lubelskiej szkoły filozoficznej. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 345-364, 1987. Bronk, Andrzej.

Renesansowe koncepcje godności człowieka. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 251-281, 1987. Czerkawski, Jan.

W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego i Władysława Tatarkiewicza. [Wprowadzenie do debaty, w której głos zabrali: Pelc, Jerzy; Swieżawski, Stefan; Białostocki, Jan; Kuczyńska, Alicja; Dembowski, Bronisław; Libera, Zdzisław; Wolniewicz, Bogusław; Grzegorczyk, Andrzej; Szaniawski, Klemens. 237-254]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 236, 1987. Jadacki, Jacek J.

O przedmiocie i zadaniach filozofii w ujęciu Mścisława Wartenberga. Studia Filozoficzne, nr 7, 133-147, 1987. Kazimierczak, Marek.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 69-71, 1987. Pawlak, Józef.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 71-72, 1987. Pawlica, Jan.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 72-76, 1987. Pawłowski, Tadeusz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 76-80, 1987. Pelc, Jerzy.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 80-83, 1987. Piróg-Rzepecka, Krystyna.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 83-86, 1987. Półtawski, Andrzej.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 86-88, 1987. Prucnal, Tadeusz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 187-191, 1987. Przełęcki, Marian.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 191-194, 1987. Pszczołowski, Tadeusz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 194-199, 1987. Rasiowa, Helena.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 199-202, 1987. Rode, Maksymilian.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 202-204, 1987. Rodziński, Adam.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 333-336, 1987. Skarga, Barbara.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 336-341, 1987. Słupecki, Jerzy.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 341-344, 1987. Sokołowski, Stanisław Józef.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 344-348, 1987. Stępień, Antoni B.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 348-352, 1987. Styczeń, Tadeusz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 352-356, 1987. Such, Jan.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 357-359, 1987. Suchodolski, Bogdan.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 359-361, 1987. Suchoń, Wojciech.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 361-369, 1987. Swienko, Henryk.

"Wstęp o życiu i twórczości filozoficznej Piotra Chojnackiego" w: Chojnacki, Piotr. Wybór Pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski, Czesław (wybór i opracowanie), 5-23. Warszawa, PAX, 1987. Szyszkowska, Maria.

Filozofia Jana Kowalskiego SJ (1711-1782). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 167-186, 1986. Darowski, Roman.

Nowe źródła do działalności filozoficznej Jakuba Ortiza SJ (1564-1625). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 15-24, 1986. Darowski, Roman.

Rozdział z historii filozofii polskiej: Władysław Tatarkiewicz. Studia Filozoficzne, nr 12, 179-194, 1986. Jadacki, Jacek Juliusz.

Legenda szkoły lwowsko-warszawskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 211-226, 1986. Jadacki, Jacek Juliusz.

Z dziejów teorii klas społecznych (przegląd stanowisk 1947-1965). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 269-288, 1986. Kochan, Jerzy.

Polskie spory o Kanta. Stanowisko Jana Majorkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 8, 121-128, 1986. Lewandowski, Władysław.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Historia i stan badań w zakresie filozofii do 1984 roku. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 267-292, 1986. Majkowska-Sztange, Antonina.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 349-354, 1986. Marciszewski, Witold.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (1), 187-190, 1986. Mejbaum, Wacław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (1), 191-194, 1986. Morawiec, Edmund.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (1), 194-205, 1986. Morawski, Stefan.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (1), 205-207, 1986. Mortimer, Halina.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (1), 207-208, 1986. Mrozek-Dumanowska, Anna.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 354-357, 1986. Nieznański, Edward.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 358-361, 1986. Nowaczyk, Mirosław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 361-362, 1986. Nowak, Izabella.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 370-376, 1986. Nowicki, Andrzej.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 377-379, 1986. Ogonowski, Zbigniew.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 379-381, 1986. Orłowska, Ewa.

Polska bibliografia heglowska. Colloquia Communia, 1(24), 219-230, 1986.

Marksistowska doktryna moralna we współczesnej rzeczywistości polskiej. Część I. Teoria moralności socjalistycznej w podręczniku "Etyka". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 129-144, 1985. Ślipko, Tadeusz.
Część II. Teoria moralności socjalistycznej w publikacjach lat 1974-1984. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 115-157, 1986.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII(1-2), 91-93, 1985. Andrzejewski, Bolesław.

Tomasz Młodzianowski - w kręgu myśli suarezjańskiej. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 81-98, 1985. Bargieł, Franciszek.

Metafizyka Tomasza Młodzianowskiego S.J. (1622-1686). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 229-258, 1985. Bargieł, Franciszek.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 93-95, 1985. Czarnecki, Zdzisław J.

Mateusz Bembus S. J. (1567-1645), profesor filozofii w Poznaniu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 213-228, 1985. Darowski, Roman.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 95-99, 1985. Fritzhand, Marek.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 99-100, 1985. Iwanicki, Józef.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 100-101, 1985. Iwanuś, Bogusław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 101-104, 1985. Jankowski, Henryk.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 104-106, 1985. Jedynak, Stanisław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 106-112, 1985. Kamiński, Stanisław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 112-116, 1985. Kłósak, Kazimierz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 116-122, 1985. Kmita, Jerzy.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 122-124, 1985. Koj, Leon.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 124-130, 1985. Kowalczyk, Stanisław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (1-2), 130-133, 1985. Kozłowski, Roman.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 235-238, 1985. Krajewski, Władysław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 239-241, 1985. Krawczyk, Zbigniew.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 241-244, 1985. Krąpiec, Mieczysław A.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 244-247, 1985. Kubiński, Tadeusz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 247-249, 1985. Kuderowicz, Zbigniew.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 249-252, 1985. Kwiatkowski, Tadeusz.

Kazimierz Kelles-Krauz: woluntaryzm a ortodoksja w marksizmie. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 169-181, 1985. Mackiewicz, Witold.

Dyskusje wokół filozofii prawa w polskim prawoznawstwie powojennym. Zarys zagadnienia. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 145-159, 1985. Smoczyński, Paweł J.

Obrona filozofii tomistycznej na początku dwudziestego wieku (Idzi Radziszewski, Henryk Romanowski, Jacek Woroniecki, Piotr Chojnacki). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 193-208, 1985. Szałata, Kazimierz.

O "Przeglądzie Filozoficznym". Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 37-44, 1985. Woleński, Jan.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (1), 64-66, 1984. Amsterdamski, Stefan.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (1), 67-68, 1984. Augustynek, Zdzisław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (1), 68-72, 1984. Banasiewicz, Wiesław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (1), 72-76, 1984. Bańka, Józef.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (1), 76-78, 1984. Batóg, Tadeusz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 221-222, 1984. Borgosz, Józef.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (1), 78-82, 1984. Borkowski, Ludwik.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 225-228, 1984. Butryn, Stanisław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 221-222, 1984. Borgosz, Józef.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (1), 78-82, 1984. Borkowski, Ludwik.

Z dziejów historii filozofii w Polsce w latach 1863-1918. Studia Filozoficzne, nr 1, 135-157, 1984. Borzym, Stanisław.

Historia filozofii jako nauka w okresie międzywojennym. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-25, 1984. Borzym, Stanisław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 223-225, 1984. Bryll, Grzegorz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 225-228, 1984. Butryn, Stanisław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 228-234, 1984. Cackowski, Zdzisław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 235-236, 1984. Czelakowski, Janusz.

Marcina Śmigleckiego SJ rękopiśmienne wykłady z logiki (Akademia Wileńska, R. 1586/87). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 31-53, 1984. Darowski, Roman.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 236-238, 1984. Dembowski, Bronisław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 238-240, 1984. Dobrosielski, Marian.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 240-243, 1984. Domański, Juliusz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 243-248, 1984. Dziamski, Seweryn.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 248-252, 1984. Gawecki, Bolesław J.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (2-3), 252-256, 1984. Głombik, Czesław.

Krakowskie kontakty filozoficzne Oldřicha Kramářa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 319-338, 1984. Głombik, Czesław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (4), 373-379, 1984. Gogacz, Mieczysław.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (4), 379-384, 1984. Gołaszewska, Maria.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (4), 384-386, 1984. Grodziński, Eugeniusz.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (4), 387-389, 1984. Gumański, Leon.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (4), 389-391, 1984. Hałkowska, Katarzyna.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, XLI (4), 391-393, 1984. Hempoliński, Michał.

Z dyskusji nad propedeutyką filozofii w szkole średniej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 151-159, 1984. Jadczak, Ryszard.

Filozofia nauki w Polsce w latach 1973-1982. (Wstępna ocena działalności badawczej). Roczniki Filozoficzne, 32(1), 241-249, 1984. Kamiński, Stanisław.

Refleksje nad moją pracą naukową na KUL z perspektywy czasu. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 5-12, 1984. Mazierski, Stanisław.

[Rec. Wiernikow, M. N. Mietidiłogiczeskij analiz krizisa fiłofskogo idealizma. Na matieriałach polskoj fiłosofii konca XIX - pierwoj trieti XX w]. Ruch Filozoficzny, XLI (4), 369-370, 1984. Pawlak, Józef.

Marksizm jako perspektywa teoretyczna "Myśli Współczesnej" w latach 1949-1951. Studia Filozoficzne, nr 1, 159-177, 1984. Sadziński, Eugeniusz.

Utopia cywilizacyjna w polskim Oświeceniu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 257-289, 1984. Snopek, Jerzy.

Recepcja Arystotelesa w kulturze europejskiej jako wstęp do arystotelizmu polskiego odrodzenia według Wiktora Wąsika. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 154-168, 1984. Szałata, Kazimierz.

Rozumienie zjawiska nierówności społecznej w marksistowskim nurcie polskiej myśli społecznej lat 1884-1939. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-156, 1984. Walosik, Jerzy.

Tezy o Andrzeju Nowickim. (W dziesięciolecie marksistowskiej teorii spotkań). Studia Filozoficzne, nr 10, 179-180, 1984. Wieczorek, Krzysztof.

Prawda i etos w życiu filozofa. [Dyskusja wokół twórczości Kazimierza Kłosaka: Życiński, Józef; Dąmbska, Izydora; Sowa, Ewa; Jaworski, Marian; Stróżewski, Władysław; Tischner, Józef]. Znak, nr 350, 47-53, 1984.

Reakcje obronne polskiej filozofii profesjonalnej na irracjonalizm początków XX w. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 320-326, 1983. Borzym, Stanisław.

Jakub Ortiz SJ (1564-1625), profesor filozofii w Poznaniu i w Akademii Wileńskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-24, 1983. Darowski, Roman.

Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683-1762). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 3-20, 1983. Darowski, Roman.

Kontrowersje wokół polskiej myśli poheglowskiej. [Polemika z: Rąb, Jacek. Ideologia postheglizmu. Kategoria narodu w polskim heglizmie a współczesne kontrowersje]. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-210, 1983. Głombik, Czesław.

Idea pokoju w polskiej myśli filozoficznej w XV wieku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 145-149, 1983. Kuksewicz, Zdzisław.

Refleksja historiozoficzna Kazimierz Brodzińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21-58, 1983. Kurczak, Justyna.

Samowiedza marksizmu. (Bibliografia adnotowana). Colloquia Communia, nr 2(7), 135-145, 1983. Łazarski, Aleksander i Ross, Wiktor.

Kontrowersje filozoficzne na łamach "Myśli Współczesnej" w latach 1946-1948. Studia Filozoficzne, nr 7, 145-168, 1983. Sadziński, Eugeniusz.

"Biblioteka Studiów nad Marksizmem" (w dwadzieścia lat później). [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-221, 1983. Stawiński, Janusz.

Koncepcja historycznego wyjaśniania kauzalnego w Szkole Poznańskiej i u W. B. Gallie’go. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 151-165, 1983. Wawrzonek, Stanisława.

Izydora Dąmbska (1904-1983). Studia Filozoficzne, nr 11-12, I-IV, 1983. Węgrzecki, Adam.

Życiorys i bibliografia opublikowanych prac ks. prof. dra Kazimierza Waisa za lata 1895-1932. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 133-145, 1983. Wołczański, Józef.

Wspomnienie o Tadeuszu Kotarbińskim. Ruch Filozoficzny, nr 4, 259-269, 1982/83. Pszczołowski, Tadeusz.

Katolicka krytyka filozofii Bergsona w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 275-299, 1982. Borzym, Stanisław.

O filozofii międzywojennej w Polsce. Znak, nr 329, 210-241, 1982. Borzym, Stanisław.

 Andrzej Nowak SJ (1570-1629), profesor filozofii w Akademii Wileńskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 71-88, 1982. Darowski, Roman.

Rola filozofii polskiej w kształtowaniu się świadomości narodowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 177-183, 1982. Dembowski, Bronisław.

Lwów jako kulturalno-intelektualne podłoże powstania idei Ludwika Flecka. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 193-197, 1982. Markiewicz, Władysław.

Ludwik Fleck i filozofia polska. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 79-82, 1982. Wolniewicz, Bogusław.

Ryszard Singleton SJ (1566-1602), pierwszy profesor filozofii w Braniewie. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 41-56, 1981. Darowski, Roman.

Poglądy filozoficzne Stanisława Jaworskiego SJ (1711-1779). Roczniki Filozoficzne, 29(1), 109-124, 1981. Darowski, Roman.

Bibliografia prac Leopolda Blausteina. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 244-254, 1981. Dąbrowski, Mieczysław A.

Polskie dyskusje o formie i treści. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 145-167, 1981. Markiewicz, Henryk.

Samuel Przypkowski (1592-1670) i jego traktat De pace et concordia ecclesiae. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-102, 1981. Ogonowski, Zbigniew.

Religia a kultura w polskiej katolickiej myśli filozoficznej w latach 1918-1939. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-148, 1981. Szydłowski, Piotr.

Cenna monografia Klewczenii o rozwoju myśli marksistowsko-leninowskiej. [Rec. Klewczenija, A. S. Oczerki po istorii marksistsko-leninskoj fiłosofskoj mysli w Polsze]. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-160, 1981. Wójcik, Stanisław.

Technika i społeczeństwo jako przedmiot badań w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 1, 137-147, 1981. Zacher, Lech.

Uwagi i sprostowania na temat S. Szadurskiego SJ. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 161-169, 1980. Bargieł, Franciszek.

Bibliografia polskiej filozofii nauk przyrodniczych 1930-1979. Studia Filozoficzne, nr 9, 155-173, 1980. Bielecki, Marek i Strawiński, Witold.

Uwagi o źródłach do dziejów kultury filozoficznej w Polsce. [Rec. 700 lat myśli polskiej. T. I. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku. T. II. Filozofia i myśl społeczna XVI wieku]. Znak, nr 307, 88-101, 1980. Czerkawski, Jan.

Jan Klein SJ (1556-1601), wykładowca filozofii w Poznaniu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 145-160, 1980. Darowski, Roman.

Geneza dzieła Wojciecha Tylkowskiego SJ "Philosophia curiosa". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 21-34, 1980. Darowski, Roman.

Hieronim Stefanowski SJ (1568-1606), profesor filozofii w Poznaniu i Wilnie. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 167-181, 1980. Darowski, Roman.

Z problematyki naukowo-badawczej prof. Bolesława J. Gaweckiego (w 90 rocznicę urodzin). Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 1-15, 1980. Dołęga, Józef M.

De practicimo in philosophia saeculo XV a Polonis exculta obvio observationes. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 183-202, 1980. Domański, Juliusz.

Polska recepcja augustyńskiej interpretacji automatyzmu kartezjańskiego. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 253-260, 1980. Eborowicz, Wacław.

Bibliografia logiki polskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 161-176, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.
Bibliografia logiki polskiej. Część II. 1918-1939. Studia Filozoficzne, nr 2, 151-175, 1980.

Autor "Speculum aurerum". Roczniki Filozoficzne, 28(1), 203-232, 1980. Kałuża, Zenon.

[Rec. Prace Komisji Filozofii i Socjologii, I-VI. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1972-1979]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII, 214-221, 1980. Nowak, Waldemar.

Centralne założenia i kategorie filozoficzne polskiego modernizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 49-67, 1980. Padoł, Roman.

Z perspektywy piętnastu lat (w 15-tą rocznicę śmierci prof. W. Wąsika). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 123-134, 1980. Porębski, Stanisław A.

[Rec. Bargieł, Franciszek. Stanisław Szadurski SJ (1726-1789), Przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej. (250 egz. na prawach rękopisu)]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 207-210, 1980. Regner, Leopold.

Listy Władysława Tatarkiewicza z lat 1942-1977 (inedita) do Andrzeja Nowickiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-10, 1980.

O pewnych osobliwościach polskiej myśli marksistowskiej przed 1918 r. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-24, 1980. Walicki, Andrzej.

Tradycje wychowania dla pokoju w polskiej myśli filozoficzno-społecznej. Przyczynek do zagadnienia. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-19, 1979. Borgosz, Józef.

Filozofia a oświecenie chrześcijańskie w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 259-265, 1979. Czerkawski, Jan.

Życie i działalność filozoficzna Tomasza Elżanowskiego, SJ (1590-1656). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 51-83, 1979. Darowski, Roman.

Franciszek Brentano a polska myśl filozoficzna. Kazimierz Twardowski i jego szkoła. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 1-10, 1979. Dąmbska, Izydora.

Fichte i polska filozofia czynu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 97-118, 1979. Garewicz, Jan.

Neoscholastyka polska w perspektywie "Realitas historica". Studia Filozoficzne, nr 10, 181-196, 1979. Głombik, Czesław.

U źródeł współczesnej logiki polskiej. Studia Filozoficzne, nr 8, 39-56, 1979. Jadacki, Jacek Juliusz.

Etyka polska w kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej. Studia Filozoficzne, nr 8, 119-130, 1979. Jedynak, Stanisław.

Marksistowska filozofia kultury w Polsce do 1939 roku. (Zarys problematyki). Studia Filozoficzne, nr 7, 75-90, 1979. Kaczocha, Włodzimierz.

Przyczynki do działalności Wojciecha z Brudzewa. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 231-237, 1979. Kowalczyk, Maria.

Krytyka nierówności społecznej na łamach poznańskiego "Roku". Studia Filozoficzne, nr 7, 65-74, 1979. Lewandowski, Władysław.

Humanizm i osobliwości nauczania filozofii w Polsce w XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 161-171, 1979. Palacz, Ryszard.

Kierunki pracy naukowej i organizacyjno-dydaktycznej ks. prof. K. Kłósaka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 9-26, 1979. Ślaga, Szczepan W.

Dyskusje wokół modelu etyki w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 8, 131-143, 1979. Tyburski, Włodzimierz.

Romantyzm jako model kultury narodowej. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-147, 1979. Urbankowski, Bohdan.

Problem realności czasu w "Quaestiones super octo libros physicorum Aristotelis" Benedykta Hesse - najznakomitszego przedstawiciela burydanizmu na Krakowskim Uniwersytecie w XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 99-114, 1979. Wielgus, Stanisław.

Stan obecny i perspektywy badań nad filozofią w szkołach jezuickich w Polsce (XVI-XVIII w.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 237-285, 1978. Darowski, Roman.

Nauka i filozofia w poglądach polskich marksistów okresu międzywojennego. Studia Filozoficzne, nr 5, 113-126, 1978. Dziamski, Seweryn.

Problem tradycji w kontrowersjach ideowych warszawskich pozytywistów. Studia Filozoficzne, nr 4, 155-169, 1978. Głombik, Czesław.

O znaczeniu etyki polskiej z lat 1863-1918. Studia Filozoficzne, nr 6, 119-131, 1978. Jedynak, Stanisław.

Młodość i twórczość. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-16, 1978. Kuczyński, Janusz.

Miejsce filozofii Witkacego we współczesnej mu filozofii polskiej. (Monadyzm biologiczny a reizm i fenomenologia). Studia Filozoficzne, nr 3, 79-94, 1978. Michalski, Bohdan.

Polskie rękopisy filozoficzne XVII i XVIII wieku na Litwie. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 287-309, 1978. Plečkaitis, Romanas.

Przewartościowanie romantyzmu. (Refleksje moderatora obrad w sekcji "Koncepcja twórczości w filozofii polskiej"). Studia Filozoficzne, nr 1, 17-35, 1978. Urbanowski, Bohdan.

Konferencja w Mikuszowicach. [Człowiek w perspektywie cywilizacji technicznej]. Studia Filozoficzne, nr 10, 181-185, 1978. Falborska-Roś, Jadwiga i Zacher, Lech.

Filozofia we współczesnej polskiej teologii. Znak, nr 283, 3-16, 1978. Zuberbier, Andrzej.

Tadeusz Kościuszko - myśliciel epoki polskiego oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 6, 91-105, 1978. Żuraw, Józef.

Historia myśli marksistowskiej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 6, 55-68, 1977. Dziamski, Seweryn.

Schopenhauer w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 247-274, 1977. Garewicz, Jan.

Kategoria praktyki w refleksji filozoficznej Stefana Rudniańskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 187-196, 1977. Grądkowski, Waldemar Filip.

Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1934/35. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 6, 122-141, 1977. Kotarbińska, Janina.
Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1935/36. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 7, 99-111, 1977. Kotarbińska, Janina.
Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1936/37. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 12, 131-141, 1977.
Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1936/37. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 1, 137-154, 1978.

Estetyka - zadania i plany badawcze. Studia Filozoficzne, nr 7, 41-48, 1977. Kuczyńska, Alicja.

Polskie spory wokół ideologii Lwa Tołstoja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 215-246, 1977. Kuderowicz, Zbigniew.

Uwagi o stanie i zadaniach etyki marksistowskiej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 7, 33-39, 1977. Michalik, Mieczysław.

Dzieje rękopisu "Zagadnienia psychofizycznego" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 7, 113-121, 1977. Michalski, Bohdan.

Marksizm Juliana Baltazara Marchlewskiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-96, 1977. Michta, Norbert.

O niektórych tendencjach filozoficzno-metodologicznych medycyny w Polsce na przełomie XIX i XX w. Studia Filozoficzne, nr 11, 127-138, 1977. Miłosz, Stanisław i Stański, Mieczysław.

Polska filozofia kultury XX wieku (1919-1939). Problemy - próba oceny - program badań. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-32, 1977. Nowicki, Andrzej.

Polskie zjazdy filozoficzne w okresie międzywojennym. Studia Filozoficzne, nr 6, 143-150, 1977. Nowicki, Andrzej.

Od "katolicyzmu otwartego" do "socjalizmu personalistycznego". (Próba odczytania programu ruchu personalistycznego środowisk "Więzi" i "Chrześcijanina w świecie"). Studia Filozoficzne, nr 11, 151-157, 1977. Popławski, Stanisław.

Jerzy Braun. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 11-15, 1977. Szyszkowska, Maria.

Czyn, praca i twórczość w polskiej filozofii epoki międzypowstaniowej. Próba rewaloryzacji. Studia Filozoficzne, nr 4, 33-43, 1977. Walicki, Andrzej.

Informacja o działalności poznańskiego środowiska filozoficznego w latach 1970-1976. Studia Filozoficzne, nr 11, 159-166, 1977. Łastowski, Krzysztof.

Z dziejów metafizyki w Polsce w XVII wieku. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 48-98, 1976. Czerkawski, Jan.

Ludzie, poglądy i idee w sporze o krakowską katedrę filozofii (1875-1877). Studia Filozoficzne, nr 4, 225-237, 1976. Głombik, Czesław.

Rozwój logiki i metodologii nauk w Polsce po II wojnie światowej. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 113-122, 1976. Kamiński, Stanisław.

Filozofia kultury Jana Łempickiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 213-224, 1976. Symotiuk, Stefan.

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji wykładowców filozofii marksistowskiej w Krakowie. [15-20.IX.1975]. Studia Filozoficzne, nr 2, 235-237, 1976. Składkowski, Janusz.

O dyskusji w Polsce wokół problemu korespondencji w nauce. Studia Filozoficzne, nr 12, 65-77, 1976. Witkowski, Lech.

Krytyka systemu Kanta i program nowokrytyczny Mariana Massoniusa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 171-187, 1975. Hochfeld, Anna.

Nieznany fragment z dziejów recepcji "Wielkiej Encyklopedii" w polskim Oświeceniu. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 271-273, 1975. Mincer, Wiesław.

Personalizm w Polsce. Problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej w mounieryzmie "Więzi". Poznań, PWN, 1975. Popławski, Stanisław.

Filozofia szkolna w toruńskim gimnazjum akademickim w latach 1600-1660 (zarys problematyki). Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 265-270, 1975. Salmonowicz, Stanisław.

Filozofia w procesie współtworzenia socjalistycznej Polski i zadania naszych czasopism. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-21, 1975. Kuczyński, Janusz.

Cywilizacja w koncepcji filozoficznej Erazma Majewskiego. Studia Filozoficzne, nr 8, 107-119, 1975. Szymańska, Aleksandra i Szymański, Jerzy.

Adam Burski i jego Dialectica Ciceronis. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 3-15, 1974. Dąmbska, Izydora.

Rozwój badań filozoficznych w XXX-leciu Polski Ludowej. Studia Filozoficzne, nr 7, 5-24, 1974. Jaroszewski, Tadeusz M.

Zagadka Józefa Kalasantego Szaniawskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 101-125, 1974. Król, Marcin.

Filozofia a nauki szczegółowe w środowisku krakowskim. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-139, 1974. Kuderowicz, Zbigniew.

Moja droga filozoficzna. (Z przemówienia jubileuszowego). Studia Filozoficzne, nr 10, 73-78, 1974. Łubnicki, Narcyz.

Nie znane polskie komentarze z XV wieku do "Traktatu o sferze" Jana z Holywood. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-32, 1974. Markowski, Mieczysław.

Listy Henryka Struvego. Borzym, Stanisław (wybór, przygotowanie, wstęp), 315-317. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 315-355, 1974. Struve, Henryk.

Polskie studia nad dziejami myśli św. Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 213-225, 1974. Swieżawski, Stefan.

Polskie studia nad dziejami myśli św. Tomasza. Znak, nr 245, 1455-1470, 1974. Swieżawski, Stefan.

Polsko-włoska współpraca naukowa w dziedzinie badań nad myślą Odrodzenia. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-171, 1974. Szczucki, Lech.

Jubileusz Profesora Bogdana Suchodolskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-205, 1974. Wojnar, Irena.

Daniela Gromska. [Nekrolog i bibliografia oprac. Długokęcka, T.]. Studia Filozoficzne, nr 4, 207-209, 1974.

Irena Krońska. [Nekrolog i bibliografia oprac. Długokęcka, T.]. Studia Filozoficzne, nr 4, 210-212, 1974.

Sprawozdanie ze spotkania zespołu redakcyjnego "Studiów Filozoficznych" z przedstawicielami delegacji radzieckich uczonych. Studia Filozoficzne, nr 5, 227-229, 1974. S., J.

Teleologiczna interpretacja przyrody u polskich neotomistów. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 108-124, 1973. Biedulski, Czesław.

Spotkania naukowe przedstawicieli gdańskiego środowiska teologiczno-filozoficznego. Studia Gdańskie, t. I, 271-272, 1973. Bogdanowicz, Stanisław.

Filozofia polska w dwudziestoleciu międzywojennym. (Zarys rozwoju). Studia Filozoficzne, nr 2, 61-69, 1973. Czeżowski, Tadeusz.

Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. [Zagajenie dyskusji nad książką Baczko, Bronisław (red.). Filozofia w Polsce. Słownik Pisarzy]. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 209-216, 1973. Dąmbska, Izydora.

Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878-1939. Warszawa, PWN, 1973. Dziamski, Seweryn.

Główne kierunki polskiej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-15, 1973. Ingarden, Roman.

Etyka polska od Galla Anonima do Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 1, 31-55, 1973. Jedynak, Stanisław.

Staropolskie wzory osobowe (trzy nurty w etyce polskiej późnego odrodzenia). Studia Filozoficzne, nr 5, 173-195, 1973. Jedynak, Stanisław.

Etyka polska od Konarskiego do Kołłątaja. Studia Filozoficzne, nr 10, 33-47, 1973. Jedynak, Stanisław.

Konserwatyści krakowscy 1831-1865. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 175-207, 1973. Król, Marcin.

Rozwój filozofii średniowiecznej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 6, 75-99, 1973. Kuksewicz, Zdzisław.

Filozofia polska w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-20, 1973. Kwiatkowski, Tadeusz.

Łukasz Górnicki wobec problemów filozoficznych. Z dziejów synkretyzmu filozoficznego w dobie renesansu w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-69, 1973. Lichański, Jakub Z.

Idea humanizmu socjalistycznego w pismach pierwszych marksistów polskich nurtu "socjalrewolucyjnego". Studia Filozoficzne, nr 3, 119-144, 1973. Modzelewski, Edward.

Tendencje naturalistyczne i racjonalizujące w filozofii polskiej XV wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 17-29, 1973. Seńko, Władysław.

Etyka polska. Z wczesnych poglądów etycznych Jana Hempla. Etyka, t. 12, 95-124, 1973. Szmyd, Jan.

Rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Mycielskim o filozofii prawa w okresie międzywojennym. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 109-111, 1973. Szyszkowska, Maria.

Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. [Głos w dyskusji nad Baczko, Bronisław (red.). Filozofia w Polsce. Słownik Pisarzy]. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 216-220, 1973. Tatarkiewicz, Władysław.

Filozofia człowieka w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-32, 1973. Wojnar-Sujecka, Janina.

Studium filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1968-1972. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 94-106, 1973. Wolicka, Elżbieta.

Tomasza Młodzianowskiego poglądy na materię. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 269-278, 1972. Augustyn, Władysław.

"Przegląd Filozoficzny" wobec prądów modernistycznych (1897-1905). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 49-82, 1972. Borzym, Stanisław.

Henryk Struve a polska filozofia poheglowska. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 97-115, 1972. Borzym, Stanisław.

Jakiej filozofii Polacy potrzebują? Znak, nr 211, 117-122, 1972. Burzyński, Włodzimierz.

Dwa studia o Platonie. Kraków, Ossolineum, 1972. Dąmbska, Izydora.

O zadaniach Komitetu Nauk Filozoficznych w nowej kadencji. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 3-8, 1972. Fritzhand, Marek.

Zadania historii filozofii w ocenie i badaniach Stefana Pawlickiego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 81-95, 1972. Głombik, Czesław.

Rola i zadania filozofii w perspektywie współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 9-15, 1972. Jaroszewski, Tadeusz M.

Etyka teoretyczna Aleksandra Świętochowskiego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 69-80, 1972. Jedynak, Stanisław.

Poglądy estetyczne J. Marchlewskiego. Czertowicz, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 183-194, 1972. Jermiłow, A. P.

Zadania "Studiów Filozoficznych" w rozwoju nauki i kultury filozoficznej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 17-27, 1972. Kuczyński, Janusz.

Polonica w bibliotece Locke`a. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 279-291, 1972. Ogonowski, Zbigniew.

Szczelina. [Polemika z: Burzyński, Włodzimierz. Jakiej filozofii Polacy potrzebują?]. Znak, nr 211, 122-125, 1972. Woźniakowski, Jacek.

Fragmenty listów prof. Bogumiła Jasinowskiego do prof. Waldemara Voisé w Warszawie. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 261-265, 1972.

Filozofia i sztuki piękne. (Rzecz o Władysławie Tatarkiewiczu). Studia Filozoficzne, nr 2, 49-51, 1971. Czeżowski, Tadeusz.

Próba syntezy historyzmu i prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-22, 1971. Hinz, Henryk.

Oświeceniowy deizm w Polsce. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 100-112, 1971. Hinz, Henryk.

O marksizm epoki budowania komunizmu. Sytuacja filozofii, jej koncepcje i zadania. Studia Filozoficzne, nr 4, 137-152, 1971. Kuczyński, Janusz.

O korespondencji Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 119-126, 1971. Mackiewicz, Witold.

Neotomizm polski. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 5-25, 1971. Piluś, Henryk.

O twórczości Janiny Kotarbińskiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 35-43, 1971. Przełęcki, Marian.

Towarzystwo Demokratyczne Polskie: natura i historia. Studia Filozoficzne, nr 1, 61-82, 1971. Sikora, Adam.

Polskie oświeceniowe przekłady Holbacha. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 139-168, 1971. Skrzypek, Marian.

Z dziejów arystotelizmu w Polsce w wieku XVII. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 317-331, 1970. Bieńkowski, Tadeusz.

Nurty współczesnej etyki polskiej. [Rec. Etyka, 1966-1969]. Człowiek i Światopogląd, nr 7,75-89, 1970. Glińska, Alicja.

Z dziejów francuskiego przekładu "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 173-181, 1970. Kozłowska-Garnysz, Teresa.

Koncepcje "filozofii narodowej" Libelta i Trentowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 59-77, 1970. Kozłowski, Roman.

Białoruska monografia o Stefanie Rudniańskim. [Rec. Kliewczenija, A. S. Stefan Rudnianskij]. Studia Filozoficzne, nr 1, 199-201, 1970. Swienko, Henryk.

Dyskusja o historii filozofii polskiej - słowo końcowe. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-192, 1970. Walicki, Andrzej.

Koncepcje filozoficzne Czesława Znamierowskiego a prawoznawstwo. Ruch Filozoficzny, XXVIII (1-2), 1-13, 1970. Ziembiński, Zygmunt.

Aktualna problematyka antropologii filozoficznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-61, 1969. Bejze, Bohdan.
Aktualna problematyka antropologii filozoficznej (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-47, 1969.

Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX w. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1969. Dembowski, Bronisław.

[Głos w dyskusji nad artykułem Walicki, Andrzej. Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 105-118, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-164, 1969. Gawecki, Bolesław J.

Schopenhauerowska inspiracja w twórczości Stefana Pawlickiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 95-108, 1969. Głombik, Czesław.

Filozofia chrześcijańska w Polsce Odrodzonej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 49-79, 1969. Gogacz, Mieczysław.

O roli pisarstwa historycznego. [Polemika z: Walicki, Andrzej. Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej]. Studia Filozoficzne, nr 3, 131-132, 1969. Górski, Jan.

Historia filozofii i świadomość narodowa. Studia Filozoficzne, nr 5, 165-173, 1969. Kuczyński, Janusz.

Teoria filozofii przyrody w ujęciu Bolesława Gaweckiego. Roczniki Filozoficzne, 17(3), 157-165, 1969. Lićwinko, Antoni.

Logika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (z okazji 50-lecia Uczelni). Roczniki Filozoficzne, 17(1), 123-170, 1969. Majdański, Stanisław i Wojtkiewicz, Czesław.

O istocie marksowskiej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-132, 1969. Szewczyk, Jan.

Kierunki badań szczegółowych [Polemika z: Walicki, Andrzej. Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej]. Studia Filozoficzne, nr 3, 125-129, 1969. Szmyd, Jan.  

Praktyka a światopogląd. Próba rekonstrukcji ewolucji światopoglądowej i ideowej J. Hempla. Studia Filozoficzne, nr 5, 15-47, 1969. Szmyd, Jan.

Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 105-118, 1969. Walicki, Andrzej.

Stanisław Brzozowski i filozofia polskiego romantyzmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-52, 1969. Walicki, Andrzej.

z: Zdybicka, Zofia J. Z dziejów metafizyki i nauk pokrewnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968. Roczniki Filozoficzne, 17(1), 63-121, 1969. Wawrzyniak, Andrzej i Zdybicka, Zofia J.
Uzupełnienia... . Roczniki Filozoficzne, 19(1), 153-154, 1971. S., A. B.

Zarys dziejów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Filozoficzne, 17(1), 171-208, 1969.  Wójcik, Kazimierz.

Dyskusja o historii polskiej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 123-144, 1969.

[Głosy w dyskusji 7 grudnia 1968 nad: Walicki, Andrzej. Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 105-118, 1969]. Legowicz, Jan, 123-125; Tatarkiewicz, Władysław, 125-127; Kotarbiński, Tadeusz, 127-128; Swieżawski, Stefan, 128; Skarga, Barbara, 128-132; Kuderowicz, Zbigniew, 132-135; Wojnar-Sujecka, Janina, 135-138; Hinz, Henryk, 138-140; Fritzhand, Marek, 140-142; Palacz, Ryszard, 142-144.

O subiektywizmie w wersji psychologicznej w polskiej myśli estetycznej XX wieku. Poznań, PWN, 1968. Dziamski, Seweryn.

Z dziejów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 177-190, 1968. Gogacz, Mieczysław.

Koncepcja empiryzmu całościowego Adama Wiegnera. Studia Filozoficzne, nr 2, 41-52, 1968. Kmita, Jerzy.  

Człowiek i natura. Filozoficzne założenia ideologii taternickiej i marynistycznej Mariusza Zaruskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-83, 1968. Krawczyk, Zbigniew.

Rzecznik philosophiae perennis. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 7-15, 1968. Kurdziałek, Marian.

Czesław Znamierowski. Sylwetka uczonego i myśliciela. Studia Filozoficzne, nr 2, 53-60, 1968. Łubnicki, Narcyz.

Stanowisko polskich średniowiecznych komentatorów "Isagogi" Porfiriusza wobec wiklefowskiej teorii uniwersaliów. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 125-131, 1968. Markowski, Mieczysław.

Z dziejów specjalizacji filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 5-14, 1968. Mazierski, Stanisław.

Pozytywiści polscy o nauce. [Rec. Skarbek, Janusz. Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 138-142, 1968. Skarga, Barbara.

Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968. Znak, nr 171, 1195-1213, 1968. Stępień, Antoni B.

"Kamieński - Absolut, człowiek i postęp" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 409-430. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Baczko, Bronisław.

Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Bańka, Józef.

"Próba kontaktu" z myślą filozoficzną Henryka Elzenberga (1887-1967). Znak, nr 159, 1121-1127, 1967. Dąmbska, Izydora.

"Kołłątaj - ład fizyczno-moralny a historia" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 131-156. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Hinz, Henryk.

"Krasiński - filozofujący poeta romantyczny" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 315-337. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Janion, Maria.

"Burski - pochwała dialektyki stoickiej" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 65-90. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Leśniak, Kazimierz.

Filozofia przyrody w ujęciu współczesnych autorów marksistowskich w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 101-122, 1967. Lićwinko, Antoni.

"Trentowski - system pogodzonych przeciwieństw" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 339-362. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ładyka, Jerzy.

"Libelt - krytyka samowładztwa rozumu" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 363-386. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ładyka, Jerzy.

"Dembowski - filozofia twórczości" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 387-407. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ładyka, Jerzy.

Filozoficzno-logiczne poglądy Stanisława Kobyłeckiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 111-137, 1967. Nowak, Ludwik.

"Antytrynitaryzm w Polsce - wiara i rozum" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 91-129. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ogonowski, Zbigniew.  

"Frycz Modrzewski - naprawa państwa i Kościoła" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 39-64. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Piwko, Stanisław.

"Świętochowski i pozytywizm warszawski" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 157-178. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Rudzki, Jerzy.  

"Polska filozofia średniowieczna - charakter, tendencje i główne kierunki" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 7-38. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Seńko, Władysław.

Towiański - rewelator Nowego Objawienia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 235-270, 1967. Sikora, Adam.

Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa, PWN, 1967. Sikora, Adam.

"Hoene Wroński - Absolut i historia" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 213-228. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Sikora, Adam.

"Towiański i nowe objawienie" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 253-268. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Sikora, Adam.

"Supiński - między romantyzmem a pozytywizmem" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 431-452. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Skarga, Barbara.

"Staszic - synteza dziejów ludzkości" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 157-178. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Szacka, Barbara.

"Jan Śniadecki - nauka i edukacja narodowa" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 179-194. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Szacki, Jerzy.

"Mochnacki - rewolucja i tradycja" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 195-212. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Szacki, Jerzy.

"Worcell a socjalizm utopijny" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 271-287. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Temkinowa, Hanna.

"Mickiewicza mesjanizm romantyczny" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 229-251. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Walicki, Andrzej.

"Cieszkowski - filozoficzna systematyzacja mesjanizmu" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 289-313. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Walicki, Andrzej.

Wacław Maciejowski i Zorian Dołęga Chodakowski. Studium z dziejów słowianofilstwa polskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 271-301, 1967. Walicki, Ryszard.

Henryk Elzenberg. (Wspomnienie pośmiertne). Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 97-108, 1967. Wallis, Mieczysław.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne (1904-1964). Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 1-19, 1966. Czeżowski, Tadeusz.

Polscy pozytywiści. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-27, 1966. Gawecki, Bolesław J.

Społeczna funkcja twórczości etycznej prof. Ossowskiej. Etyka, t. 1, 137-143, 1966. Jankowski, Henryk.

Jak pojmują filozofię współcześni filozofowie polscy? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 327-338, 1966. Kamiński, Stanisław.

O twórczości Marii Ossowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-10, 1966. Lazari-Pawłowska, Ija.

Filozofia Kartezjusza w polskiej literaturze filozoficznej XX-go wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 49-81, 1966. Morawiec, Edmund.

Ks. Franciszek Krupiński jako historyk filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 281-296, 1966. Sawicki, J. J.

Czy i jakim tomistą był ks. Kazimierz Wais? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 297-316, 1966.Sawicki, J. J.

Fenomenologia w Polsce (w powojennym dwudziestoleciu). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 29-47, 1966. Stępień, Antoni B.

O twórczości naukowej prof. Narcyza Łubnickiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-11, 1965. Cackowski, Zdzisław.

"Ontologiczne i metodologiczne podstawy krakowskiej filozofii moralnej w początkach XV w. (1400-1425)" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 7-21. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Czartoryski, Paweł.

Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastyków polskich. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 5-30, 1965. Kłósak, Kazimierz.

"Anonimowy wykład 'Etyki nikomachejskiej' Arystotelesa w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 22-41. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Korolec, Jerzy.

"Niektóre zagadnienia koncepcji duszy Michała z Biestrzykowa" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 42-117. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Kuksewicz, Zdzisław.

"Wpływ burydanizmu na Uniwersytet Krakowski w pierwszej połowie XV wieku" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 118-151. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Markowski, Mieczysław.

Wykaz publikacji i zajęć prof. J. Iwanickiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-27, 1973. Nieznański, Edward.

W sprawie autorstwa streszczenia broszury F. Engelsa "Schelling und die Offenbarung" w Przeglądzie Naukowym z 1844 Studia Filozoficzne, nr 1, 125-130, 1965. Orłowski, Aleksander.

"Charakterystyka albertyzmu na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 182-205. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Seńko, Władysław.

"Jana ze Słupczy kwestie filozoficzne 'De mixtione elementorum', 'De intellectu separato'" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 153-165. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Siemiątkowska, Zofia.

Dyskusje z profesorem Narcyzem Łubnickim. Studia Filozoficzne, nr 2, 13-17, 1965. Teske, Armin.

"Jana Taczela z Raciborza, opata mogilskiego, wykład 'Sentencji' na Uniwersytecie Krakowskim" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 166-181. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Włodek, Zofia.

"Kierunki badań filozoficznych Romana Ingardena" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 473-481. Kraków, PWN, 1964. Gierulanka, Danuta i Półtawski, Andrzej.

Nauka a socjalizm w ujęciu pierwszych marksistów polskich. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-70, 1964. Molska, Alina.

Estetyka polska w okresie dwudziestolecia. Studia Filozoficzne, nr 4, 13-40, 1964. Morawski, Stefan.

Cieszkowski a Hercen. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-165, 1965. Walicki, Andrzej.

Wczesna recepcja "Polityki" Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Czartoryski, Paweł.

Anioł Dowgird - filozof nieznany. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1963; wyd. 2 Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kaczmarek, Stefan.

Świętochowski. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963. Rudzki, Jerzy.

Rozprawa konkursowa (1821) Józefa Gołuchowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 261-270, 1962. Kozanecki, Tadeusz.

Szkic poglądów Jana Głogowczyka na podstawie komentarza do De anima. Studia Filozoficzne, nr 1, 157-186, 1962. Kuksewicz, Zdzisław.

Szesnastowieczny rękopis biblioteki kapitulnej w Wojniczu. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 173-187, 1962. Regner, Leopold.

Praca organiczna a filozofia narodowa i konserwatywna katolicka przed 1864 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 175-214, 1962. Skarga, Barbara.

Jakub Górski jako logik i myśliciel. Studia Filozoficzne, nr 2, 81-109, 1962. Ziemski, Stefan.

Władysław Mieczysław Kozłowski (1858-1935). Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1961. Gawecki, Bolesław J.

Odnalezione rękopisy Juliana Ochorowicza. Ruch Filozoficzny, XX (3), 133-136, 1961. Krajewski, Janusz.

"Metodologiczne znaczenie 'Zeszytów filozoficznych' Lenina dla rozwoju marksizmu w Polsce" w: Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa, 18-19 maja 1960 9-107. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Ładosz, Jarosław.

Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914. Wrocław - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Weiss, Tomasz.

[Rec. Bibliografia filozofii polskiej 1750-1830. Bibliografia filozofii polskiej 1831-1864]. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 37-38, 1960. Czeżowski, Tadeusz.

"Wyszydzony podręcznik" [STĘPLOWSKI, Kazimierz] w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 17-19. Warszawa, PWN, 1960. Czeżowski, Tadeusz.

"Działalność filozoficzna Michała Wiszniewskiego i miejsce filozofii w jego twórczości naukowej" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 125-141. Warszawa, PWN, 1960. Kadler, Alicja.

"Julian Ochorowicz jako autor filozoficznego programu pozytywizmu warszawskiego" (fragment) w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 143-158. Warszawa, PWN, 1960. Krajewski, Janusz.

Maurycy Straszewski - empirysta i metafizyk. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-180, 1960. Łubnicki, Narcyz.

"Poglądy estetyczne Juliana Ankiewicza" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 159-165. Warszawa, PWN, 1960. Morawski, Stefan.

"Filozofia Władysława Tatarkiewicza. Próba charakterystyki" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 7-15. Warszawa, PWN, 1960. Popiel, Jan.

Jędrzej Śniadecki, przyrodnik-filozof. Warszawa, Książka i Wiedza, 1960. Szyfman, Leon.

Władysław Mieczysław Kozłowski (1858-1935). Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 146-150, 1959/1960. Gawecki, Bolesław J.

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939). Sylwetka filozofa. Ruch Filozoficzna, XIX (3-4), 150-153, 1959-1960. Leszczyński, Jan.

Świecki ruch etyczny w Polsce. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 137-139, 1959/1960. Soldenhoff, Stanisław.

Pozanaukowa działalność Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 29-35, 1959. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Problemy historyzmu w filozofii społecznej Henryka Kamieńskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 101-149, 1959. Baczko, Bronisław.

"Zagadnienia moralne w pismach Władysława Spasowskiego" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 219-259, 1960. Chylińska, Helena.

Mochnacki i problem historii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 67-99, 1959. Szacki, Jerzy.

Zagadnienia historyzmu w twórczości Jana Pawła Woronicza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 5-65, 1959. Trybusiewicz, Janusz.

"Jerzy Lande jako teoretyk prawa" w: Lande, Jerzy. Studia z filozofii prawa. Opałek, Kazimierz (opracowanie), Wróblewski, Kazimierz (wstęp), 5-82. Warszawa, PWN, 1959. Wróblewski, Kazimierz.

U progu nowoczesnej syntezy filozoficznej. Znak, nr 53, 1288-1302, 1958. Drewnowski, Jan Franciszek.

Poglądy filozoficzne Adama Mahrburga. Studia Filozoficzne, nr 1, 61-85, 1958.
Poglądy filozoficzne Adama Mahrburga. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 51-79, 1958. Łubnicki, Narcyz.

Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wyd. PAN, 1958. Suchodolski, Bogdan.

Wiadomość o Janie Ludwiku Żukowskim. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 3, 61-80, 1958. Szacki, Jerzy.

Spojrzenie wstecz i naprzód. Ruch Filozoficzny, XVIII (1-3), 1-2, 1958.

"Kształtowanie się założeń teoretycznych historiografii Joachima Lelewela. (Okres przedpowstaniowy)" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 112-194. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Assorodobraj, Nina.

"Niektóre węzłowe problemy rozwoju polskiej myśli społeczno-politycznej i filozoficznej XIX w. (do lat siedemdziesiątych)" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 9-67. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Baczko, Bronisław.

"Ze studiów nad ideologią rewolucyjnych demokratów po powstaniu styczniowym" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 389-449. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Bobińska, Celina.

Jan Placentinus-Kołaczek. Nieznany kartezjanin XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 71-81, 1957. Chmaj, Ludwik.

Kilka myśli o eklektyzmie oraz inne pisma wybrane. Kroński, Tadeusz (przedmowa), VII-XV. Warszawa, PWN, 1957. Dembowski, Edward.

"Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 271-304. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Kroński, Tadeusz.

Koncepcje filozoficzne mesjanistów polskich w połowie XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 81-123, 1957. Kroński, Tadeusz.

"O poglądach Tadeusza Krępowieckiego" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 195-234. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Łukaszewicz, Witold.

"Rozważania nad twórczością St. Ign. Witkiewicza" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 5-9. Warszawa, PIW, 1957. Płomieński, Jerzy Eugeniusz.

"Światopogląd Henryka Kamieńskiego" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 305-335. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Poniatowski, Zygmunt.

Rozwój poglądów filozoficznych ks. Franciszka Krupińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 125-158, 1957. Radgowski, Michał.

Z laickich tradycji warszawskiego pozytywizmu. Lata siedemdziesiąte XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 2, 163-215, 1957. Rudzki, Jerzy.

"Z historii ideologii szlachecko-rewolucyjnej w Polsce drugiego i trzeciego dziesięciolecia XIX wieku" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 68-111. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Szacki, Jerzy.

"Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 336-388. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Śladkowska, Anna.

"Lud Polski na emigracji" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 235-270. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Temkinowa, Hanna.

Logika Mikołaja Mościckiego (Z badań nad logiką polską doby Odrodzenia). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 43-69, 1957. Ziemski, Stefan i Spirało, Antonina.

Kartezjanizm w Polsce w XVII i XVIII w. Myśl Filozoficzna, nr 5, 67-102, 1956. Chmaj, Ludwik.

O brązownictwie i antybrązownictwie. W sprawie monografii o Bronisławie Białobłockim [Polemika z: Osiadacz, Alina. W sprawie monografii o Bronisławie Białobłockim]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 122-148, 1955. Sandler, Samuel.

Jędrzej Śniadecki jako przyrodnik-materialista. Myśl Filozoficzna, nr 1, 36-68, 1955. Szyfman, Leon.

Głos w dyskusji w sprawie liberalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 213-239, 1954. Baczko, Bronisław.

Walka  wokół Kanta w Polsce pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. Przyczynek do rozumienia prawdziwej i fałszywej wspólnoty kulturalnej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 120-129, 1954. Kroński, Tadeusz.

"Porządek fizyczno-moralny" Hugona Kołłątaja. Myśl Filozoficzna, nr 3, 98-119, 1954. Opałek, Kazimierz.

W sprawie monografii o Bronisławie Białobłockim. Myśl Filozoficzna, nr 4, 240-254, 1954. Osiadacz, Alina.

Dziesięć lat walki o zwycięstwo filozofii marksistowskiej w Polsce Ludowej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-33, 1954. Schaff, Adam.

Stosunek polskiej filozofii połowy XIX wieku do klasycznej filozofii niemieckiej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 104-119, 1954. Śladkowska, Anna.

Logika i nowa metodologia Adama Burskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 188-216, 1954. Średzińska, Irena.

W sprawie etapów rozwoju polskiej postępowej przedmarksowskiej myśli filozoficznej i społecznej XIX w. Myśl Filozoficzna, nr 2, 247-282, 1953. Baczko, Bronisław.

Grzegorz z Sanoka - pionier polskiego Odrodzenia. Myśl Filozoficzna, nr 4, 36-57, 1953. Nowicki, Andrzej.

Prawo natury u polskich fizjokratów. Warszawa, 1953. Opałek, Kazimierz.

Edward Dembowski. Warszawa, PIW, 1953. Przemski, Leon.

Filozofia historii w "Rodzie ludzkim" Stanisława Staszica. Myśl Filozoficzna, nr 3, 138-173, 1953. Suchodolski, Bogdan.

Społeczne i filozoficzne problemy polskiego Odrodzenia. Myśl Filozoficzna, nr 4, 3-35, 1953. Suchodolski, Bogdan.

O sytuacji w etyce polskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 131-162, 1952. Fritzhand, Marek.

Legenda o Kazimierzu Twardowskim. Myśl Filozoficzna, nr 3, 260-312, 1952. Holland, Henryk.

Historia polskiej postępowej myśli społecznej i filozoficznej XIX w. (do 1864). Myśl Filozoficzna, nr 1, 91-146, 1952.

TREŚĆ. 1. Joachim Lelewel. 2. Szymon Konarski. 3. Towarzystwo Demokratyczne Polskie. 4. Gromada Grudziąż. 5. Henryk Kamieński. 6. Edward Dembowski. 7. Piotr Ściegienny. 8. Literatura romantyczna w walce o postęp. 9. Polska myśl społeczno-polityczna w okresie powstania styczniowego.

Odpowiedź. [Polemika z: Baczko, Bronisław. O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych T. Kotarbińskiego]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 315-331, 1952. Kotarbiński, Tadeusz.
Od redakcji. Myśl Filozoficzna, nr 2, 331-337, 1952.

"[Kotarbiński] nie podjął krytycznej i samokrytycznej analizy własnych poglądów zmierzającej do realizacji w praktyce zadeklarowanych dążeń w kierunku przyswojenia sobie materializmu dialektycznego i socjalizmu naukowego".

Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza. Szkic krytyczny. Myśl Filozoficzna, nr 1, 209-256, 1952. Schaff, Adam.

Filozofia polska w dobie rozkładu feudalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 1, 147-182, 1952. Suchodolski, Bogdan.

O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 247-289, 1951. Baczko, Bronisław.

Kartezjusz w Polsce. (Bibliografia). Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 151-160, 1950. Bar, Adam.

Prawo retrospekcji przewrotowej Kelles-Krausa. Myśl Współczesna, nr 8-9 (39-40), 58-68, 1949. Baczko, Bronisław.

Wileńskie środowisko filozoficzne. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 37-41, 1948. Czeżowski, Tadeusz.

Czterdzieści lat filozofii we Lwowie 1898-1938. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 14-25, 1948. Dąmbska, Izydora.

Ks. Konstanty Michalski jako filozof. Roczniki Filozoficzne, I, 250-269, 1948. Eborowicz, Wacław.

Pięćdziesiąt lat filozofii w Krakowie. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 26-37, 1948. Gawecki, Bolesław J.

O ciągłość polskiej filozofii. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 1-2, 1948. Redakcja Ruchu Filozoficznego.

Pięćdziesiąt lat filozofii w Poznaniu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 41-50, 1948. Sawaszkiewicz, Janusz.

Zarys dziejów filozofii w Polsce. (Broszura). Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 1948. Tatarkiewicz, Władysław.

Pięćdziesiąt lat filozofii w Warszawie. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 3-14, 1948. Tatarkiewicz, Władysław.

Ks. Idzi Radziszewski (1871-1922). (Sylwetki filozofów). Roczniki Filozoficzne, I, 228-249, 1948. Wojtkowski, Andrzej.

Lubelskie środowisko filozoficzne. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 50-56, 1948. Woroniecki, Jacek.

Prace o polskiej filozofii współczesnej (Bibliografia). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 56-58, 1948.

Rejestr roczników XXVI-XLII "Przeglądu Filozoficznego". Kasiński, Ludwik.

Wspomnienia pośmiertne. Przegląd Filozoficzny, nr , , 1946.