INDEKS TEMATYCZNY

filozofia polska - kronika wydarzeń bieżących


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

II Olimpiada Filozoficzna. [Z tekstami trzech nagrodzonych prac]. Studia Filozoficzne, nr 4, 303-316, 1990. Banajski, Ryszard.

"Estetyka a hermeneutyka" - ogólnopolskie sympozjum estetyczne, Kraków 16-18 maja 1988 r. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 350-352, 1990. Chmielowski, Franciszek.

Jeszcze jedna filozoficzna seria wydawnicza w UMCS. [Prace zbiorowe Zakładu Filozofii Kultury]. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 153-155, 1990. Gryko, Czesław.

Wspomnienie o Profesorze Klemensie Szaniawskim. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-221, 1990. Jedynak, Anna.

Alicja Kadler. [1905-1989]. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 195-198, 1990. Krajewski, Janusz.

Profesor Narcyz Łubnicki (1904-1988). Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 103-113, 1990. Kwiatkowski, Tadeusz.

Trzechsetlecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego w Warszawie, Wilnie i Astramieczewie. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 191-193, 1990. Nowicki, Andrzej.

International seminar: Popper, Polanyi and the Notion of Rationality. [Janowice k. Tarnowa, 1-5.10.1988]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 353-354, 1990. Płazowski, Jan Werszowiec.

Sacrum i rationale. [Sprawozdanie z konferencji w PAT, Kraków, 16-18.11.1988]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 347-349, 1990. Skoczny, Włodzimierz.

Klemens. (Wspomnienie o profesorze Klemensie Szaniawskim. Znak, nr 419-420, 230-232, 1990. Stróżewski, Władysław.

W obronie "Studiów Filozoficznych" i filozofii w ogóle. Studia Filozoficzne, nr 1, I-II, 1990. Tanalski, Dionizy.

Konferencja naukowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Władysława Krajewskiego. [16-20.10.1989]. Studia Filozoficzne, nr 4, 319-322, 1990. Wosicka-Zdanowicz, Małgorzata.

Komunikat z XX międzynarodowej Konferencji Redaktorów Naczelnych czasopism filozoficznych i socjologicznych Warna (Bułgaria), 17-19 czerwca 1990. Studia Filozoficzne, nr 4, 317-318, 1990.

Konferencja naukowa dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy śmierci Kazimierza Twardowskiego. [Katowice, 13.12.1988]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 285-288, 1989. Banaszczyk, Tadeusz.

Problemy teorii wiedzy w perspektywie socjologii i filozofii społecznej. [Konferencja Kazimierz nad Wisłą, 23-26.10.1986]. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 21-25, 1989. Bołtuć, Piotr.

Pierwsza ogólnopolska sesja antropologii kulturowej "Antropologia kulturowa a filozofia i metodologia". [Lublin, 17-18.05.1988]. Studia Filozoficzne, nr 5, 199, 1989. Brozi, Krzysztof J.

Etyka wobec problemu kary śmierci (Jagiellońskie Sympozja Etyczne - czerwiec 1988). Studia Filozoficzne, nr 10, 219-223, 1989. Filek, Jacek.

"Ethos" - ku człowiekowi i wartościom klasycznym. [Rec. Ethos, 1988]. Znak, nr 405-406, 191-198, 1989. Gowin, Jarosław.

"Filozofia spotkania i filozofia dialogu" - sympozjum filozoficzno-muzyczne. [Lublin, 5.03.1988]. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-186, 1989. Gryko, Czesław.

300-lecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego (4 marca 1634 - 30 marca 1689). [Warszawa, 30-31.03.1989]. Studia Filozoficzne, nr 10, 223-225, 1989. Gryko, Czesław.

Antynomie w rozwoju marksizmu - XV Sesja Międzynarodowej Warneńskiej Szkoły Filozoficznej. [Drużba, 8-10.06.1988]. Studia Filozoficzne, nr 5, 200-202, 1989. Jasiecki, Krzysztof i Krysztofik, Janusz.

Zagrożenia cywilizacyjne w perspektywie nauk społecznych. Katowice 15-30 lipca 1988 r. Studia Filozoficzne, nr 5, 202-205, 1989. Jasiecki, Krzysztof.

Sesja ku czci Kazimierza Twardowskiego. [Łódź, 11.02.1988]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 289-290, 1989. Kleszcz, Ryszard.

Filozofia wobec problemów ekologii. Międzynarodowa konferencja "Człowiek - Przyroda -Kosmos". [Podklasztor, 24-28.05.1988]. Studia Filozoficzne, nr 10, 217-219, 1989. Kozłowski, Marek.

100-lecie urodzin Władysława Tatarkiewicza. Międzynarodowa konferencja estetyków, Jabłonna, 19-23.08.1986 r. Studia Filozoficzne, nr 2, 207-209, 1989. Książek, Andrzej.

Psychoanaliza w kulturze i filozofii XX wieku. [Sprawozdanie z konferencji Lublin, 3-4.04.1989]. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 139-141, 1989. Mizińska, Jadwiga.

Filozofia dla przyszłości. Po V Zjeździe Filozofii Polskiej. [Kraków, 9-12.11.1987]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 291-299, 1989. Szołtysek, Adolf E.

Przewodniczący Rady Redakcyjnej "Studiów Filozoficznych". [W osiemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Jana Legowicza]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 3-4, 1989. Tanalski, Dionizy.

Informacja o Zakładzie Historii Myśli Społecznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 157-158, 1989. Zdybel, Lech.

Estetyka czy estetyzacja rzeczywistości. [Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium estetycznego, Mogilany 3-6.06.1987]. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-199, 1988. Ciszewska, Jadwiga.

Istota i granice wolności. XXIX Tydzień Filozoficzny KUL. Znak, nr 398, 112-117, 1988. Gutowski, Piotr.

Przemówienie na otwarcie V Zjazdu Filozofii Polskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 5-7, 1988. Lipiec, Józef.

Tadeusz M. Jaroszewski (1930-1988). Studia Filozoficzne, nr 11, 214-222, 1988. Ławrowski, Andrzej.

Działanie, wartości, poznanie. [Sprawozdanie z konferencji Kazimierz Dolny, 26-29.05.1988]. Colloquia Communia, 4-5(39-40), 359-361, 1988. Łukasik, Andrzej.

Zjazd Filozofii Polskiej - "Filozofia dla przyszłości". [V Zjazd, Kraków, 9-12.11.1988]. Studia Filozoficzne, nr 8, 215-234, 1988. Morzyniec, Alojzy.

Sesja naukowo-filozoficzna "Komunikacja i dialog". [Poznań, 18-19.12.1986]. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-179, 1988. Przyłębski, Andrzej.

Poznańska sesja filozoficzna "Wolność i historia". [12.1987]. Studia Filozoficzne, nr 11, 200-203, 1988. Przyłębski, Andrzej.

"Nauka i socjalizm". [Rec. serii książkowej, Poznań, KAW]. Studia Filozoficzne, nr 11, 159-165, 1988. Sieradzki, Maciej.

Konferencja teoretyczno-ideologiczna Partyjnego Zespołu Filozofów. [Serock, 15-17.04.1988]. Studia Filozoficzne, nr 11, 203-208, 1988. Szczepaniak, Marek.

"Świecić światłem własnej podmiotowości" (na kanwie konferencji "Dialektyka świecczenia kultury"). [Serock 13-15.10.1986]. Studia Filozoficzne, nr 6, 192-196, 1987.Czemarnik, Adam.

XIII Letnia Szkoła Nauk Społecznych. Studia Filozoficzne, nr 4, 163-166, 1987. Dobromilska, Hanna.

The Second International Conference on Aesthetics "Eidos of Art". [23-28.08.1985]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 115-119, 1987. Gołaszewska, Maria.

Międzynarodowa Konferencja Estetyczna w Krakowie. [23-28.08.1987]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 121-124, 1987. Kocoł, Irena i Smoczyńska, Barbara.

Protokół z posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w dniu 1987.01.17. Studia Filozoficzne, nr 6, 189-192, 1987. Mackiewicz, Witold.

Emanuel Swedenborg w kulturze europejskiej. [Warszawa 3-5.06.1986]. Studia Filozoficzne, nr 2, 181-184, 1987. Markiewicz, Barbara i Szymańska, Beata.

Działalność naukowa Zakładu Filozofii i Socjologii Religii IFiS PAN w latach osiemdziesiątych. Studia Filozoficzne, nr 10, 207-213, 1987. Mikołejko, Zbigniew.

400-lecie urodzin Vaniniego (1585-1619) we Włoszech i w Polsce. [Apulia 24-26.10.1985; Lublin i Zamość 6-7.06.1984]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 125-126, 1987. Nowicki, Andrzej.

Posiedzenie Rady Redakcyjnej. [Notka o powołaniu Dionizego Tanalskiego na Redaktora Naczelnego SF]. Studia Filozoficzne, nr 4, 167, 1987.

Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919-1986). Studia Filozoficzne, nr 9, 197-198, 1986. Bronk, Andrzej.

Pytania filozofii na miarę kultury. Sprawozdanie z XXVII Tygodnia Filozoficznego KUL. Znak, nr 377-378, 165-174, 1986. Chudy, Wojciech.

Konferencja estetyczna "Eidos sztuki". [23-28.08.1985]. Studia Filozoficzne, nr 9, 187-190, 1986. Gołaszewska, Maria.

Myśliciele polscy - rocznik 1878. [Sesja o Stanisławie Brzozowskim i Władysławie Witwickim, Lublin, 15.06.1985]. Studia Filozoficzne, nr 5, 194-196, 1986. Gryko, Czesław.

"Dwa na słońcach swych przeciwnych - bogi". W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego i Władysława Tatarkiewicza. [Debaty 15.03.1986]. Studia Filozoficzne, nr 12, 235-238, 1986. Jadacki, Jacek Juliusz.

Konferencja poświęcona Tadeuszowi Kotarbińskiemu. Studia Filozoficzne, nr 12, 239-241, 1986. Jakubiak, Małgorzata B.

Informacja o pracy Zakładu Filozofii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1980-1985. Studia Filozoficzne, nr 3, 219-220, 1986. Jantos, Małgorzata.

Roman Rudziński (17 IV 1941 - 30 XI 1985). Studia Filozoficzne, nr 5, 199-200, 1986. Miś, Andrzej.

Głos prawdy. O Pani Profesor Izydorze Dąmbskiej. Znak, nr 374, 17-49, 1986. Perzanowski, Jerzy.

Poznańska sesja "Irracjonalizm w doktrynach filozoficznych". [20.12.1985]. Studia Filozoficzne, nr 9, 190-192, 1986. Przyłębski, Andrzej.

Człowiek i historia. (Informacja o konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). [17-21.04.1985]. Studia Filozoficzne, nr 3, 217-219, 1986. Skowroński, Leszek.

Metafizyka osoby i wartości. Sesja naukowa poświęcona myśli Jana Pawła II. Kraków 16-17 listopada 1984. Znak, nr 374, 117-132, 1986. Tarnowski, Karol.

Dwa wymiary filozofii społecznej. [Konferencja "Współczesna filozofia polska - jej perspektywy i zadania", 24-25.05.1985]. Studia Filozoficzne, nr 4, 211, 1986.

Zebranie nowego zespołu redakcyjnego "Studiów Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 5, 193-194, 1986.

Sesja "35 lat wykładów filozofii w AGH". [21.11 i 19.12.1985]. Studia Filozoficzne, nr 10, 181-183, 1986. J., M. i M., A.

Odwołanie redaktora naczelnego. [Notka o odwołaniu Michała Hempolińskiego z funkcji Redaktora Naczelnego SF]. Studia Filozoficzne, nr 12, 242, 1986.

Mistyka i praxis. (Na kanwie sympozjum "Hegel: filozofia dziejów, wolności i metody"). [KUL, 16-17.11.1984]. Colloquia Communia, 1(18), 199-211, 1985. Bołtuć, Piotr.

Wiosenne inicjatywy studenckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 1984. [M.in. XXVI Tydzień Filozoficzny]. Znak, nr 364, 123-138, 1985. Chudy, Wojciech.

Muzyka a filozofia. [Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, KUL 1984]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 205-209, 1985. Ciszewska, Jadwiga.

Debate on Understanding Art. [Spr. z Sesji Estetycznej, Kraków, 26-29.06.1984]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 207-209, 1985. Gołaszewska, Maria.

Propedeutyka filozofii w liceum. [Konferencja 17-18.12.1984]. Studia Filozoficzne, nr 10, 126-127, 1985. Jadacki, Jacek Juliusz.

Katedry filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. [Informacja w "łódzkim" zeszycie miesięcznika]. Studia Filozoficzne, nr 7, 179-180, 1985. Kurczak, Justyna.

Nowy Komitet Nauk Filozoficznych PAN. [Z tekstem wystąpienia Przewodniczącego KNF Marka Fritzhanda]. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-201, 1985. Mackiewicz, Witold.

Informacja o działalności Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-174, 1985. Migasiński, Jacek.

Memoriał w sprawie kompleksowych badań i kształcenia akademickiego w zakresie semiotyki i nauk o komunikacji. Studia Filozoficzne, nr 10, 128-131, 1985. Pelc, Jerzy.

Colloquia Communia - nowy, po części filozoficzny, dwumiesięcznik. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-136, 1985. Sady, Wojciech.

Konferencja naukowa "Wpływ Hegla w Niemczech i w Polsce". [Mogilany, 14-17.03.1984]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 187, 1985. Sojka, Marek.

Turniej adeptów filozofii. [Młodzieżowy Turniej Wiedzy Filozoficznej]. Studia Filozoficzne, nr 10, 123-125, 1985. Gal.

I Ogólnopolska Letnia Szkoła Materializmu Historycznego. [Zagórze Śląskie, 22-29.06, 1984]. Studia Filozoficzne, nr 4, 201-202, 1985.

Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-214, 1984. Bukowski, Jerzy.

Filozofia klasyczna a problem dziejów. (Sprawozdanie z XXV Tygodnia Filozoficznego KUL 21-24 luty 1983 r.). Znak, nr 350, 125-134, 1984. Chudy, Wojciech.

Rozważania o etosie sztuki. [Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium estetycznego Mogilany 2-4 maja 1984]. Studia Filozoficzne, nr 6, 227-231, 1984. Ciszewska, Jadwiga.

350-lecie urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego. [Sprawozdanie z akademii Lublin 3.03.1984]. Studia Filozoficzne, nr 10, 209-210, 1984. Gryko, Czesław.

Idea materializmu w dawnej i współczesnej filozofii. Informacja o konferencji naukowej na Uniwersytecie Gdańskim. [5-6.09.1983]. Studia Filozoficzne, nr 9, 209-211, 1984. Kustrzeba, Ireneusz i Leszczyński, Andrzej C.

Filozofia Kazimierza Ajdukiewicza. [Konferencja 27.05.1983, Wrocław]. Studia Filozoficzne, nr 2, 209-211, 1984. Podoba, Rajmund Jacek.

Sesja naukowa "Społeczeństwo a władza". [Poznań, 4-5.05.1983]. Studia Filozoficzne, nr 4, 215-219, 1984. Przyłębski, Andrzej.

Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Romana Suszki. Studia Filozoficzne, nr 7, 179, 1984. Simbierowicz, Zygmunt.

Jakub Litwin (1920-1984). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 193-196, 1984. Symotiuk, Stefan.

Sympozjum naukowe studentów filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Małe Ciche 27.IV-2.V.1984. Studia Filozoficzne, nr 9, 212-213, 1984. Teleżyński, Andrzej.

Alfred Tarski (1901-1983). Studia Filozoficzne, nr 2, 3-8, 1984. Woleński, Jan.

Posiedzenie Rady Redakcyjnej "Studiów Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 10, 211-213, 1984. S., Z.

Stefan Morawski - szkic do portretu. Materiały z okazji jubileuszu 60-lecia. [Broszura z materiałami sesji 25.11.1981]. Porada, Tadeusz (red.). Łódź, PTF, Galeria Art Forum, 1984. S., Z.

Działalność ośrodków filozoficznych w Polsce w latach 1980-1983. [Politechniki Warszawska, Gdańska, Wrocławska]. Studia Filozoficzne, nr 4, 219-223, 1984.

Filozofia pracy, czynu i narodu. (Sprawozdanie z konferencji naukowej). [Poznań, 26.10.1982]. Studia Filozoficzne, nr 4, 211-213, 1983. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Marksizm a współczesność. [Sprawozdanie z zebrania dyskusyjnego 28.06.1982, Instytut Filozofii UW]. Studia Filozoficzne, nr 3, 225-231, 1983. Mackiewicz, Witold.

Działalność Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 229, 1983. Migasiński, Jacek.
Informacja o bieżącej działalności Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 4, 216-217, 1983.
Informacja o bieżącej działalności Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 10, 181-182, 1983.

Wspomnienie o Kazimierzu Ochockim. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 329-332, 1983. Rosa, Ryszard.

Polskie środowisko filozoficzne i naukowe wobec 50. rocznicy śmierci Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 332-336, 1983. Smoczyński, Paweł J.

Katolicka koncepcja kultury i polityki kulturalnej. [Sprawozdanie z konferencji: Radziejowice, 9-10.12.1982]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 321-329, 1983. Stachowski, Zbigniew.

II polsko-niemiecka konferencja etyczna. [Lipsk, 15-18.06.1982]. Etyka, nr 20, 187-189, 1983.

Obecność Marksa w kulturze XX wieku (informacja o sesji naukowej). Studia Filozoficzne, nr 4, 214-215, 1983. W., L.

"Obiektywność w etyce". II Brytyjsko-Polskie Sympozjum Filozoficzne (Ballion College, Oxford, 6-12 I 1983). Studia Filozoficzne, nr 7, 193-195, 1983. Zwoliński, Zbigniew.

VI Duńsko-Polska Konferencja Filozoficzna w Kopenhadze (12-16 maja 1983 r.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 336-340, 1983. Zwoliński, Zbigniew.

Od redakcji. [Manifest nowego Zespołu Redakcyjnego]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 3-5, 1983.
Posiedzenie Rady Redakcyjnej "Studiów Filozoficznych". J.w., 239-241.

Profesor Narcyz Łubnicki Doktorem H.C. UMCS. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 230-239, 1983.
Nominacje na stopień profesora. j.w., 239, 1983.

Działalność ośrodków filozoficznych w Polsce (ankieta "Studiów Filozoficznych"). Studia Filozoficzne, nr 7, 195-206, 1983.
Działalność ośrodków filozoficznych w Polsce w latach 1980-1982. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 340-347, 1983.
Działalność ośrodków filozoficznych w Polsce w latach 1980-1982. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 330-334, 1983.

Konferencja Wittgensteinowska w Bachotku (15-17 października 1982 roku). Ruch Filozoficzny, nr 3, 183-187, 1982/83. Szwejkowska, Elżbieta i Grzybowski, Waldemar.

W trosce o kulturę filozoficzną młodego pokolenia filozofów - doroczna Konferencja Wykładowców Filozofii i Socjologii. [Kiekrz 1981]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 171-177, 1982. Nazar, Ryszard i Maciejewski, Zdzisław i Popławski, Stanisław.

Koncepcja pracy Jana Pawła II. [Sprawozdanie z sympozjum Warszawa 30.11.1981]. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 161-167, 1982. Stachowski, Zbigniew.

Pamięci Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 175-186, 1982. jj.

W dwusetną rocznicę pierwszego wydania "Krytyki czystego rozumu" I. Kanta. [Sesja Poznań 26-27.02.1981]. Studia Filozoficzne, nr 10, 172-177, 1981. Liberkowski, Ryszard.

Polsko-niemieckie konfrontacje metodologiczne. [Sprawozdanie z sympozjum 23-26.09.1980]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-184, 1981. Andrzejewski, Bolesław.

Profesor Stefan Swieżawski na KUL-u. [23.10.1980]. Znak, 321, 354-358, 1981. Chudy, Wojciech.

O filozofii w "Filozofii". [Rec. Filozofia, 1977-1980]. Znak, nr 327, 1290-1297, 1981. Maryniarczyk, Andrzej.

Sens życia. Sens dziejów. Pytania o naukową filozofię sensu. [Sprawozdanie z konferencji, Warszawa 1980]. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-191, 1981. Skubis, Włodzimierz.

Idea pokoju w Polsce (sprawozdanie z konferencji PAN). [13-14.06.1980]. Studia Filozoficzne, nr 1, 192-201, 1981. Stachowski, Zbigniew.

Polska filozofia współczesna i jej tradycja. (XXII Tydzień Filozoficzny KUL-u: Filozofia w Polsce 1918-1978). Znak, nr 307, 101-114, 1980. Chudy, Wojciech.

Filozofia klasyczna a odpowiedzialność za kulturę. (W związku z XXIII Tygodniem Filozoficznym KUL, luty, 1980 r.). Znak, nr 317, 1496-1506, 1980. Chudy, Wojciech.

Jubileusz profesora Czesława Nowickiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 191-193, 1980. Gryko, Czesław.

Tadeusz Nadel-Turoński. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 203-206, 1980. Krajewski, Władysław i Nowaczyk, Adam i Żytkow, Jan M.

II Ogólnopolskie Warsztaty Filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 8, 149-152, 1980. Sikorski, Cezary.

Sesja naukowa w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 188-190, 1980. Stańczak, Regina.

Sprawozdanie. [Z seminarium: "Perspektywy rozwoju człowieka i społeczeństwa w kontekście uwarunkowań cywilizacyjno-kulturowych", Wałbrzych 1980]. Studia Filozoficzne, nr 10, 165-166, 1980. Zacher, Lech.

Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 186-187, 1980. G., M.

Seweryna Łuszczewska-Romahnowa (1904-1978). [Bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-194, 1979. Batóg, Tadeusz.

V Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Marksistów. Sprawozdanie. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-22, 1979. Jachowicz, Jerzy.

Konferencja filozoficzno-socjologiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Studia Filozoficzne, nr 1, 185-187, 1979. Kozłowski, Marek.

Informacja o działalności toruńskiego środowiska filozoficznego w latach 1945-1978. Studia Filozoficzne, nr 8, 207-212, 1979. Masłowski, Andrzej i Witkowski, Lech.

Informacja o działalności, dorobku i zadaniach redakcji literatury filozoficznej "Książki i Wiedzy". Studia Filozoficzne, nr 1, 165-171, 1979. Mieciński, Maciej.

Osoba ludzka a filozofia jako problem współczesności. Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne Kraków 22-25 sierpnia 1978 roku. Znak, nr 304, 1069-1083, 1979. Zdybicka, Zofia J.

Aktualność problematyki wartości. (XXI Tydzień Filozoficzny KUL, Lublin, 20-30 lutego 1978 roku). Znak, nr 288, 824-830, 1978. Chudy, Wojciech.

Konferencja "Twórczość naukowa i problemy filozoficzno-społeczne". Uniwersytet Warszawaski, 22 kwietnia 1978. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 297-299, 1978. Rejmer, Jerzy.

Międzynarodowa konferencja "Twórczość i życie społeczne". Studia Filozoficzne, nr 10, 185-193, 1978.

Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-206, 1977. Czarnecki, Zdzisław J.

Lubelskie spotkanie filozofów polskich. [Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego 20-23.06.1977]. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 141-153, 1977. Głombik, Czesław.

O środowisku oraz pracach katowickich filozofów i socjologów. Studia Filozoficzne, nr 1, 103-107, 1977. Głombik, Czesław.

Stan i potrzeby filozofii w Polsce. Znak, nr 274, 473-479, 1977. Stępień, Antoni B.

Po Zjeździe Filozoficznym w Lublinie. Znak, nr 281-282, 1459-1461, 1977. Stępień, Antoni B.

Jubileusz profesor dr Izydory Dąmbskiej. [Kraków, 26.10.1974]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 155-158, 1977. Stróżewski, Władysław.

Filozofia a praktyka rewolucyjna. [Spr. z konf. Poznań 1977]. Studia Filozoficzne, nr 11, 167-169, 1977. Szymański, Jerzy.

Komisja filozofów ZSRR i PRL. Studia Filozoficzne, nr 1, 177-178, 1977.

[Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Lublin 21-23 czerwca 1977]. Studia Filozoficzne, nr 12, 5-80, 1977.
Na otwarcie Zjazdu. 5-7. Fritzhand, Marek.
Dyskusja plenarna. 21-43. [Udział wzięli: Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita, Mieczysław Michalik, Andrzej Grzegorczyk, Zdzisław Augustynek, Jerzy Ładyka].
Sprawozdania z obrad w sekcjach. 45-63. [Tadeusz M. Jaroszewski: Sekcja "Filozoficzne problemy człowieka i osobowości". Jarosław Ładosz: Sekcja "Materializm historyczny". Mieczysław Michalik: Sekcja "System wartości a kształtowanie socjalistycznego sposobu życia". Jan Legowicz: Sekcja "Historia filozofii". Jerzy Kmita: Sekcja "Społeczny kontekst poznania". Zdzisław Augustynek: Sekcja "Materializm dialektyczny a nauki przyrodnicze". Witold Marciszewski: Sekcja "Filozoficzne zastosowania logiki"].
Obecność polskiej filozofii w świecie współczesnym. 65-68. Kuczyński, Janusz.
Przemówienie końcowe. 69-74. Cackowski, Zdzisław.
Refleksje po Zjeździe. Studia Filozoficzne, nr 12, 75-77. Czarnecki, Zdzisław J.
[Lista 71 referatów wygłoszonych na Zjeździe]. 77-80.

Czym jest filozofia, którą uprawiam. [ODPOWIADAJĄ: Tatarkiewicz, Władysław; Dąmbska, Izydora; Swieżawski, Stefan; Rosnarowa, Hanna; Stępień, Antoni B.; Nowak, Leszek; Grzegorczyk, Andrzej; Tischner, Józef]. Znak, nr 281-282, 1334-1358, 1977.

III ogólnopolskie spotkanie młodych marksistów. Studia Filozoficzne, nr 8, 163-174, 1976. Borgosz, Józef.

Informacje o krakowskim środowisku filozoficznym. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-166, 1976. S., B.

Współpraca filozofów Polski i NRD. Studia Filozoficzne, nr 6, 175-176, 1976. Sarnowski, Stefan.

Zimowa Szkoła Metodologii. [2-14.II.1976]. Studia Filozoficzne, nr 8, 183-186, 1976. Tempczyk, Michał.

Tadeusz Wójcik (1917-1975). Studia Filozoficzne, nr 8, 187-190, 1976.

Wspólne zebranie Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Komitetu Redakcyjnego "Studiów Filozoficznych" i "Dialectics and Humanism" oraz Warszawskiego Oddziału PTF i Komitetu Redakcyjnego BKF. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-196, 1975. Burlikowski, Bronisław.

Interdyscyplinarna Konferencja o Twórczości. [Radziejowice, 3-5.10.1975]. Studia Filozoficzne, nr 12, 191-195, 1975. Krakowiak, Józef.

Ogólnopolska konferencja filozofów w Lublinie. Studia Filozoficzne, nr 1, 188-196, 1975. Mizińska, Jadwiga i Martyna, Witold.

Uwagi o "Studiach Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 10-11, 91-96, 1975. Ochocki, Kazimierz.

Z okazji 150 tomu B[iblioteki] K[lasyków] F[ilozofii]. Studia Filozoficzne, nr 6, 123-128, 1975. Petsch, Danuta.

II ogólnopolskie spotkanie młodych marksistów. [Sprawozdanie]. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-26, 1975. Rosa, Ryszard.

Pierwszy ogólnopolski zjazd filozoficzny. [Skład Prezydium KNF PAN na lata 1975-1977]. Studia Filozoficzne, nr 9, 174, 1975. Sarnowski, Stefan.

Posiedzenie Rad Redakcyjnych "Studiów Filozoficznych" i "Dialectics and Humanism". Studia Filozoficzne, nr 9, 177-182, 1975. Stawiński, Janusz.

Jan Szewczyk (1930-1975). [Życiorys i bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 8, 163-165, 1975.

Marksistowska krytyka fenomenologii a filozofia Romana Ingardena. [Sprawozdanie z konferencji w Jadwisinie, 19-22.06.1975]. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-14, 1975.

Pierwsza w Polsce konferencja naukowa poświęcona bioplazmie. [Lublin, KUL, 9.05.1973]. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 153-155, 1974. Biedulski, Czesław.

Działalność naukowa Zakładu Filozofii Marksistowskiej Instytutu Nauk Społecznych Politechniki Gdańskiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 187-188, 1974. Brzozowska, Krystyna.

Życie i twórczość naukowa ks. doc. Franciszka Tokarza. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 209-212, 1974. Cyboran, Leon.

Daniela Gromska (1889-1973). Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 129-131, 1974. Dąmbska, Izydora.

Wydawnictwa filozoficzne 1964-1974. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 113-127, 1974. Mincer, Wiesław.

Religioznawstwo w WSNS. Studia Filozoficzne, nr 1,183-187, 1974. Mysłek, Wiesław.

Konferencja na temat kwartalnika "Dialectics and Humanism". Studia Filozoficzne, nr 8, 183-184, 1974. Sławianowski, Jan J.

I międzynarodowa konferencja etyków krajów socjalistycznych. Etyka, t. 13, 9, 1974.

Filozofia techniki w powojennej literaturze polskiej. [Bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-142, 1973. Enko, Ryszard i Szymański, Jerzy.

Zagadnienie etyki zawodowej. [Sprawozdanie z sympozjum Lublin, KUL, 7-9.12.1972]. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 182-185, 1973. Janicki, Marian i Welcz, Zbigniew.

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Nauk Filozoficznych PAN z dnia 27 maja 1972 roku. Studia Filozoficzne, nr 1, 227-235, 1973. Ł., J i K., A.

Tomiści o "przygodności bytu". [Sprawozdanie z sympozjum na ATK]. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 177-184, 1973. Piluś, Henryk.

Z XVI "Tygodnia Filozoficznego" KUL. Znak, nr 228, 787-795, 1973. Skorupa, Róża.

Badania nad osobowością w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (kierunek filozoficzny). Studia Filozoficzne, nr 5, 259-261, 1973. K., Z.

Nie popaść w niewolę słów wielkich. Rozmowa z prof. dr. hab. Henrykiem Jankowskim, redaktorem naczelnym czasopisma "Etyka". [Rozmawiał Jan Guranowski]. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 172-186, 1973.

Publikacje i wykłady filozofów polskich za granicą. Studia Filozoficzne, nr 6, 229-234, 1973.

Numer "Woprosow Fiłosofii" poświęcony filozofii polskiej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 208-209, 1973.

Ewolucja układów fizycznych i biologicznych. Sympozjum filozofii przyrody KUL. [22-23.04.1971]. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 205-207, 1972. Biedulski, Czesław.

Konferencja metodologiczna w Zegrzynku. Studia Filozoficzne, nr 10, 213-215, 1972. Zgółka, Tadeusz.

Dwudziestopięciolecie Wydziału Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Głosy: Swieżawski, Stefan; Kamiński, Stanisław; Płużek, Zenomena; Waśkiewicz, Hanna; Mazierski, Stanisław; Stępień, Antoni B.]. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 147-162, 1972.

O pracach zespołu Katedry Filozofii Społecznej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 143-144, 1971. G., L.

Działalność naukowa Zakładu Filozofii i Socjologii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-156, 1971. Pucek, Zbigniew i Węgrzecki, Adam.

Tadeusz Witwicki (1902-1970). Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 119-122, 1971. Słoniewska, Helena.

Instytut Filozofii w Łodzi. Studia Filozoficzne, nr 4, 157-159, 1971. tnt.

Problem tzw. śmierci Boga w myśli współczesnej. (XIV Tydzień Filozoficzny KUL, 22-26. II. 1971 r.). Znak, nr 205-206, 1074-1084, 1971. Zdybicka, Zofia J.

W 85 rocznicę urodzin prof. dr Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-4, 1971.
W 85 rocznicę urodzin prof. dr Władysława Tatarkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 4, 5-6, 1971.
Jubileusz prof. dr Tadeusza Kotarbińskiego i prof. dr Władysława Tatarkiewicza - w Komitecie Nauk Filozoficznych PAN. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-150, 1971.

Aktualne spory o naturę i rolę poznania ludzkiego. (XIII Tydzień Filozoficzny KUL). Znak, nr 193-194, 1040-1048, 1970. Zdybicka, Zofia J.

Studenckie koła filozoficzne na KUL-u. [1919-1970]. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 200-208, 1970. Wiśliński, Jan i Szostek, Andrzej.

Kronika specjalizacji filozofii praktycznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Roczniki Filozoficzne, 17(2), 119-155, 1969. Czuma, Łukasz.

Narada Redaktorów pism filozoficznych i socjologicznych krajów socjalistycznych. [28-31.10.1968. Dalej w numerze teksty wystąpień Henryka Jankowskiego. Klemensa Szaniawskiego, Józsefa Szigietiego]. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-166, 1969. Jędrzejewski, Sławomir.

XII Tydzień Filozoficzny KUL - z filozofii człowieka. Znak, nr 180, 781-785, 1969. Stępień, Antoni B.

Od Komitetu Redakcyjnego. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-5, 1969. [Tekst programowy po wydarzeniach marca 1968 i zmianie Komitetu Redakcyjnego]. Trzecie zebranie komitetu Redakcyjnego "Studiów Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 3, 209-210, 1969. J., S. IV Zebranie Komitetu Redakcyjnego "Studiów Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 5, 225-228. Jędrzejewski, Sławomir.

Informacja o pracy Katedry Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 253-254, 1969. Kokoszyńska-Lutmanowa, Maria. O pracach i planach badawczych logików ośrodka poznańskiego. J.w., 254-256. Romahnowa, Seweryna. Prace badawcze Katedry Historii Socjologii i Myśli Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. J.w., 256-257. Kłoskowska, Antonina. Działalność naukowa Katedry Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. J.w., 257-261. S., B. Plan prac badawczych Zespołu Materializmu Dialektycznego PAN. Studia Filozoficzne, nr 2, 211-214, 1969. Jaroszewski, Tadeusz. Przeszłość i przyszłość badań nad polską filozofią średniowieczną w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 2, 214-222, 1969. Palacz, Ryszard. Nauki filozoficzne na Uniwersytecie w Toruniu. Studia Filozoficzne, nr 5, 221-222, 1969

Adam Wiegner (1889-1967). Studia Filozoficzne, nr 1, 236-238, 1968. Batóg, Tadeusz.

Czesław Znamierowski (1888-1967). Studia Filozoficzne, nr 1, 233-235, 1968. Nowak, Leszek.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne. Studia Filozoficzne, nr 2, 226, 1968. P., J.

Stanisław Polubiec (1927-1967). Studia Filozoficzne, nr 1, 239, 1968. R., H.

XI Tydzień Filozoficzny KULu: Filozofia człowieka. Znak, 168, 818-822, 1968. Stępień, Antoni B.

Wykaz czasopism teologicznych i filozoficznych w bibliotekach polskich. Wyd. 2 Warszawa, Instytut Tomistyczny, 1968.

Wykaz obejmuje 68 bibliotek, wymienia 1854 tytuły czasopism. Ss. 433, powiel.

Perspektywy i zadania. Dyskusja o współczesnej filozofii polskiej. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 96-147, 1968.

Debata dn. 2.V.1968 w Centralnej szkole Partyjnej przy KC PZPR, w związku z wydarzeniami marca 1968. Udział wzięli: Władysław Zastawny, Jan Legowicz, Marian Dobrosielski, Henryk Jankowski, Józef Grudzień, Jan Guranowski, T. M. Jaroszewski, Janusz Kuczyński, Jerzy Ładyka, Halina Maślińska, Kazimierz Morawiec, Dionizy Tanalski.

O dorobku filozofii polskiej w dwudziestoleciu 1944-1964. VII Tydzień Filozoficzny KUL (24-28.II.1964). Znak, nr 121-122, 1003-1012, 1964. Grygiel, Stanisław.

O "Bibliografii filozofii polskiej". Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 4-6, 1964. Kadler, Alicja.

Z historii badań nad filozofią średniowieczną w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 15-19, 1964. Legowicz, Jan.

Henryk Elzenberg (1887-1967). Studia Filozoficzne, nr 3, 283-285, 1967. Czeżowski, Tadeusz.

Armin Teske (1910-1967). (Wspomnienie pośmiertne). Studia Filozoficzne, nr 3, 287-292, 1967. Łubnicki, Narcyz.

Dwudziestolecie działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Lublinie. Studia Filozoficzne, nr 2, 269-271, 1966. Kwiatkowski, Tadeusz.

VIII Tydzień Filozoficzny KUL. Znak, nr 133-134, 1041-1053, 1965. Styczeń, Tadeusz.

Wydawnictwa filozoficzne Dwudziestolecia. (Dane cyfrowe i obraz bibliograficzny [1944-1964]). Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 9-17, 1964. Mincer, Wiesław.

Filozofia wolności człowieka. VI Tydzień Filozoficzny KUL. Znak, nr 109-110, 935-947, 1963. Zdybicka, Zofia.

Międzynarodowe Kolokwium Metodologii Nauk. (Warszawa, 18-23.09.1961). Ruch Filozoficzny, XXI (1), 1-6, 1962. Gumański, Leon.

Wincenty Lutosławski (1863-1954). Ruch Filozoficzny, XVIII (1-3), 10-13, 1958. Czeżowski, Tadeusz.

Jan Łukasiewicz (1878-1956). Ruch Filozoficzny, XVIII (1-3), 13-17, 1958. Czeżowski, Tadeusz.

Władysław Heinrich (1869-1957). Ruch Filozoficzny, XVIII (1-3), 2-10, 1958. Gawecki, Bolesław J.

Zadania i perspektywy rozwoju filozofii w Polsce (ankieta "Myśli Filozoficznej"). Znak, nr 37-38, 260-263, 1957. Stępień, Antoni.

Zebranie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Filozoficznego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 204-206, 1956. Jankowska, Anna.

Dyskusja na temat działalności frontu filozoficznego w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 280-284, 1955. Pławuszewska, Regina.

Konferencja teoretyczna niemieckich i polskich filozofów w Warszawie. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 358-367, 1955. Rudzki, Jerzy.

Z pracy Zakładu Materializmu Historycznego UW. Myśl Filozoficzna, nr 3, 207-211. Sarapata, Adam.
O pracy Katedry Historii Filozofii UW. Tamże, 211-214. Possart, Jadwiga.
Praca naukowa w Katedrze Logiki Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta. Tamże, 214-216. Kokoszyńska-Lutman, Maria.
Z prac Komitetu Filozoficznego PAN. Tamże, 217-218. Nowakowska, Irena.

Drugi ogólnopolski kurs kadry filozoficznej w Bierutowicach. Myśl Filozoficzna, nr 4, 326-334, 1954. Kubski, Jacek.

Nowe dysertacje z historii filozofii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 320-327, 1954. Kuczyński, Janusz i Hinz, Henryk.

Obrona dysertacji kandydackich z materializmu dialektycznego i historycznego. Władysław Krajewski - "Światopogląd Mariana Smoluchowskiego". Myśl Filozoficzna, nr 4, 359-367, 1954. Majewski, Zbigniew. Karol Martel - "O obiektywności praw rozwoju społecznego oraz ich poznaniu i wykorzystaniu w interesie społeczeństwa". Tamże, 367-373. R., J.

XI Kongres filozofii burżuazyjnej w Brukseli. Myśl Filozoficzna, nr 1, 228-240, 1954. S., E. i K., B.

W omówieniu m.in. krytyczna analiza wystąpień Tadeusza Czeżowskiego ("Praca ta jest nader symptomatyczna dla 'ścisłości', 'naukowości' i absolutnej jałowości filozoficznej maniery szkoły lwowsko-warszawskiej"), Władysława Tatarkiewicza ("cały artykuł służy uzasadnieniu idealistycznego uprawiania historii filozofii") i Henryka Elzenberga ("ani ten, ani inne artykuły nie poddają w wątpliwość subiektywnego idealizmu Berkeleya i nie krytykują go").

Komitet Filozoficzny Polskiej Akademii Nauk. Myśl Filozoficzna, nr 4, 388-389, 1954.

Członkowie: Adam Schaff (przewodniczący), Kazimierz Ajdukiewicz, Nina Assorodobraj, Bronisław Baczko, Józef Chałasiński, Tadeusz Czeżowski, Franciszek Fiedler, Marek Fritzhand, Konstanty Grzybowski, Julian Hochweld, Maria Kokoszyńska-Lutman, Leszek Kołakowski, Tadeusz Kotarbiński, Jan Legowicz, Karol Martel, Andrzej Mostowski, Czesław Nowiński, Mieczysław Schleyen, Bogdan Suchodolski, Roman Suszko, Jan Szczepański, Tadeusz Szczurkiewicz.

Metodologiczna konferencja kół naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 291-293, 1953. Adler, Emil.

Niektóre wnioski z kursu sopockiego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 360-366, 1953. Bauman, Zygmunt.

Instytut Filozoficzny UW. Myśl Filozoficzna, nr 1, 333-339, 1953. Fritzhand, Marek.

Konferencja logików. Myśl Filozoficzna, nr 1, 340-349, 1953. Grzegorczyk, Andrzej.

Sprawozdanie z Sesji IKKN przy KC PZPR, poświęconej pracy towarzysza Stalina "Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR". Myśl Filozoficzna, nr 2, 424-434, 1953. Jaroszewski, Tadeusz.

Sprawozdanie "Myśli Filozoficznej" na Radzie Naukowej Instytutu Filozoficznego UW. Myśl Filozoficzna, nr 1, 350-354, 1953.

"Woprosy Fiłozofii" o "Myśli Filozoficznej".  Myśl Filozoficzna, nr 2, 418-423, 1953.

Pierwsze dysertacje kandydackie z historii filozofii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 367-373, 1953.

Kongres Nauki Polskiej a potrzeby filozofii. Ruch Filozoficzny, XVII (4), 129-130, 1949-1950. Czeżowski, Tadeusz.

Publikacje autorów polskich z zakresu logiki w Polsce i zagranicą w ostatnich trzech latach. Roczniki Filozoficzne, II-III, 414-422, 1949-1950. Korcik, Antoni.

Ks. Franciszek Sawicki (z okazji jubileuszu). Roczniki Filozoficzne, II-III, 347-363, 1949-1950. Manthey, Franciszek.

Henryk Jakubanis (1879-1949). Wspomnienie pośmiertne. Roczniki Filozoficzne, II-III, 344-346, 1949-1950. Pastuszka, Józef.

Władysław Witwicki (1878-1948). [Wspomnienie pośmiertne]. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 262-268, 1949. Dąmbska, Izydora.

O. Jacek Woroniecki (1878-1949) [wspomnienie pośmiertne]. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 437-440, 1949. Kłósak, Kazimierz.

Konstanty Michalski (1879-1947). Kraków, Drukarnia "Powściągliwość i Praca", 1949. Usowicz, Aleksander i Kłósak, Kazimierz.

Władysław Witwicki. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 73-77, 1948. Błachowski, Stefan.

Zygmunt Zawirski (1882-1948). [Wspomnienie]. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 436-443, 1948. Gawecki, Bolesław J.

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej [KUL] - nowy ośrodek studiów filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, I, 270-277, 1948. Pastuszka, Józef.

Ks. Konstanty Michalski (1879-1947). [Wspomnienie]. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 428-435, 1948. Usowicz, Aleksander.

Benedykt Bornstein (1880-1948). [Wspomnienie, bibliografia]. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 444-451, 1948. Wąsik, Wiktor.

Wspomnienia pośmiertne. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 148-153, 1947. Czeżowski, Tadeusz.

Marian Massonius (1862-1945). Ks. Augustyn Jakubisiak (1884-1945). Pracownicy filozoficzni z Wilna zmarli w latach 1939-1945.

Bibliografia filozofii w Polsce 1945-1946. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 159-169, 1947. Grzegorczyk, Andrzej i Kasiński, Ludwik.