INDEKS TEMATYCZNY

filozofia polska - podręczniki i antologie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

Seńko, Władysław. Polska filozofia średniowieczna - charakter, tendencje i główne kierunki, 7-38.
Piwko, Stanisław. Frycz Modrzewski - naprawa państwa i Kościoła, 39-64.
Leśniak, Kazimierz. Burski - pochwała dialektyki stoickiej, 65-90.
Ogonowski, Zbigniew. Antytrynitaryzm w Polsce - wiara i rozum, 91-129.
Hinz, Henryk. Kołłątaj - ład fizyczno-moralny a historia, 131-156.
Szacka, Barbara. Staszic - synteza dziejów ludzkości, 157-178.
Szacki, Jerzy. Jan Śniadecki - nauka i edukacja narodowa, 179-194.
Szacki, Jerzy. Mochnacki - rewolucja i tradycja, 195-212.
Sikora, Adam. Hoene Wroński - Absolut i historia, 213-228.
Walicki, Andrzej. Mickiewicza mesjanizm romantyczny, 229-251.
Sikora, Adam. Towiański i nowe objawienie, 253-268.
Temkinowa, Hanna. Worcell a socjalizm utopijny, 271-287.
Walicki, Andrzej. Cieszkowski - filozoficzna systematyzacja mesjanizmu, 289-313.
Janion, Maria. Krasiński - filozofujący poeta romantyczny, 315-337.
Ładyka, Jerzy. Trentowski - system pogodzonych przeciwieństw, 339-362.
Ładyka, Jerzy. Libelt - krytyka samowładztwa rozumu, 363-386.
Ładyka, Jerzy. Dembowski - filozofia twórczości, 387-407.
Baczko, Bronisław. Kamieński - Absolut, człowiek i postęp, 409-430.
Rudzki, Jerzy. Świętochowski i pozytywizm warszawski, 157-178.

Historia filozofii polskiej. T. 2. Romantyzm. Warszawa, Pax, 1966. Wąsik, Wiktor.

Polska myśl filozoficzna: Oświecenie, Romantyzm. Wybrane teksty z historii filozofii. Hinz, Henryk i Sikora, Adam (wybór, wstęp i przypisy). Warszawa, PWN, 1964. Hinz, Henryk i Sikora, Adam. 

Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the Second World War. Dordrecht, D. Reidel Publiching Company, 1963. Jordan, Zbigniew.

Historia filozofii polskiej. T. 1. Scholastyka, Renesans, Oświecenie. Warszawa, Pax, 1958. Wąsik, Wiktor.