INDEKS TEMATYCZNY

filozofia psychologii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Alienacja "cogito". O zadaniach psychologii u Bergsona i Junga. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 217-243, 1980. Kępczyńska, Małgorzata.

Działanie, świadomość, osobowość. [Rec. Leontiew, A. N. Diejatielnosc, soznanije, licznost]. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-211, 1977. Mizińska, Jadwiga.

Filozoficzne przesłanki psychologii nastawienia D. N. Uznadzego. Studia Filozoficzne, nr 8, 89-97, 1975. Martyna, Witold.

Sartre'owska ontologia aktywności. Krytyka psychologii atomistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-40, 1968. Gromczyński, Wiesław.

[Rec. Kenny, Anthony. Action, Emotion, and Will]. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 192-194, 1966. Witwicki, Tadeusz.

[Rec. Rubinsztejn, S. L. Byt i świadomość]. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 386-391, 1962. Lewicki, Andrzej.

Radziecki uczony o "Rękopisach" Marksa. [Rec. Rubinsztein, S. L. Principy i puti rozwitija psichołogii]. Studia Filozoficzne, nr 1, 205-207, 1961. Prokopczyk, Czesław.

Z frontu przebudowy psychologii. [Rec. Uczenije I. P.Pawłowa i fiłosofskije woprosy psichołogii]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 273-280, 1953. Pietrasiński, Zbigniew.