INDEKS TEMATYCZNY

filozofia religii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Fenomenologia Boskości Siemiona L. Franka. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. LIV/LV, 37-53, 2011. Czardybon, Barbara.

Dramat jako żywioł prawdy Boga, człowieka i świata. Emmanuel Lévinas a Hans Urs von Balthasar (cz. I). Kwartalnik Filozoficzno-Literacki [fo:pa], nr 6, 70-79, 2006. Dramat jako żywioł prawdy Boga, człowieka i świata. Emmanuel Lévinas a Hans Urs von Balthasar (cz. II). Kwartalnik Filozoficzno-Literacki [fo:pa], nr 7, 54-60, 2006. Bogusławski, Marcin.

Bóg, religia i człowiek w myśli Pierre’a Teilharda de Chardin. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 3, b.n.s., 2005. Bogusławski, Marcin.

 

Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 51-70, 1990. Jakuszko, Honorata.

W. Jamesa koncepcja religii. Między Pascalem a Kantem. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-111, 1987. Papuziński, Andrzej.

Czym jest religioznawstwo? Roczniki Filozoficzne, 35(1), 283-292, 1987. Zdybicka, Zofia J.

"O filozofii religii" - wykład prof. Bocheńskiego. [Kirchberg am Wechsel, 15.08.1983]. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-203, 1984. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Filozofia religii Leszka Kołakowskiego. [Rec. Kołakowski, Leszek. Religion. If There is No God... On God, the Devil, Sin and Other Worries of the So-called Philosophy of Religion]. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-195, 1984. Marciszuk, Piotr.

Alberta Einsteina filozofia nauki i religii. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 45-57, 1983. Mazierski, Stanisław.

Filozofia religii i filozofia Boga. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 15-21, 1982. Kamiński, Stanisław.

Nie dokończone dzieło Augusta Cieszkowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 49-76, 1981. Garewicz, Jan.

Uniwersalizm jako program filozofii narodowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 133-156, 1980. Urbankowski, Bohdan.

Koncepcje wartości religijnej (sacrum). Roczniki Filozoficzne, 27(2), 69-85, 1979. Zdybicka, Zofia J.

[Rec. Boros, Ladislaus. Im Leben Gott erfahren]. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 113-114, 1978. Pachciarek, Paweł.

Zadania teizmu realistycznego w propozycji J. D. Collinsa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-45, 1977. Dembowski, Bronisław.

Ze współczesnej problematyki filozofii religii. I. Metafizyka a problem Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 39-84, 1977. Jaworski, Marian.

Wilhelma Windelbanda krytyczna filozofia religii. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 25-58, 1977. Pachciarek, Paweł.

Przegląd bibliografii z zakresu filozofii religii. Roczniki Filozoficzne, 171-192, 1977. Pachciarek, Paweł.

Problem doświadczenia religijnego. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 5-24, 1977. Zdybicka, Zofia J.

[Rec. Trillhaas, Wolfgang. Religionsphilosophie]. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 171-176, 1975. Pachciarek, Paweł.

Definicja religii a typy nauk o religii. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 103-160, 1974. Kamiński, Stanisław i Zdybicka, Zofia J.

Sekcja filozofii religii na XV Światowym Kongresie Filozoficznym. Studia Filozoficzne, nr 3, 155-161, 1974. Swienko, Henryk.

Problematyka filozoficzna w zagranicznych czasopismach religioznawczych. Studia Filozoficzne, nr 4, 183-186, 1973. Margul, Tadeusz.

[Rec. Trillhaas, Wolfgang. Religionsphilosophie]. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 13-17, 1973. Poniatowski, Zygmunt.

Filozofia religii i jej przeszłość. mkt (tłum.). Znak, nr 222, 1595-1610, 1972. Henry Duméry

Marksizm a L. Feuerbach (I). L. Feuerbach: antropologia i filozofia religii. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 35-48, 1972. Kozłowski, Roman.

Paradoksy Renana. Studia Filozoficzne, nr 2, 147-165, 1971. Urbankowski, Bohdan.

Pojęcie hipotezy religijnej i jej rola w uracjonalnianiu religijnej wiary. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 265-273, 1970. Herbut, Józef.

Z filozoficznych rozważań nad religią. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 275-282, 1970. Lubański, Mieczysław.

Heglowska koncepcja państwa i religii. [Rec. Hegel, G. W. F. Zasady filozofii prawa]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 132-140, 1969. Płużański, Tadeusz.

U podstaw nowoczesnej filozofii religii. [Rec. Otto, Rudolf. Świętość]. Znak, nr 173-174, 1602-1610, 1968. Stróżewski, Władysław.

Nauka samego Buddy czy późniejszy jej rozwój? Roczniki Filozoficzne, 15(1), 37-42, 1968. Tokarz, Franciszek.

Problem filozofii religii. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 170-194, 1967. Jaworski, Marian.

Erich Fromm: perspektywy i reedukacje. Znak, nr 155, 593-636, 1967. Stróżewski, Władysław.

W kwestii "teistycznych" i "ateistycznych" systemów indyjskich. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 73-88, 1967. Tokarz, Franciszek.

Nieznane pisma filozoficzne Br. F. Trentowskiego. [Rec. Trentowski, Bronisław. Pisma o filozofii religii]. Studia Filozoficzne, nr 1, 252-262, 1967. Walicki, Andrzej.

Kronika współczesnej filozofii religii. Znak, nr 147, 1132-1150, 1966. Jaworski, Marian.

Paul Tillich. Znak, nr 133-134, 986-1010, 1965. Morawska, Anna.

Pisma o filozofii religii. Kozanecki, Tadeusz (opracowanie, komentarz i wstęp), 6-21, 140-146. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 11, 1965. Trentowski, Bronisław.
Wydane też w formie książkowej, Warszawa, PWN, 1965.

Z tradycji antyteologicznej niemieckiego oświecenia. Religia ludzka J. G. Herdera. Studia Filozoficzne, nr 5, 113-133, 1960. Adler, Emil.

Irracjonalizacja religii jako produkt racjonalizmu. Sprawa Jana Bredenburga. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 193-237, 1960. Kołakowski, Leszek.

Istota i pochodzenie religii. Poznań, Księgarnia Świętego Wojciecha, 1958. Kaczmarek, Lech.

Współczesna filozofia religii. Znak, nr 50-51, 911-919, 1958. Usowicz, Aleksander.

Elementy panteistyczne religii Azteków. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 15-37, 1955/1957. Milewski, Tadeusz.

Na marginesie polskiego wydania "Pochodzenia religii" Hainchelina. [Rec.]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 154-159, 1955. Rosen, Henryk.

Spór o dążność naturalną do widzenia Boga. Roczniki Filozoficzne, IV, 139-154, 1954. Siwek, Paweł.

Człowiek religijny. Roczniki Filozoficzne, II-III, 125-145, 1949-1950. Usowicz, Aleksander.