INDEKS TEMATYCZNY

filozofia rosyjska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Nicholas of Cusa’s Influence on Semyon L. Frank" w: Eriugena Cusanus. Kijewska, Agnieszka (red.) i Majeran, Roman (red.) i Schwaetzer, Harald (red.), 291-302. Lublin, Wyd. KUL, 2011. Czardybon, Barbara.

Fenomenologia Boskości Siemiona L. Franka. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. LIV/LV, 37-53, 2011. Czardybon, Barbara.

Symbolizm jako modus cogitandi i modus vivendi. Pojęcie symbolu w myśli Andrzeja Biełego. Przegląd Rusycystyczny, nr 3 (135), 47-61, 2011. Czardybon, Barbara.

Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka. Filo-Sofija, nr 13-14 (2-3), 505-520, 2011. Czardybon, Barbara.

"Motywy neokantowskie w rosyjskim symbolizmie" w: Symbol w kulturze rosyjskiej. Duda, Krzysztof (red.) i Obolevitch, Teresa (red.), 473-491. Kraków, WAM, 2010. Czardybon, Barbara.

"Andrieja Biełego teoria symbolizmu jako światopoglądu" w: Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasów antycznych do współczesności. Borkowski, Andrzej (red.) i Urban, Justyna (red.), 37-40. Siedlce, Colloquia Litteraria Sedlcensia. Studia Minora, vol. II, 2010. Czardybon, Barbara.

"Cogito, ergo est ens absolutum. Ontognoseologia S. L. Franka" w: Rosyjska metafizyka religijna. Obolevitch, Teresa (red.) i Kowalski, Wojciech (red.), 125-141. Tarnów, Biblos, 2009. Barbara Czardybon.

Wiara w ujęciu Aleksandra I. Wwiedienskiego. Logos i Ethos, nr 2 (27), 235-253, 2009. Barbara Czardybon.

Siemiona L. Franka wersja intuicjonizmu. Logos i Ethos, nr 2 (25), 191-198, 2008. Barbara Czardybon.

W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Wyd. 2, zmienione, Warszawa, PWN, 2002. Walicki, Andrzej.

 

Od "narodowości" do nacjonalizmu. [Rec. Lazari, Andrzej. "Poczwiennictwo". Z badań nad historią idei w Rosji]. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-205, 1989. Styczyński, Marek.

Prawo i moralność w poglądach Włodzimierza Sołowjewa i Borysa Cziczerina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 323-337, 1989. Walicki, Andrzej.

Iwan Kiriejewski. Kształtowanie się myśli słowianofilskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 11-44, 1987. Dobieszewski, Janusz.

Wątki nietzscheańskie w filozofii rosyjskiej i radzieckiej. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 77-97, 1985. Dobieszewski, Janusz.

Między buntem a nadzieją. Interpretacje nihilizmu rosyjskiego na tle filozofii Nietzschego. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 49-76, 1985. Filipowicz, Stanisław.

Od nihilizmu do socjalizmu utopijnego. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-134, 1981. Rutkowski, Edward.

Filozofia fizjologii: empiriomonizm Aleksandra Bogdanowa. Studia Filozoficzne, nr 11, 39-57, 1980. Styczyński, Marek.

Krytyka rosyjskiej filozofii teologicznej. [Rec. Dola, W. E. Kritika teologiczeskogo ponimanija swabody]. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-166, 1975. Klimowicz, Ewa.

Początki Akademii Nauk w Petersbugru. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 263-268, 1974. Mincer, Wiesław.

Hegel w myśli rosyjskiej XIX wieku. [Rec. Wołodin, A. I. Giegiel i russkaja socjalisticzeskaja mysl XIX wieka]. Studia Filozoficzne, nr 8, 176-178, 1974. Sylwestrzak, Andrzej.

Filozofia antropologiczna P. Ł. Ławrowa. [Rec. Bogatow, W. W. Fiłosofija P. Ł. Ławrowa]. Studia Filozoficzne, nr 8, 138-141, 1973. Pawlak, Józef.

Antynomie etyki heroicznej. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 85-104, 1973. Turek, Leszek.

Żywioł i świadomość. Leninizm z perspektywy wielkiego sporu (I). Człowiek i Światopogląd, nr 4, 5-22, 1972. Turek, Leszek.

Eschatologia i rewolucja (Z badań nad rosyjskimi źródłami doktryny współczesnego antykomunizmu). Studia Filozoficzne, nr 2, 83-116, 1971. Turek, Leszek.

Bakunin i antynomie wolności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Temkinowa, Hanna.

Paradoks Czaadajewa. Studia Filozoficzne, nr 2, 49-80, 1962. Walicki, Andrzej.

Rosyjskie słowianofilstwo a filozofia heglowska. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 53-99, 1962. Walicki, Andrzej.

Problematyka więzi społecznej w historiozofii Iwana Kirejewskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 127-173, 1961. Walicki, Andrzej.

Materializm antropologiczny Mikołaja Czernyszewskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 149-181, 1959. Walicki, Andrzej.

Słowianofile i okcydentaliści. Z dziejów problematyki historyzmu w myśli rosyjskiej pierwszej połowie XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 151-215, 1959. Walicki, Andrzej.

Heglowska filozofia dziejów a rosyjscy rewolucyjni demokraci. Studia Filozoficzne, nr 1, 113-142, 1958. Heller, Ágnes.

Osobowość a Historia. Spory wokół historyzmu heglowskiego w myśli rosyjskiej połowy XIX wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 59-94, 1957. Walicki, Andrzej.

Osobowość a Historia. Spory wokół historyzmu heglowskiego w myśli rosyjskiej połowy XIX wieku. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-23, 1957. Walicki, Andrzej.

Wissarion Bieliński i zagadnienia romantyzmu. Myśl Filozoficzna, nr 3, 57-98, 1956. Walicki, Andrzej.

Z historii rosyjskiej filozofii. [Rec. Z dziejów filozofii rosyjskiej]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 246-252, 1955. Radgowski, Michał.

Poglądy etyczne W. Bielińskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 124-156, 1954. Walicki, Andrzej.

Wielki myśliciel i rewolucjonista rosyjski - serdeczny przyjaciel narodu polskiego. W 125 rocznicę urodzin Mikołaja Czernyszewskiego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 174-200, 1953. Kowalski, Józef.

Monografia o Dobrolubowie. [Rec. Krużkow, W. S. Mirowozzrienije Dobroliubowa]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 321-331, 1953. Radgowski, Michał.

Łomonosow wielki rosyjski uczony i filozof-materialista. Nowak, S. (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1952. Wasiecki, G. S.

Aleksander Hercen - wielki rosyjski materialista i rewolucyjny demokrata. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 216-246, 1951. Wasiecki, G. S.