INDEKS TEMATYCZNY

historia filozofii średniowiecznej - podręczniki i antologie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia średniowieczna. Domański, Piotr (tłum.). Kęty, Antyk, 1999. Heinzmann, Richard.

TREŚĆ. A. Filozofia grecka a chrześcijańska wiedza wiary. B. Patrystyka. C. Początki filozofii chrześcijańskiej. D. Augustyn. E. Boecjusz. F. Pseudo-Dionizy Areopagita. G. Jan Szkot Eriugena. H. Filozofia średniowieczna - podłoże i rysy charakterystyczne. I. Anzelm z Canterbury. K. Piotr Abelard. L. Szkoły XII wieku. M. Albert Wielki. N. Tomasz z Akwinu. O. Bonawentura. P. Jan Duns Szkot. Q. Wilhelm Ockham. Mistrz Eckhart. S. Mikołaj z Kuzy.

 

Wybór tekstów z historii filozofii. Część I. Siedlce, Wyd. Uczelniane WSP w Siedlcach, 1975. Gumpricht, Hanna.

Dzieje filozofii europejskiej XV wieku. Tom I. Poznanie. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1974. Swieżawski, Stefan.

Dzieje filozofii europejskiej XV wieku. Tom II. Wiedza. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1974. Swieżawski, Stefan.

Zarys historii filozofii średniowiecznej. Legowicz, Jan (wstęp), 5-9. Warszawa, PWN, 1963. Heinrich, Władysław.