INDEKS TEMATYCZNY

filozofia starożytna / starożytnej Grecji i Rzymu


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Młodzież i człowiek doskonały filozofów w Atenach epoki klasycznej. Kupis, Bogdan (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 19-35, 1990. Georgiadis, Constantine.

The Wisdom of Love: A Reflection Upon Empedokcles’ Fragment 35. Dialectics and Humanism, 17:3, 211-16, 1990. Korab-Karpowicz, W. Julian.

Kwintus Sekstiusz, założyciel rzymskiej szkoły filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 37-57, 1990. Kupis, Bogdan.

O żywiołach w starożytnej filozofii chińskiej, indyjskiej i greckiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 27-44, 1989. Teuchmann, Romuald.

Antyczna geneza filozofii Hegla i Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-147, 1987. Fiut, Ignacy S.

Atomizm grecki a indyjski. Kilka uwag na marginesie sporu o zapożyczenie teorii. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-74, 1987. Wilowski, Włodzimierz.

Hedonizm grecki a indyjska i chińska filozofia przyjemności. Studia Filozoficzne, nr 12, 137-149, 1987. Wilowski, Włodzimierz.

Rozwój myśli greckiej jako droga ku Platońskiej idei. Studia Filozoficzne, nr 10, 53-62, 1984. Czarnawska, Mirosława.

Pomiędzy Platonem a Plotynem, czyli o praneoplatonizmie. Studia Filozoficzne, nr 9, 87-98, 1980. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Celsus i jego "Prawdziwe słowo". Studia Filozoficzne, nr 3, 33-44, 1980. Potok, Tadeusz.

Czy naśladować starożytnych Greków i Rzymian. Studia Filozoficzne, nr 9, 71-85, 1980. Winniczuk, Lidia.

Śmierć i umieranie w filozofii starożytnej Grecji. Studia Filozoficzne, nr 3, 133-142, 1978. Miśkiewicz, Wioletta.

Od Ksenofanesa do Plotyna. Historyczne kształtowanie się pojęcia bytu. Studia Filozoficzne, nr 12, 79-91, 1976. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Wschód i Zachód. [Rec. Czałojan, W. K. Wostok i Zapad. Priemstwiennost' w fiłosofii anticznogo i sriedniowiekowo obszczestwa]. Studia Filozoficzne, nr 2, 230-233, 1976. Palacz, Ryszard.

[Rec. Röd, Wolfgang. Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike 1. Von Thales bis Demokrit]. Ruch Filozoficzny, XXXIX (4), 322-324, 1976. Voisé, Waldemar.

K. Marks i F. Engels o starożytności klasycznej. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wyd. PAN, 1967. Kachlak, Tadeusz.

Z filozoficznej problematyki badań nad koncepcją materii jako składnika realnego bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 17-48, 1967. Krąpiec, Mieczysław, A.

Sceptycyzm grecki (Od Filona do Sekstusa). Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1966. Krokiewicz, Adam.

Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego. Jej miejsce w historii, charakter i znaczenie. Warszawa, PWN, 1962. Legowicz, Jan.

"Zagadnienie marzeń sennych w greckiej filozofii starożytnej" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 29-39. Warszawa, PWN, 1960. Dąmbska, Izydora.

Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1960; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2000. Krokiewicz, Adam.

Olympiodor o stosunku logiki do filozofii w szkole stoików, perypatetyków i platoników. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 27-29, 1955/1957.

Poemat Lukrecjusza O przyrodzie. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-179, 1957. Leśniak, Kazimierz.