INDEKS TEMATYCZNY

filozofia sztuki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Gadamer. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 2006. Przyłębski, Andrzej.

 

Sartre a Genet: sztuka jako wyraz zła. Colloquia Communia, 2(43), 21-28, 1989. Mróz, Piotr.

Rola analizy psychologicznej w nietzscheańskiej koncepcji filozofii sztuki. Studia Filozoficzne, nr 11, 177-188, 1986. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Filozofia sztuki Arthura C. Danto. Studia Filozoficzne, nr 3, 199-211, 1986. Janiak, Marek.

Sztuka w epoce techniki w świetle rozważań ontologicznych Martina Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 10, 19-32, 1986. Szulczewski, Grzegorz.

Estetyka (filozofia sztuki) Stefana Morawskiego. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 15-23, 1985. Dziemidok, Bohdan.

Relacja sztuki i filozofii u młodego Schellinga a kryzys filozofii sztuki. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 113-127, 1985. Lorenc, Iwona.

Filozofia sztuki Bogdana Suchodolskiego. Studia Filozoficzne, nr 153-166, 1985. Truchlińska, Bogumiła.

O sposobie istnienia utworu muzycznego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 43-54, 1983. Buczek, Barbara.

Praca, komunikacja, defetyszyzacja. (Ku Marksowskiej koncepcji pracy artystycznej). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 17-44, 1982. Owczarek, Bogdan.

Problemy teorii twórczości artystycznej w filozofii L. Goldmanna. Studia Filozoficzne, nr 11, 141-154, 1981. Lorenc, Iwona.

Polskie dyskusje o formie i treści. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 145-167, 1981. Markiewicz, Henryk.

Filozofia sztuki Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 1, 99-112, 1980. Różanowski, Ryszard.

W sprawie cassirerowskiej filozofii sztuki. [Polemika z: Różanowski, Ryszard. Filozofia sztuki Ernsta Cassirera]. Studia Filozoficzne, nr 8, 105-120, 1980. Sójka, Jacek.

Słowacki w młodopolskiej filozofii sztuki. (I. Matuszewski - J. Żuławski - S. Przybyszewski). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 105-136, 1972. Floryńska, Halina.

O ile w ogóle można sensownie mówić o wpływie technik na sztukę? Studia Estetyczne, t. 2, 75-77, 1965. Gałecki, Jerzy.

"Struktura a wizja poetycka. Na podstawie analizy estetycznej 'Nieboskiej komedii'" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 445-470. Kraków, PWN, 1964. Tymieniecka, Anna Teresa.

Twórczość a osobowość twórcy. Część I. Analiza procesu twórczego. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1958. Naksianowicz-Gołaszewska, Maria.