INDEKS TEMATYCZNY

filozofia węgierska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Profesor Józef Lukács nie żyje. Studia Filozoficzne, nr 6, 196-198, 1987. Płużański, Tadeusz.

Les sciences philosophiques en Hongrie. (Un aperçu historique). Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 115-131, 1986. Lukács, József.

Dialektyczne ujęcie stosunku podmiotu do przedmiotu. [Rec. Magyar Filozofiai Szemle, 1972]. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-182, 1974. Borkowska, Judyta.

Badania w zakresie etyki marksistowskiej na Węgrzech. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 115-120, 1974. Szabó, István.

Czasopismo węgierskich filozofów - "Magyar Filozofai Szemle". [Rec. 1970-1971]. Studia Filozoficzne, nr 2, 165-178, 1973. Borkowska, Judyta.

O twórczy rozwój i właściwą interpretację aktualnych problemów filozofii marksistowskiej. [Rec. Magyar Filozofiai Szemle, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 261-269, 1970. Borkowska, Judyta.

Badania estetyczne na Węgrzech. Krzemień, Krystyna (tłum.). Studia Estetyczne, t. 1, 249-259, 1964. Zoltai, Denes.