INDEKS TEMATYCZNY

filozofia włoska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ugo Spirito (1896-1979). Międzynarodowe sympozjum w Rzymie (październik 1987 r.). Ruch Filozoficzny, XLV (3), 253-254, 1988. Nowicki, Andrzej.

Centrum badawcze nad filozofią środkowoeuropejską. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 369-371, 1988. Woleński, Jan.

"Szkoła Dellavolpijska" w marksizmie włoskim. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 77-87, 1986. Ponikowski, Bogusław.

Hegel a współczesny marksizm włoski (niektóre problemy historii i teorii). Siemek, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 111-119, 1985. Preve, Costanzo.

Studia nad Marksem we współczesnym marksizmie włoskim. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-183, 1983. Ponikowski, Bogusław.

Dialektyka i marksizm w filozofii Galvanno Della Volpego. Studia Filozoficzne, nr 6, 87-99, 1981. Ponikowski, Bogusław.

Carlo Pisacane - narodowo-społeczne programy włoskiego socjalizmu risorgimenta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 77-100, 1981. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

"Rivista Rosmaniana". [Rec. Rivista Rosmaniana di filosofia e di cultura, 1978]. Studia Filozoficzne, nr 3, 155-161, 1980. Grochal, Zbigniew Paweł.

Spory o historyzm wśród marksistów włoskich. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-88, 1980. Ponikowski, Bogusław.

Pojęcie formacji ekonomiczno-społecznej w dyskusjach teoretycznych współczesnych marksistów włoskich. Studia Filozoficzne, nr 11, 63-78, 1978. Ponikowski, Bogusław.

Kwestia społeczna w ideologiach włoskiego Risorgimenta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 69-87, 1978. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

Problematyka postępu we włoskim Risorgimento. Studia Filozoficzne, nr 2, 135-146, 1977. Ugniewska, Joanna.

"Rivista di Filosofia Neo-Scolastica" (1971-1975). [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-167, 1976. Nowicki, Andrzej.

Filozofia i filozofie. XXV Kongres Filozofii Włoskiej, Pawia 19-23 września 1975. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-198, 1976. Nowicki, Andrzej.

Problemy teorii i historii marksizmu w czerwonej serii "Aut Aut". [Rec. 1974-1975]. Studia Filozoficzne, nr 2, 209-213, 1976. Nowicki, Andrzej.

Antonio Genovesi "Od metafizyki do handlu?". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 43-67, 1976. Zambelli, Paola.

Marksizm a fenomenologia we współczesnej filozofii włoskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-48, 1975. Nowicki, Andrzej.

Pokantowska tendencja włoskiego neoheglizmu. [Rec. Valentini, Francesco. La controriforma della dialectica (conscienza e storia nel neodealismo italiano)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-165, 1974. Burak-Puliti, Krystyna.

Aspekty współczesnej filozofii włoskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 251-267, 1974. Garin, Eugenio.

[Rec. Namer, Emile. La philosophie Italienne]. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 22-25, 1974. Mazurska-Danek, Ryszarda.

Orografia współczesnej filozofii włoskiej. Studia Filozoficzne, nr 6, 113-131, 1974. Nowicki, Andrzej.

"Critica Marxista (1971-1973). [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 6, 133-150, 1974. Ponikowski, Bogusław.

Kryzys koncepcji "felicitas" a kryzys społeczeństwa włoskiego w wieku szesnastym. Guranowski, Jan (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 3, 153-167, 1973. Badaloni, Nicola.

"Logos". [Rec. 1969-1972]. Studia Filozoficzne, nr 7, 159-164, 1973. Nowicki, Andrzej.

Z nowości włoskich. [Przegląd literatury za 1968]. Studia Filozoficzne, nr 2, 172-174, 1969. Kołodziej, Alojzy.

[Rec. Carabellese, Pantaleo. La conscience concrète. Choix de textes...]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 210-212, 1955-1957. K., St.