INDEKS TEMATYCZNY

filozofia współczesna - kronika wydarzeń bieżących


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Metafizyka po Kancie? [Kongres Heglowski, Stuttgart, 18-21.06.1987]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 135-138, 1988. Jakubowski, Marek N.

Kongres semiotyczny w Palermo. [25-29.06.1984]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 31-36, 1987. Jadacki, Jacek J.

VIII Międzynarodowy Kongres Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki w Moskwie. [17-22.08.1987]. Studia Filozoficzne, nr 2, 193-197, 1988. Tempczyk, Michał.

Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. Studia Filozoficzne, nr 10, 187-191, 1986. Zwoliński, Zbigniew.

XVIII World Congress of Philosophy - Brighton, UK, August 21-27, 1988. [Ogłoszenie]. Studia Filozoficzne, nr 9, 198-202, 1986.

XVII Światowy Kongres Filozoficzny w Montrealu: 21 VIII - 27 VIII 1983 roku. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 179-185, 1984. Bronk, Andrzej.

Sprawozdanie w XI Światowego Kongresu Filozofii Prawa i Myśli Społecznej. [Helsinki, 14-20.08]. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-213, 1984. Tokarczyk, Roman.

Rezultaty Światowego Kongresu Filozofii w Montrealu i zadania światowej społeczności filozofów. (Wywiad z Profesorem Venantem Cauchy'm, Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu i nowo wybranym Prezydentem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Filozoficznych). Kuczyński, Janusz (wywiad przeprowadził), Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 3-10, 1984.

Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Düsseldorfie 27 VIII-2 IX 1978 r. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 281-294, 1980. Bronk, Andrzej.

XVI Światowy Kongres Filozoficzny (Düsseldorf 27.VIII-2.IX,1978). Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 15-18, 1979. Guy, Alain.l

Berneńskie obrady Międzynarodowego Instytutu Filozoficznego 12-15 września 1976 Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 1-3, 1977.
Allocution au nom des congressistes étrangers. (Przemówienie ... w Bernie 12 IX 1976). Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 5-6, 1977. Dąmbska, Izydora.

Przygotowania do XVI Światowego Kongresu Filozofii, Düsseldorf, 27 VIII - 2 IX 1978. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 223-226, 1976. M., W.

Dwa międzynarodowe spotkania filozoficzne we wrześniu 1974. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 169-174, 1975. Dąmbska, Izydora.

Międzynarodowe kursy podyplomowe w Dubrowniku. Studia Filozoficzne, nr 8, 157-161, 1975. Markiewicz, Barbara i Rek, Bolesław.

"Philosophy" w 1972 roku. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 173-180, 1973. Zagórska, Anna.

Współczesna filozofia Indonezji. Studia Filozoficzne, nr 7, 165-174, 1973. je.

Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej w Brukseli. Studia Filozoficzne, nr 5, 224-226, 1972. Gregorowicz, Jan.

Konferencja filozofów europejskich w Southampton (26-28.IX.1969). Ruch Filozoficzny, XXVIII (3-4), 157-162, 1970. Ostrowski, Jan.

XIV Międzynarodowy Kongres Filozoficzny. [Wiedeń 1968]. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 113-126, 1969. Kotarbiński, Tadeusz.

XIII Międzynarodowy Kongres Filozoficzny. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 155-157, 1965. Kotarbiński, Tadeusz.

V Międzynarodowy Kongres Estetyki. Studia Estetyczne, t. 2, 79-90, 1965. M., S.

Trzeci Międzynarodowy Kongres Estetyki w Wenecji. Estetyka, I, 317-337, 1960. Morawski, Stefan.

Wrażenia z XII Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego w Wenecji. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 142-145, 1958. Jordan, Zbigniew.

XII Międzynarodowy Kongres Filozoficzny. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 137-141, 1958. Łubnicki, Narcyz.

X Międzynarodowy Kongres Filozoficzny. Ruch Filozoficzny, XVI (304), 77-79, 1948. Bocheński, Innocenty.