INDEKS TEMATYCZNY

filozofia współczesna - podręczniki i antologie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wielcy filozofowie współczesności. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2012. Gurczyńska-Sady, Katarzyna i Sady, Wojciech.

Filozofia XX wieku. Kalinowski, Marian Leon (tłum.). Kęty, Antyk, 2004. Coreth, Emerich i Ehlen, Peter i Haeffner, Gerd i Ricken, Friedo.

TREŚĆ. A. Fenomenologia. B. Filozofia egzystencji i filozofia dialogu. C. Filozofia człowieka powiązana z naukami humanistycznymi. D. Historia i jej rozumienie. E. Filozofia chrześcijańska i neoscholastyka. F. Nowa filozofia rzeczywistości. G. Marksistowscy filozofowie i krytycy stosunków społecznych. H. Gottlob Frege i początki filozofii analitycznej w Cambridge.I. Ludwig Wittgenstein. K. Filozofia oksfordzka. L. Rudolf Carnap i Koło Wiedeńskie. M. Willard Van Orman Quine. N. Spojrzenie wstecz na filozofię analityczną: semantyka i ontologia.

 

Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.

# filozofia współczesna - podręczniki i antologie # socjologia - podręczniki i antologie #
TREŚĆ.

Pomian, Krzysztof. Bergson - filozofia mitu kosmicznego, 7-23. * Bergson, Henri. Pęd życiowy, 25-48.
Buczyńska, Hanna. Cassirer i symboliczne formy poznania, 49-64. * Cassirer, Ernst. Funkcja mitu w życiu społecznym, 66-86.
Szacki, Jerzy. Durkheim, czyli ambicje socjologii, 87-104. * Durkheim, Emil. Socjologia i jej dziedzina badań, 106-132.
Reykowski, Janusz. Freud i psychoanaliza, 133-154. * Freud, Sigmund. Podstawowe pojęcia psychoanalizy, 155-178.
Szacki, Jerzy. Gramsci - filozofia "człowieka zbiorowego", 179-203. * Gramsci, Antonio. Wstęp do studiów nad filozofią, 205-232.
Pomian, Krzysztof. Heidegger i antynomie ideału działania, 233-252. * Heidegger, Martin. Zrozumienie bytu i byt ludzki, 255-272.
Kołakowski, Leszek. Husserl - filozof doświadczenia rozumiejącego, 273-298. * Husserl, Edmund. Powołanie filozofii, 300-316.
Sikora, Adam. James i pragmatyzm, 317-331. * James, William. Myśli i rzeczy, 332-346.
Molska, Alina. Krzywicki - propozycja socjologii otwartej, 347-362. * Krzywicki Ludwik. Idea a życie społeczne, 363-380.
Molska, Alina. Lenin i problemu socjologii, 381-399. * Lenin, Włodzimierz I. Materializm w socjologii, 402-432.

Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.

# filozofia współczesna - podręczniki i antologie # socjologia - podręczniki i antologie #
TREŚĆ.
Amsterdamski Stefan. Lenin i pojęcie materii (1962), 5-28. * Lenin, Włodzimierz I. Co to jest materia? Co to jest doświadczenie?, 30-56.
Mrówczyński, Tadeusz. Maritaina humanizm integralny, 57-75. * Maritain, Jacques. Jednostka a osoba, 78-92.
Mrówczyński, Tadeusz. Mouniera tragiczny optymizm, 93-109. * Mounier, Emmanuel. Świat osobowy, 111-130.
Ożarowski, Jan. Natorp - filozof konsekwencji, 131-149. * Natorp, Paul. Filozofia, 151-168.
Bauman, Zygmunt. Parsonsa teoria czynności i teoria systemu społecznego, 169-199. * Parsons, Talcott. Teoria ogólna w socjologii, 201-216.
Temkinowa, Hanna. Plechanow - dialektyka procesu historycznego, 217-233. * Plechanow, Jerzy. Materialistyczne pojmowanie dziejów, 235-256.
Szmyd, Jan. Santayany antropologia filozoficzna, 257-274. * Santayana, Geroge. Herezja filozoficzna, 277-288.
Pomian, Krzysztof. Sartre - filozof ludzkiej egzystencji, 289-307. * Sartre, Jean-Paul. Wolność Kartezjańska, 309-330.
Kuderowicz, Zbigniew. Scheler - personalizm etyczny, 331-352. * Scheler, Max. Istota osoby moralnej, 354-370.
Buczyńska, Hanna. Schlick - próba eliminacji metafizyki, 371-383. * Schlick, Moritz. Przewrót w filozofii, 385-402.
Baczko, Bronisław. Marksizm współczesny i horyzonty filozofii, 403-419.

Filozofia i socjologia XX wieku. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.

TREŚĆ. (A) Od redakcji. (B) Pomian, Krzysztof. BERGSON - filozofia mitu kosmicznego, 7-23. (C) Buczyńska, Hanna. CASSIRER i symboliczne formy poznania, 25-40. (D) Szacki, Jerzy. DURKHEIM - triumf i porażka socjologizmu, 41-58. (E) Reykowski, Jerzy. FREUD i psychoanaliza, 59-80. (F) Pomian, Krzysztof, HEIDEGGER i antynomie działania, 81-101. (G) Kołakowski, Leszek. HUSSERL - filozofia doświadczenia rozumiejącego, 103-125. (H) Sikora, Adam. JAMES i pragmatyzm, 127-141. (I) Molska, Alina. KRZYWICKI - propozycja socjologii otwartej, 143-158. (J) Molska, Alina. LENIN i problemy socjologii, 159-178. (K) Amsterdamski, Stefan. LENIN i pojęcie materii, 179-202. (L) Mrówczyński, Tadeusz. MARITAINA humanizm integralny, 203-219. (M) Mrówczyński, Tadeusz. MOUNIERA tragiczny optymizm, 221-237. (N) Ożarowski, Jan. NATORP - filozof konsekwencji, 239-258. (O) Bauman, Zygmunt. PARSONS, czyli konserwatyzm skodyfikowany, 259-281. (P) Temkinowa, Hanna. PLECHANOW - dialektyka procesu historycznego, 283-298. (R) Szmyd, Jan. SANTAYANY antropologia filozoficzna, 299-316. (S) Pomian, Krzysztof. SARTRE - filozof ludzkiej egzystencji, 317-336. (T) Kuderowicz, Zbigniew. SCHELER, czyli personalizm etyczny, 337-358. (U) Buczyńska, Hanna. SCHLICK - próba eliminacji metafizyki, 359-371. (W) Baczko, Bronisław. MARKSIZM współczesny i horyzonty filozofii, 373-388.