INDEKS TEMATYCZNY

fizjokratyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Antoni Popławski: fizjokratyczna wizja jednostki i społeczeństwa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 305-335, 1988. Blaszke, Marek.

Fizjokratyczna teoria własności w nie wydanym rękopisie Antoniego Popławskiego: Nauka o prawie przyrodzonym krótko i jaśnie zebrana dla uczących się polityki in Collegio Nobilium schol. piar. w Warszawie 1771 r. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 319-337, 1985. Blaszke, Marek.

Natura i społeczeństwo w myśli ekonomicznej końca XVIII i początku XIX wieku. Od reakcji antyfizjokratycznej do reakcji antychrematystycznej. (Szkice ujęcia tematu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 3-37, 1979. Grygorowicz, Marek.

Próba syntezy historyzmu i prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-22, 1971. Hinz, Henryk.

"Kołłątaj - ład fizyczno-moralny a historia" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 131-156. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Hinz, Henryk.

Podróż do Kalopei : do kraju najszczęśliwszego na świecie, gdzie bez pieniędzy i bez własności, bogactwa, przemysł, światło i dobre wszystkich mienie jak najwięcej wygórowało i gdzie tom drugi historii życia Bolesława II, króla polskiego, znajduje się. Gross, Zygmunt (oprac. i wstęp). Warszawa, PWN, 1956. Gutowski, Wojciech.

"Porządek fizyczno-moralny" Hugona Kołłątaja. Myśl Filozoficzna, nr 3, 98-119, 1954. Opałek, Kazimierz.

Pisma filozoficzne i społeczne. T. 1 i 2. Suchodolski, Bogdan (opracowanie i wstęp), IX-XXVIII. Warszawa, PWN, 1954. Staszic, Stanisław.

Prawo natury u polskich fizjokratów. Warszawa, 1953. Opałek, Kazimierz.