INDEKS TEMATYCZNY

fizyka / filozofia fizyki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Spór o istnienie materii. [Polemika z: Krajewski, Władysław]. Studia Filozoficzne, nr 4, 253-258, 1990. Heller, Michał.

[The World View of Contemporary Physics. Does It Need a New Metaphysics? Kitchener, Richard F. (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 275-276, 1990. Komendziński, Tomasz.

Jeszcze o platonizmie i materializmie w fizyce. [Polemika z: Heller, Michał i Życiński, Józef]. Studia Filozoficzne, nr 4, 269-277, 1990. Krajewski. Władysław.

Uwagi w sprawie tzw. strzałki czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-40, 1990. Kukowski, Jarosław.

Kosmologia Bellerta i skwantowany czas. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-107, 1990. Rydzyńska, Ewa.

W poszukiwaniu ukrytego porządku. [Rec. Bohm, David. Ukryty porządek. Tempczyk, Michał (tłum.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 204-208, 1990. Szczęsna, Anna.

Dynamiczna rola próżni w fizycznym obrazie świata. Studia Filozoficzne, nr 1, 141-153, 1990. Tempczyk, Michał.

Metafizyka dla nowej fizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 147-151, 1990. Życiński, Józef.

Problemy z "materializmem naukowym". [Polemika z: Krajewki, Władysław]. Studia Filozoficzne, nr 4, 259-267, 1990. Życiński, Józef.

Relacja między przedmiotem a podmiotem w fizyce współczesnej. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 161-168, 1989/1990. Zabierowski, Mirosław.

Rola koncepcji ukrytego porządku Bohma we współczesnej filozofii fizyki. Studia Filozoficzne, nr 12, 125-136, 1989. Rok, Bolesław.

Dynamiczna koncepcja elementarności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-35, 1988. Bobkowicz, Dariusz.

Czasoprzestrzenne teorie empiryczne. Studia Filozoficzne, nr 11, 25-39, 1988. Brodowski, Michał.

Relacyjny czas fizyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-53, 1988. Chyliński, Zygmunt.

Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-23, 1988. Hadryś, Henryk.

Koncepcja materii a geometryzacja oddziaływań fizycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 15-38, 1988. Kalinowski, Marek W.

Platonizm czy jednak materializm? W sprawie interpretacji filozoficznej współczesnej fizyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 3-14, 1988. Krajewski. Władysław.

Rozwój astrofizyki a fizyka. Studia Filozoficzne, nr 2, 81-91, 1988. Szczuciński, Antoni.

Związek fizyki z kosmologią. Studia Filozoficzne, nr 2, 55-66, 1988. Tempczyk, Michał.

Filozofia a świat prędkości nadświetlnych. [Rec. Fiłosofskije problemy gipotiezy swierchswietowych skorostiej. Mołczanow, Jurij B. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 2, 182-187, 1988. Żabicki, Krzysztof.

Prawdziwość sądów generowanych przez teorie fizykalne. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 49-59, 1987/1988. Szała, Andrzej.

O konsekwencjach teoriopoznawczych nierówności Bella. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-35, 1987. Hibner, Juliusz.

Status ontologiczny przedmiotów teoretycznych fizyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 33-40, 1987. Semczuk, Stanisław.

Hipoteza riszonów i jej aspekty filozoficzne. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 63-74, 1986. Lubański, Mieczysław.

Świat z perspektywy fizyki - uwagi do nauczania przedmiotu. Studia Filozoficzne, nr 7, 119-129, 1986. Wójcicki, Ryszard.

Przyczynowość na terenie fizyki, filozofii przyrody, metafizyki i teorii informacji. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 49-71, 1984. Rutowski, Tadeusz.

Filozofia fizyki Ludwiga Boltzmanna. Studia Filozoficzne, nr 5, 105-117, 1984. Šmid, Wacław.

Matematyka a fizyka. Przykład oddziaływania. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 216-218, 1983. Napiórkowski, Kazimierz.

Modele racjonalności w fizyce. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 207-216, 1983. Such, Jan.

Poniżej poziomu fizyki. [Rec. Parker-Rhodes, A. F. The Theory of Indistinguishables - A Search for Explanatory Principles Below the Level of Physics]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-175, 1982. Kazimir, Stanisław.

O ewolucji czasowej w fizycznych teoriach kwantowych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 29-41, 1982. Wiślicki, Wojciech.

Rozwój nauk przyrodniczych i techniki a stosunki społeczno-polityczne na Ziemi w końcu XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 36-52, 1981. Subotowicz, Mieczysław.

Modyfikacje praw fizycznych a kwestia wyjaśnienia przesunięć prążków widmowych galaktyk. Studia Filozoficzne, nr 7, 105-113, 1980. Kazimier, Stanisław.

Fizyka jako filozofia: przypadek C. F. Weizsäckera. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-121, 1980. Olczyk, Sławoj i Przanowski, Maciej.

Einstein a geometryzacja fizyki. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 11-13, 1980. Trautman, Andrzej.

Z problematyki filozofii fizyki Czesława Białobrzeskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 202-204, 1979. Dołęga, Józef M.

Problem elementarności w mikrofizyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 147-156, 1979. Skarżyński, Edmund.

Pojęcie prawdy w fizyce współczesnej. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 5-19, 1978. Mazierski, Stanisław.

O relacjach między pojęciem modelu w fizyce i matematyce. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 89-95, 1978. Wrona, Stanisław.

Dyskusja. [UCZESTNICY: Heisenberg, Werner; Devoto, Giacomo; Juhnke, Ellen; Schaerer, Rene; Campagnolo, Umberto; Christoff, Daniel]. Romanow-Broniarek, Maria (Ignorabimus Heisenberga, 227-231 i tłum.). Znak, nr 284, 231-240, 1978.

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość a istnienie. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-11, 1977. Augustynek, Zdzisław.

Czy symetria relatywistyczna może być uwarunkowana? Studia Filozoficzne, nr 2, 39-54, 1977. Chyliński, Zygmunt.

Determinizm fizyczny a holizm. Studia Filozoficzne, nr 5, 87-99, 1977. Kalinowski, Marek.

Związek przyczynowy w fizyce współczesnej a logika przyczynowości. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 119-131, 1977. Kiczuk, Stanisław.

Koncepcja komplementarności i jej heurystyczna rola we współczesnej fizyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 91-99, 1976. Dawac, Witali J. i Kolasińska-Zapart, Alicja.

[Rec. Bunge, Mario. Foundations of Physics]. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 122-123, 1976. Hajduk, Zygmunt.

Zygmunta Zawirskiego koncepcja teorii fizykalnej na tle innych ujęć. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 37-59, 1976. Kiczuk, Stanisław.

Arystotelesa koncepcja substancji a współczesne pojęcie układu fizycznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-187, 1976. Synowiecki, Adam.

W poszukiwaniu pierwszej symetrii. [Rec. Przestrzeń, czas i ruch. Korzeniowska, M. i in. (tłum. z ros.)]. Znak, nr 270, 1681-1686, 1976. Życiński, Józef.

Mach’s Principle and the Principle of Equivalence. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 93-101, 1975. Heller, Michał.

Czy fizykę można stworzyć z pustki? [Rec. Graves, John C. The Conceptual Foundations of Contemporary Relativity Theory]. Znak, nr 253, 932-935, 1975. Heller, Michał.

[Rec. Branski, Władimir P. Fiłosofskije osnowanija problemy sinteza relatiwitskich i kwantowych principow]. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 181-184, 1975. Lubański, Mieczysław.

W odpowiedzi Janowi J. Sławianowskiemu. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-170, 1975. Majewski, Zbigniew.
Odpowiedź na odpowiedź. [Polemika z: Majewski, Zbigniew]. Studia Filozoficzne, nr 7, 171-173, 1975. Sławianowski, Jan J.

Czas. (Kilka uwag fizyka). Studia Filozoficzne, nr 5, 107-113, 1975. Subotowicz, Mieczysław.

[Rec. Weizsäcker, Carl Friedrich von. Voraussetzungen des naturwissenschaftlichen Denkens]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 284-288, 1975. Sztumski, Wiesław.

Holistyczne teorie fizyki współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 7, 111-124, 1975. Tempczyk, Michał.

Czy fizyk może być redukcjonistą? Studia Filozoficzne, nr 4, 45-56, 1975. Tempczyk, Michał.

Carl Friedrich von Weizsäcker. Znak, nr 255, 1167-1177, 1975. Wolicki, Krzysztof.

Przyczynowość w świetle fizyki. [Rec. Sejfułłajew, R. S. Koncepcija priczinnosti i jejo funkcji w fizikie]. Studia Filozoficzne, nr 2, 159-163, 1975. Zabieglik, Stefan.

Stosowalność logik wielowartościowych w teoriach fizykalnych w ujęciu Z. Zawirskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 101-130, 1974. Kiczuk, Stanisław.

Czy Maxwell był mechanicystą? Studia Filozoficzne, nr 5, 127-138, 1974. Musiał, Zbigniew.

[Rec. Günther, Ludwig. Deutung und Begriffs physikalische Theorie und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Ouantenmechanik durch Hauptsätze des Messens]. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 157-158, 1973. Hajduk, Zygmunt.

Zasada komplementarności i jej znaczenie w filozofii. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 135-148, 1973. Pawlak, Adam.

Dyskusja podstaw szczególnej teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 8, 101-109, 1973. Rayski, Jerzy.

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego (zakończenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-23, 1972. Białobrzeski, Czesław.

Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 9-25, 1972. Rayski, Jerzy.
Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej (cz. II). Studia Filozoficzne, nr 2, 147-152, 1973.

Problemy podstaw fizyki. [Rec. Problems in the Foundations of Physics. Bunge, Mario (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 264, 1972. Butryn, Stanisław.

Złośliwość czy wyrafinowanie? (Sprawozdanie z pewnej dyskusji). Znak, nr 217-218, 1110-1115, 1972. Heller, Michał.

Fizyka a filozofia. [Ze stenogramem dyskusji po wykładzie]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 5-21, 1972. Plebański, Jerzy.

Alienacja w fizyce? Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 144-165, 1972. Szumilewicz, Irena.

Filozoficzne zagadnienia fizyki współczesnej w "Woprosach Fiłosofii". [Rec. 1970]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 121-128, 1971. Dominowska, Alicja.

Własności czasu. Warszawa, PWN, 1970; wyd. 2 1972. Augustynek, Zdzisław.

Leninowska koncepcja materii a fizyka współczesna. Studia Filozoficzne, nr 2, 110-122, 1970. Butrym, Stanisław.

Lenin a współczesna radziecka filozofia fizyki. [Rec. wybranych tekstów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 235-243, 1970. Butryn, Stanisław.

[Rec. Stanjukowicz, K. P. i Kolesnikow, S. M. i Moskowin, W. M. Problemy tieorii prostranstwa, wriemieni i matierii]. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 135-138, 1970. Lubański, Mieczysław.

Fizyczny obraz świata a teoria fizyczna. [Rec. Mostepanienko, M. B. Fiłosofia i fiziczeskaja teoria]. Studia Filozoficzne, nr 2, 226-229, 1970. Musiał, Zbigniew.

O determinizmie i związkach przyczynowych w fizyce jądrowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-161, 1970. Twardowska, Bolesława.

Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warszawa, PAX. 1969. Gawecki, Bolesław J.

[Rec. Beauregard, Olivier Costa de. La Notion de temps, équivalence avec l'espace]. Roczniki Filozoficzne, 17(3), 166-167, 1969. Klein, Antoni.

Rola fizyki współczesnej w sporze empiryzmu z aprioryzmem. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 167-183, 1969. Rutowski, Tadeusz.

Zagadnienia z zakresu filozofii fizyki i filozofii przyrody u Czesława Białobrzeskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 141-158, 1969. Twardowska, Bolesława.

Miejsce fizyki wśród nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-220, 1967. Majewski, Zbigniew.

Nowa praca o problemach podstawowych czasu i przestrzeni. [Rec. Grünbaum, Adolf. Philosophical Problems of Space and Time]. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-220, 1966. Augustynek, Zdzisław.

Podstawowe kłopoty fizyki. [Rec. Sachs, Mendel. A New Approach to the Theory of Fundamental Processes]. Studia Filozoficzne, nr 3, 207-214, 1965. Kerner, Ryszard.

Arystoteles. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 3 1989. Leśniak, Kazimierz.

Hipoteza wielowymiarowej przestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 3, 119-122, 1965. Rayski, Jerzy.

Wybór pism. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1964. Białobrzeski, Czesław.

[Rec. Heisenberg, W., Born, M., Schrödinger, E., Auger, P. On Modern Physics]. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 171-175, 1964. Sztumski, Wiesław.

Bułgarska monografia z filozofii fizyki. [Rec. Polikarow, A. P. Otnositielnost' i kwanty. Filosofskije problemy sowriemiennoj fiziki]. Studia Filozoficzne, nr 4, 198-202, 1964. Szumilewicz, Irena.

Dyskusja na granicach fizyki współczesnej. [Sprawozdnie z konferencji, tłum. anonim.]. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-229, 1963. Skurłatow, W. I.

Czas, przestrzeń i grawitacja a fizyka mikroskopowa. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-26, 1961. Bażański, Stanisław i Plebański, Jerzy.

Problem prawdy w fizyce. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 85-96, 1961. Kamiński, Stanisław.

Radziecki zbiór prac z filozofii fizyki. [Rec. Fiłosofskije woprosy sowriemiennoj fiziki]. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-193, 1961. Karczewski, Bogdan.

O argumentach z zakresu fizyki w dyskusji światopoglądowej. [Polemika z: Dorda, Jan. Pewność czy ryzyko?]. Znak, nr 77, 1484-1488, 1960. Legatowicz, Aleksander.

Podstawowe realności w filozofii i fizyce. Roczniki Filozoficzne, 8(3), 5-22, 1960. Mazierski, Stanisław.

[Rec. Fiłosofskije woprosy sowriemiennoj fiziki. Kuzniecow, I. W., Omielianowski, M. E. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 21-24, 1960. Sztumski, Wiesław.

Zagadnienie współistnienia filozofii przyrody z nowożytną fizyką teoretyczną. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 5-38, 1959. Kłósak, Kazimierz.

Laplace, Engels i nasi współcześni. Uwagi o determinizmie na tle dyskusji w fizyce. Studia Filozoficzne, nr 1, 143-174, 1958. Eilstein, Helena.
Laplace, Engels i nasi współcześni. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 36-50, 1958.

Nowe fakty dotyczące cząstek elementarnych i ich znaczenie dla zagadnienia struktury czasoprzestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 5, 52-80, 1958. Szczeniowski, Szczepan.

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. (wyd. 2, rozszerzone). Ingarden, Roman (przedmowa), 7-17. Warszawa, PWN, 1956; wyd. 2 rozsz. 1984. Białobrzeski, Czesław.

O dalszy rozwój teorii fizycznych. [Rec. Zagadnienia filozoficzne fizyki. Zeszyt 1. Zagadnienia filozoficzne mechaniki kwantowej]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 282-293, 1954. Bogdanowicz, Jerzy.

Uwagi o prawach dynamicznych i statystycznych. Myśl Filozoficzna, nr 3, 225-239, 1954. Krajewski, Władysław.

Leninowskie pojęcie materii a idealizm fizyczny. Myśl Filozoficzna, nr 4, 183-221, 1953. Eilstein, Helena.

Współczesna teoria przestrzeni i czasu. Tłum. anonim. Myśl Filozoficzna, nr 4, 162-182, 1953. Fock, Władimir.

Pole ruchu. Przyczynek do dyskusji na temat pojęć: materii, masy i energii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 222-225, 1953. Hurwic, Józef.

W sprawie artykułu "O rozwoju pojęcia materii w fizyce". [Polemika z: Infeld, Leopold i Sosnowski, Leonard. O rozwoju pojęcia materii w fizyce]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 198-209, 1952. Eilstein, Helena.

O rozwoju pojęcia materii w fizyce. Myśl Filozoficzna, nr 2, 42-55, 1952. Infeld, Leopold i Sosnowski, Leonard.

Materializm dialektyczny w świetle fizyki współczesnej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949; wyd. 2 przejrz. i popr. 1950. Krajewski. Władysław.

Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część I. Kwartalnik Filozoficzny, 17(2), 87-116, 1948. Mehlberg, Henryk.
Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część II. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 207-240, 1948.

[Rec. Reichenbach, Hans. Philosophic Foundations of Quantum Mechanics]. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 11-15, 1948. Zeidler, Franciszek.

Pojęcie prawdy na terenie fizyki. 1934.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 400-448. Warszawa, PWN, 1966. Poznański, Edward i Wundheiler, Aleksander.