INDEKS TEMATYCZNY

formizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Estreicher, Karol (wybór i przedmowa), 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1960. Chwistek, Leon.

"Filozof metafizycznego niepokoju" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 93-118. Warszawa, PIW, 1957. Leszczyński, Jan.

"Stanisław Ignacy Witkiewicz jako teoretyk malarstwa" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 35-54. Warszawa, PIW, 1957. Wallis, Mieczysław.