INDEKS TEMATYCZNY

futurologia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Człowiek wobec przyszłości. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 11-33, 1984. Zdybicka, Zofia J.

Ewoluować czy ginąć? [Rec. Curtis, Richard K. Evolution and Extinction. The Choice Before Us. A Systems Approach to the Study of the Future]. Studia Filozoficzne, nr 7, 184-190, 1983. Magala, Sławomir.

Utopia - przyszłość - nadzieja. Znak, nr 346, 1355-1376, 1983. Zdybicka, Zofia J.

K. Marks i F. Engels o społeczeństwie przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 17-38, 1982. Walentowicz, Halina.

Impresje futurologiczne. Znak, nr 284, 213-226, 1978. Życiński, Józef.

Futurologia, dialektyka, materializm historyczny. Studia Filozoficzne, nr 3, 53-59, 1974. Witt-Hansen, Johannes.

Teoriopoznawcze aspekty prognozowania. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 175-188, 1972. Żurawicki, Seweryn.

Metody futurologii. [Rec. Jampolskij, S. M., Chiljuk, F. M., Lisiczkin, W. A. Probliemy nauczno-tiechniczieskogo prognozirowania]. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-217, 1970. Jedynak, Stanisław.

Erotyka i seks w fantastyce i futurologii. Etyka, t. 7, 101-131, 1970. Lem, Stanisław.

Totalna alienacja i prymitywny hedonizm - kapitalizm ery postindustrialnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 171-188, 1970. Szewczyk, Jan.

O futurologii i planowaniu perspektywicznym w nauce (wywiad z prof. dr Ignacym Maleckim). [Rozmawiał Stanisław Jedynak]. Studia Filozoficzne, nr 6, 155-161, 1969.

Niektóre ośrodki badań przyszłościowych. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-170, 1969. Porębska-Kulik, Wiesława.

Siedemnastowieczna wizja przyszłości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 205-235, 1969. Voisé, Waldemar.

Summa technologiae. Kraków, Wyd. Literackie, 1964. Lem, Stanisław.