INDEKS TEMATYCZNY

geometria


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rozwój pojęcia przestrzeni w geometrii XIX wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 184-194, 1990. Tempczyk, Michał.

Koncepcja materii a geometryzacja oddziaływań fizycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 15-38, 1988. Kalinowski, Marek W.

Henri Poincarégo filozofia geometrii. Wrocław, Ossolineum, 1974. Lubomirski, Andrzej.

Z problematyki dwoistości w naukach formalnych (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 45-67, 1970. Lubański, Mieczysław.

Czasoprzestrzeń jako kontinuum graniczne. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 79-87, 1968. Chyliński, Zygmunt.

Geometria wszechświata. [Rec. Whittaker, Edmund T. Od Euklidesa do Einsteina]. Znak, nr 171, 1232-1239, 1968. Heller, Michał.

Geometria a przestrzeń fizyczna. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 59-72, 1967. Lubański, Mieczysław.

Teoria absolutu: metafizyka jako nauka ścisła. Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1948. Bornstein, Benedykt.