INDEKS TEMATYCZNY

Epos o Gilgameszu


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Gilgamesz - "pierwszy filozof" (Patos i tragizm walki jako elementy konstytuujące świat wartości w filozofii babilońskiej). Studia Filozoficzne, nr 6, 55-70, 1969. Jedynak, Stanisław.