INDEKS TEMATYCZNY

godność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozoficzne implikacje obiektywizmu w etyce. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 7-20, 1989/1990. Szostek, Andrzej.

Filozoficzna identyfikacja godności osoby. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 191-207, 1989. Gogacz, Mieczysław.

Sumienie, kontemplacja, mądrość (z problematyki podstaw etyki). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 65-71, 1989. Gogacz, Mieczysław.

O godności człowieka jako osoby. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 163-182, 1989. Piluś, Henryk.

O pojęciu godności osobistej. Etyka, nr 24, 71-90, 1988. Schrade, Ulrich.

Renesansowe koncepcje godności człowieka. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 251-281, 1987. Czerkawski, Jan.

O sytuacji epistemologicznej wartości moralnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 175-195, 1986. Półtawski, Andrzej.

Godność człowieka i jego powinności w poglądach Jana z Salisbury. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-73, 1984. Boczar, Mieczysław.

Pojęcie godności jako element poznawczej regulacji ludzkiego zachowania. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 57-76, 1983. Grzegorczyk, Andrzej.

O wartości jako kategorii antropologicznej. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 105-116, 1983. Kamiński, Stanisław.

Godność i odpowiedzialność. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 93-106, 1983.  Szawarski, Zbigniew.

Kręgi ludzkiej wspólnoty. Etyka, t. 18, 199-219, 1980. Lazari-Pawłowska, Ija.

Objawiać osobę... Roczniki Filozoficzne, 27(2), 159-165, 1979. Styczeń, Tadeusz.

La dignité de l’homme dans le traité "De hominis opificio" de Grégoire de Nysse. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 139-155, 1979. Verbeke, Gerard.

Pozycja osoby w strukturze moralności. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 41-62, 1976. Szostek, Andrzej.

Ideał osobowości socjalistycznej w twórczości Jeana Jaurèsa. Studia Filozoficzne, nr 5, 53-71, 1973. Wojnar-Sujecka, Janina.

Normy moralne: próba systematyzacji. Warszawa, PWN, 1970; wyd. 4 2000. Ossowska, Maria.

Normy moralne w obronie godności człowieka. Etyka, t. 5, 7-25, 1969. Ossowska, Maria.

Filozoficzne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 81-98, 1966. Andrzejczak, Henryk.

Naturalne płaszczyzny wartościowania moralnego w świetle filozofii personalistycznej. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 27-39, 1966. Rudziński, Adam.

Pogadanki obyczajowe. Jeżewska, Kazimiera (wstęp), 5-8. Warszawa, PWN, 1957; wyd. 3 1962. Witwicki, Władysław.