INDEKS TEMATYCZNY

granice nauki / poznania


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

[Rec. Quine, Willard Van Orman. Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne]. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 286-291, 1988. Regner, Leopold.

Spór między Romanem Ingardenem a Edmundem Husserlem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 191-225, 1981. Jadacki, Jacek J.

Pisma filozoficzne i logiczne. T. 2. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1963. Chwistek, Leon.