INDEKS TEMATYCZNY

hedonizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Hedonizm grecki a indyjska i chińska filozofia przyjemności. Studia Filozoficzne, nr 12, 137-149, 1987. Wilowski, Włodzimierz.

[Rec. Gosling, J. C. B. Pleasure and Desire. The Case for Hedonism Reviewed]. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 26-28, 1971. Witwicki, Tadeusz.

O szczęściu. Wyd. 5 przejrz. i popr. Warszawa, PWN, 1970; wyd. 12 WN PWN we współpracy z Agorą, 2010. Tatarkiewicz, Władysław.

Przeciwko hedonizmowi. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny, XXII (1), 47-54, 1963. Elzenberg, Henryk.

Hedonizm Epikura. Warszawa, PAX, 1961; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2002. Krokiewicz, Adam.

Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1960; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2000. Krokiewicz, Adam.

Hedonistyczna etyka Epikura. Warszawa, PWN, 1959. Pąkcińska, Maria.

Eudajmonizm: studium nad podstawami etyki. Lublin, TN KUL, 1958. Olejnik, Stanisław.

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949; wyd. 2 1958; wyd. 3 2002. Ossowska, Maria.