INDEKS TEMATYCZNY

heglizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Wyd. 2, zmienione, Warszawa, PWN, 2002. Walicki, Andrzej.

 

Natura i duch. XVII Międzynarodowy Kongres Heglowski. [Berlin Zachodni, 28-31.03.1988]. Studia Filozoficzne, nr 11, 208-212, 1988. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Filozofia społeczna Piotra Czaadajewa. Studia Filozoficzne, nr 7, 17-33, 1986. Dobieszewski, Janusz.

Między heglizmem a estetyką "realną". Studia Filozoficzne, nr 5, 133-143, 1986. Rutkowski, Edward.

Marks a Hegel - przyczynek do problemu metody. [Rec. Meiners, Reinhard. Methodenprobleme bei Marx und ihr Bezug zur Heglischen Philosophie]. Colloquia Communia, nr 3-4(14-15), 223-230, 1984. Walentowicz, Halina.

Marks i metafizyka Hegla. Studia Filozoficzne, nr 3, 57-64, 1983. Aleksandrowicz, Dariusz.

Kontrowersje wokół polskiej myśli poheglowskiej. [Polemika z: Rąb, Jacek. Ideologia postheglizmu. Kategoria narodu w polskim heglizmie a współczesne kontrowersje]. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-210, 1983. Głombik, Czesław.

Człowiek, czas, historia (Hegel Kojève`a). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 87-94, 1983. Panasiuk, Ryszard.

Marcusego recepcja dialektyki postępu historycznego Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 75-85, 1981. Borgosz, Józef.

Nie dokończone dzieło Augusta Cieszkowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 49-76, 1981. Garewicz, Jan.

O koncepcji twórczości Augusta Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 37-46, 1978. Jakubowski, Marek N.

Studia nad dialektyką heglowską (notatka pokongresowa). Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 175-178, 1975. Głombik, Czesław.

Pogodzenie i negacja: dialektyka Hegla a dialektyka młodoheglistów. Studia Filozoficzne, nr 1, 55-66, 1975. Panasiuk, Ryszard.

Henryk Struve a polska filozofia poheglowska. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 97-115, 1972. Borzym, Stanisław.

Koncepcje "filozofii narodowej" Libelta i Trentowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 59-77, 1970. Kozłowski, Roman.

Filozofia, państwo i polityka w twórczości młodoheglistów. Studia Filozoficzne, nr 1, 103-127, 1966. Panasiuk, Ryszard.

Człowiek i światopoglądy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Baczko, Bronisław.

Cieszkowski a Hercen. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-165, 1965. Walicki, Andrzej.

Rosyjskie słowianofilstwo a filozofia heglowska. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 53-99, 1962. Walicki, Andrzej.

Libelt a historiozofia heglowska. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 213-248, 1961. Ładyka, Jerzy.

Z dziejów filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 1961. Rudniański, Stefan.

Heglowska filozofia dziejów a rosyjscy rewolucyjni demokraci. Studia Filozoficzne, nr 1, 113-142, 1958. Heller, Agnes.

Rozwój poglądów filozoficznych ks. Franciszka Krupińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 125-158, 1957. Radgowski, Michał.

Pisma. T. 1, 1841-1842. T. 2, 1842. T. 3, 1843. T. 4, 1944-1846. T. 5, posłowia, przypisy, skorowidze. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1955. Dembowski, Edward.

Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1955. Śladkowska, Anna.

Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 3, 120-149, 1954. Kroński, Tadeusz.

Stosunek polskiej filozofii połowy XIX wieku do klasycznej filozofii niemieckiej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 104-119, 1954. Śladkowska, Anna.