INDEKS TEMATYCZNY

herezja / heretycy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Nie znany rękopis z księgozbioru św. Jana Kantego i krakowska kwestia o heretykach. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 141-144, 1989/1990. Włodek, Zofia.