INDEKS TEMATYCZNY

hermetyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Hermetyzm w Polsce w XVI wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 153-169, 1989/1990. Czerkawski, Jan.

Motywy hermetyczne w młodzieńczej metafizyce J. W. Goethego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 3-21, 1984. Mikoś, Kazimiera.

Hannibala Rosseliego koncepcja "pia philosophia". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 107-124, 1969. Czerkawski, Jan.

Hannibal Rosseli jako przedstawiciel hermetyzmu filozoficznego w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 119-140, 1967. Czerkawski, Jan.

Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa, PWN, 1962. Nowicki, Andrzej.