INDEKS TEMATYCZNY

hierarchia wartości


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wartości podstawowe. Etyka, t. 16, 103-115, 1978. Starczewska, Krystyna.

Porządek dóbr w etyce Władysława Tatarkiewicza. Etyka, t. 16, 131-146, 1978. Wiśniewski, Ryszard.

Prawda i prawdomówność jako wartości kultury. Studia Filozoficzne, nr 2, 35-51, 1966. Kołakowski, Leszek.

"Jak budować logikę dóbr?" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 21-28. Warszawa, PWN, 1960. Czeżowski, Tadeusz.

Ocena. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 95-113, 1948. Znamierowski, Czesław.