INDEKS TEMATYCZNY

hipoteza Sapira-Whorfa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O relatywizmie i uniwersalizmie w antropologii języka. Studia Filozoficzne, nr 6, 33-51, 1981. Rokicki, Jarosław.

O hipotezie Sapira-Whorfa. [Rec. Wasiljew, S. A. Fiłosofskij analiz gipotiezy lingwisticzeskoj otnositielnosti]. Studia Filozoficzne, nr 10, 167-171, 1977. Staszek, Walenty.

Język a poznanie. Warszawa, PWN, 1964; wyd. 2 1967. Schaff, Adam.