INDEKS TEMATYCZNY

historia estetyki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problem piękna i sztuki w Enneadach Plotyna. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 49-63, 1989. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Związki sztuki i wyobraźni w estetyce XVIII i XIX wieku. Zarys problemu. Studia Filozoficzne, nr 8, 65-74, 1988. Górniewicz, Józef.

Rozdział z historii filozofii polskiej: Władysław Tatarkiewicz. Studia Filozoficzne, nr 12, 179-194, 1986. Jadacki, Jacek Juliusz.

Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej. Rys syntetyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 43-65, 1984. Morawski, Stefan.
Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej. Rys syntetyczny. (Dokończenie). Studia Filozoficzne, nr 3, 3-16, 1984.

Władysław Tatarkiewicz jako historyk estetyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 93-100, 1976. Kuczyńska, Alicja.

Przeżycie estetyczne: dzieje pojęcia. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-24, 1973. Tatarkiewicz, Władysław.

Człowiek jako przedmiot i podmiot oceny estetycznej. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 31-54, 1972. Kuczyńska, Alicja.

Średniowieczny a nowożytny pogląd na piękno i sztukę. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 111-118, 1967. Tatarkiewicz, Władysław.

Ericha Auerbacha historia realizmu. Studia Estetyczne, t. 2, 205-226, 1965. Żabicki, Zbigniew.

Między tradycją a wizją przyszłości. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Morawski, Stefan.

Potęga piękna. O utopijnej idei L. B. Albertiego. Estetyka, IV, 127-137, 1963. Białostocki, Jan.

Doktryna i wizja artystyczna w rozprawie L. B. Albertiego O Malarstwie. Estetyka, IV, 107-126, 1963. Rzepińska, Maria.

Pojęcie natury w teorii sztuki renesansu. Estetyka, III, 203-217, 1962. Białostocki, Jan.

Realizm: narodziny pojęcia i krystalizacja doktryny. Estetyka, III, 237-250, 1962. Krzemień, Sław.

Prolegomena do estetyki najwcześniejszego średniowiecza. Estetyka, II, 102-123, 1961. Molè, Wojsław.

Claritas: Uwarunkowania historyczne i treść estetyczna pojęcia. Estetyka, II, 125-146, 1961. Stróżewski, Władysław.

Zagadnienie czasu muzycznego w estetyce Augusta Wilhelma Schlegla. Estetyka, I, 291-316, 1960. Lissa, Zofia.

O podstawowych zagadnieniach estetyki angielskiej XVIII wieku. Estetyka, I, 247-290, 1960. Morawski, Stefan.

Wieloma torami. Estetyka, I, 3-9, 1960. Tatarkiewicz, Władysław.