INDEKS TEMATYCZNY

historia filozofii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Znak, episteme i historia filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-36, 1988. Krakowski, Jerzy.

Historyk filozofii i jego filozofia. W dziesiątą rocznicę śmierci Etienne Gilsona (1884-1978). Studia Filozoficzne, nr 4, 69-80, 1988. Michalski, Stanisław.

Etos historyka filozofii. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 147-159, 1987. Swieżawski, Stefan.

Rozdział z historii filozofii polskiej: Władysław Tatarkiewicz. Studia Filozoficzne, nr 12, 179-194, 1986. Jadacki, Jacek Juliusz.

Historia filozofii Aleksandra Bogdanowa. Studia Filozoficzne, nr 5, 115-131, 1986. Styczyński, Marek.

Z dziejów historii filozofii w Polsce w latach 1863-1918. Studia Filozoficzne, nr 1, 135-157, 1984. Borzym, Stanisław.

Historia filozofii jako nauka w okresie międzywojennym. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-25, 1984. Borzym, Stanisław.

Dostojeństwo filozofii. (Historia filozofii w wersji Władysława Tatarkiewicza). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-20, 1977. Gogacz, Mieczysław.

Metody filozofowania do XX wieku (Przegląd ogólny). Roczniki Filozoficzne, 25(1), 10-45, 1977. Kamiński, Stanisław.

Konferencja historyków filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim. [3-4.12.1976]. Studia Filozoficzne, nr 7, 149-152, 1977. Skoczyński, Jan.

O uwarunkowaniach poglądów filozoficznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-99, 1976. Cywiński, Bohdan.

Historyk filozofii jako "opiekun spolegliwy". Studia Filozoficzne, nr 3, 163-167, 1976. Kuderowicz, Zbigniew.

[Rec. Dąmbska, Izydora. Znaki i myśli - wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 301-315, 1976. Kwiatkowski, Tadeusz.

Władysław Tatarkiewicz - filozof najwyższych wartości. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-91, 1976. Pelc, Jerzy.

Władysław Tatarkiewicz jako historyk filozofii. Studia Filozoficzne, nr 4, 165-170, 1976. Suchodolski, Bogdan.

Problemy filozofii historii i historii filozofii w "Journal of the History of Ideas". [Rec. t. XXXIII, 1972]. Studia Filozoficzne, nr 3, 187-192, 1974. Czarnecki, Zdzisław J.

Trzy modele historii dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-111, 1974. Stróżewski, Władysław.

Problem historycznej ciągłości filozofii w historiografii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 9, 71-91, 1973. Czarnecki, Zdzisław.

Journal of the History of Philosophy. [Rec. vol. 10, 1972]. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-146, 1973. Mizińska, Jadwiga.

Zadania historii filozofii w ocenie i badaniach Stefana Pawlickiego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 81-95, 1972. Głombik, Czesław.

Mediocentryzm katolicki. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-43, 1971. Kasia, Andrzej.

Journal of the History of Philosophy 1968/69. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 278-282, 1970. Michalski, Krzysztof.

Filozofia w starożytnych Indiach (Krótko o filozofii indyjskiej z lotu ptaka). Studia Filozoficzne, nr 6, 3-16, 1970. Słuszkiewicz, Eugeniusz.

Historia filozofii a teoria kultury. Zarys problemów. Studia Filozoficzne, nr 6, 71-96, 1969. Dziamski, Seweryn.

"Theologiae philosophantes". Roczniki Filozoficzne, 16(1), 5-17, 1969. Kurdziałek, Marian.

Zarys dziejów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 171-208, 1969.  Wójcik, Kazimierz.

Historiografia filozofii - metafilozofia - filozofia. [Rec. Swieżawski, Stefan. Zagadnienie historii filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 1, 184-195, 1968. Cieniawa, Stanisław.

Z dziejów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 177-190, 1968. Gogacz, Mieczysław.

O przedmiocie i zadaniach historii filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Kaczmarek, Stefan.

Spór o historię filozofii jako dyscyplinę humanistyczną. [Rec. Swieżawski, Stefan. Zagadnienie historii filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-184, 1968. Kuderowicz, Zbigniew.

Rzecznik philosophiae perennis. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 7-15, 1968. Kurdziałek, Marian.

Ks. Franciszek Krupiński jako historyk filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 281-296, 1966. Sawicki, J. J.

Zagadnienie historii filozofii. Warszawa, PWN, 1966; wyd. 2 Warszawa, Wyd. Nauk. Semper, 2005. Swieżawski, Stefan.

Gilsonowska koncepcja historii filozofii. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 61-72, 1965. Czerkawski, Jan.

Z problematyki metodologicznej badań filozofii XV w. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 43-60, 1965. Swieżawski, Stefan.

Logika współczesna a filozofia. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 49-84, 1961. Kamiński, Stanisław.

Sylwetki historyków filozofii. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 141-163, 1955/1957. Kurdziałek, Marian.

O "Historii filozofii" W. Tatarkiewicza. Myśl Filozoficzna, nr 4, 249-272, 1952. Kroński, Tadeusz.

Historia filozofii Bertranda Russella. [Rec.]. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 190-198, 1948. Heitzman, Marian.

Dyskusja filozofów radzieckich na temat książki Aleksandrowa. (M.in. krytyczny głos Żdanowa). Myśl Współczesna, nr 8-9, 119-179, 1948.