INDEKS TEMATYCZNY

dzieje / historia / historyczność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rozum krytyczny a pojednanie ogólnego i szczególnego w systemie "Sittlichkeit". Colloquia Communia, 1(24), 207-209, 1986. Sierocka, Beata.

Epigenetyczna teoria historii. [Fragment z: Idee, Lwów 1910]. Colloquia Communia, nr 1(18), 7-20, 1985. Brzozowski, Stanisław.

Główne koncepcje filozofii dziejów. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 89-121, 1982. Kamiński, Stanisław.

Tradycja, dziedzictwo i spadek w historii pokoleń. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 71-79, 1981. Legowicz, Jan.

Prolegomena do dyskusji nad sensem dziejów. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-31, 1979. Bartnik, Czesław.

Przyczynek do analizy idei postępu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 27-36, 1979. Opara, Stefan.

O źródle i granicach historii w filozofii Karla Jaspersa. Studia Filozoficzne, nr 8, 181-190, 1979. Żelazny, Mirosław.

Rozwój filozofii dziejów. [Rec. Kuderowicz, Zbigniew. Filozofia dziejów. Rozwój problemów i stanowisk]. Znak, nr 249, 357-362, 1975. Bartnik, Czesław.

Próba określenia pojęcia "czynnik subiektywny historii". Studia Filozoficzne, nr 6, 27-42, 1975. Borkowska, Judyta.

Nowy Świat w heglowskiej filozofii dziejów i dialektyka niewspółczesności. Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 35-40, 1975. Klein, Angsar.

Spór o György Lukacsa. Studia Filozoficzne, nr 8, 99-105, 1975. Ochocki, Kazimierz.

Czy dzieje mają sens? Michalski, Krzysztof (tłum.). Znak, nr 257-258, 1396-1414, 1975. Patočka, Jan.

[Odpowiedź na ankietę "Czy dzieje mają sens?"]. Znak, nr 257-258, 1425-1429, 1975. Swieżawski, Stefan.

Empiria historyczna a integralność teorii. Nowaczyk, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 29-40, 1974. Forni, Enrico.

Nietzsche i Hegel: spór o historię. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-129, 1973. Bieńkowska, Ewa.

O roli przemocy - dialektyka i historia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 33-59, 1973. Ochocki, Aleksander.

Dzieje i egzystencja u Karla Jaspersa. Studia Filozoficzne, nr 5, 229-244, 1973. Zawadzki, Franciszek.

Filozofia czeka na wcielenie. Esej z pogranicza historii i filozofii. Znak, nr 139-140, 87-103, 1966. Tischner, Józef.

Kontrrewolucja a światopogląd. (Natura i historia we francuskiej myśli kontrrewolucyjnej lat 1789-1815). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 55-104, 1964. Szacki, Jerzy.

Idealizm a dialektyka w filozofii dziejów młodego Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 6, 101-112, 1973. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Perspektywy filozofii dziejów. Studia Filozoficzne, nr 9, 93-103, 1973. Kuderowicz, Zbigniew.

Herdera filozofia dziejów. [Rec. Herder, Johann Gotfried. Myśli o filozofii dziejów]. Studia Filozoficzne, nr 2, 200-205, 1963. Sikora, Jan.

Metoda materializmu historycznego w pracach historyków polskich. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-154, 1959. Malewski, Andrzej i Topolski, Jerzy.

Idiograficzna koncepcja historii. Studia Filozoficzne, nr 1, 14-41, 1958. Lazari-Pawłowska, Ija.

Problem zła moralnego w heglowskiej filozofii dziejów. Myśl Filozoficzna, nr 1, 24-54, 1957. Kroński, Tadeusz.

Osobowość a Historia. Spory wokół historyzmu heglowskiego w myśli rosyjskiej połowy XIX wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 59-94, 1957. Walicki, Andrzej.

Osobowość a Historia. Spory wokół historyzmu heglowskiego w myśli rosyjskiej połowy XIX wieku. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-23, 1957. Walicki, Andrzej.

Lelewela "historia filozoficzna". Myśl Filozoficzna, nr 2, 54-83, 1956. Assorodobraj, Nina.

Studia na tematy filozofii dziejów. Kraków, Sp. Ks. "Czytelnik", 1946. Pogranicz, Witold.