INDEKS TEMATYCZNY

historia idei


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Antropomorfizacja i personifikacja w języku współczesnej humanistyki. Źródła i funkcje metafor w teoriach naukowych. Studia Semiotyczne, XXIII, 2001, 163-174. Bobryk, Jerzy.

Akty świadomości i procesy poznawcze. Wrocław, Wyd. FNP, 1996. Bobryk, Jerzy.

The Classical Vision of the Mind and Contemporary Cognitive Psychology. Warszawa, Wyd. UW, 1988. Bobryk, Jerzy.

Społeczne podstawy ‘ja’ podmiotowego. Warszawa, Wydawnictwa UW, 1981. Bobryk Jerzy.

 

Wyjaśnianie w historii a wyjaśnianie w historii idei. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 65-88, 1989. Kupis, Bogdan.

Próba historycznego ujęcia działalności paranaukowej. Studia Filozoficzne, nr 8, 25-37, 1988. Pogonowska, Barbara.

Krytyczny szkic historyczno-filozoficznych koncepcji rozwoju europejskiej myśli spekulatywnej. Ochman, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 67-74, 1974. Lombardi, Franco.

Kopernik a cywilizacja XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 2, 29-38, 1973. Olszewski, Eugeniusz.

Bruno o moralności mieszkańców nieskończonego wszechświata i poznawczej pasji Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-28, 1973. Voisé, Waldemar.

Poznawanie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 26-50, 1970. Pieter, Józef.

Historia i profecja. (Dyskusja nad: Stefanowska, Zofia. Historia i profecja, Warszawa, PIW, 1962; uczestnicy: Szacki, Jerzy; Baczko, Bronisław; Walicki, Andrzej; Treugutt, Stefan; Eilstein, Helena; Żmigrodzka, Maria; Janion, Maria; Stefanowska, Zofia). Studia Filozoficzne, nr 1, 141-163, 1964.