INDEKS TEMATYCZNY

historia matematyki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rozwój pojęcia przestrzeni w geometrii XIX wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 184-194, 1990. Tempczyk, Michał.

O powiązaniu filozofii z matematyką na przykładzie rozwoju pojęcia nieskończenie małej. Studia Filozoficzne, nr 12, 81-99, 1989. Molski, Rafał.

Rola Descartesa w rozwoju nowożytnej matematyki. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 67-70, 1950. Ślebodziński, Władysław.