INDEKS TEMATYCZNY

historia medycyny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia medycyny. Gryglewski, Ryszard i Środka, Andrzej (red. i wstęp), 3-15. Wyd. 2, popr. i uzup. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2007. Szumowski, Władysław.

 

O niektórych tendencjach filozoficzno-metodologicznych medycyny w Polsce na przełomie XIX i XX w. Studia Filozoficzne, nr 11, 127-138, 1977. Miłosz, Stanisław i Stański, Mieczysław.

Avicenna. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1952; wyd. 2 1953. Czermiński, Adrian.

O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. Kraków, Gebethner i Wolff, 1946. Szumowski, Władysław.