INDEKS TEMATYCZNY

historia nauki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Wewnętrzna i zewnętrzna historia kognitywizmu, oraz jego ‘fałszywa świadomość’" w: Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji. Drabarek, Anna i Mizińska, Jadwiga i Rolewski, Jarosław (red.), 142-149. Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2009. Bobryk, Jerzy.

Zapominanie w nauce współczesnej. Zagadnienia Naukoznawstwa, XLIII(2), 223-232, 2007. Bobryk, Jerzy.

Pojęcie osoby ludzkiej a zagadnienie postępu i regresu w naukach humanistycznych. Zagadnienia Naukoznawstwa, XLIII(1), 3-119, 2007. Bobryk, Jerzy.

 

Zainteresowania matematyczno-astronomiczne Andrzeja Dudycza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 197-208, 1989. Szczucki, Lech.

Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-23, 1988. Hadryś, Henryk.

Jan Heweliusz. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-128, 1988. Rybka, Przemysław.

Historia nauki a filozofia. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 161-169, 1987. Skarga, Barbara.

Dramat Galileusza dawniej i dziś. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 128-144, 1983. Voisé, Waldemar.

Czy tlenowa teoria Lavoisiera była lepsza od teorii flogistonowej? Przyczynek do analizy rewolucji naukowej. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 39-65, 1982. Żytkow, Jan M i Lewenstam, Andrzej.

Geneza teorii kwantów. [Rec. Szymborski, Krzysztof. Relacje teorii i eksperymentu w genezie fizyki kwantowej]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 260-264, 1981. Sady, Wojciech.

Zagadnienie chemicznej organizacji materii w świetle modelu rozwoju zamkniętego. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-23, 1980. Synowiecki, Adam.

Przyczynki do działalności Wojciecha z Brudzewa. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 231-237, 1979. Kowalczyk, Maria.

Historia nauki a formacje intelektualne. Studia Filozoficzne, nr 8, 57-72, 1979. Skarga, Barbara.

Powstanie kosmologii naukowej. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-64, 1978. Butryn, Stanisław.

Problemy teorii nauki w zachodniej historiografii. [Rec. Changing Perspectives in the Historiy of Science. Essays in Honour of Joseph Needham. Teich, M. i Young, (eds)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 171-175, 1977. Łojewska, Maria Izabela.

Sesja naukowa na temat "Historia nauki - samowiedza dyscypliny". Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 295-300, 1976. Osińska, Wanda.

[Rec. Bieńkowska, Barbara i Bieńkowski, Tadeusz. Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600-1773). Cz. 1: Przyrodoznawstwo]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 278-280, 1975. Mincer, Wiesław.

Możliwość obrotowego ruchu Ziemi w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 55-72, 1974. Kurdziałek, Marian.

O poznawczym oraz praktycznym znaczeniu badań metodologicznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-188, 1973. Kmita, Jerzy.

Nie znany przekaz fragmentów pierwszej księgi De revolutionibus orbium caelestium Mikołaja Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-24, 1973. Markowski, Mieczysław.

Świat Kopernika a świat Keplera. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-19, 1973. Rybka, Eugeniusz.

Uwagi o dziełach P. Delisle. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 189-231, 1972. Kołłątaj, Hugo.

Między witalizmem a filozofią. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 83-104, 1972. Skarga, Barbara.

Z dziejów arystotelizmu w Polsce w wieku XVII. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 317-331, 1970. Bieńkowski, Tadeusz.

Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warszawa, PAX. 1969. Gawecki, Bolesław J.

Historia nauki a kształtowanie poglądu na świat. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 5-29, 1969. Suchodolski, Bogdan.

O rozwoju pojęcia gatunku. Warszawa, PWN, 1965. Nowiński, Czesław i Kuźnicki Leszek.

Od Galileusza do Einsteina. [Rec. Kuzniecow, B. G. Razwitie fiziczeskich idej od Galileja do Ejnstejna w swietie sowriemiennoj nauki]. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-203, 1965. Such, Jan.

Rodowód współczesnej nauki. [Rec. Butterfield, Herbert. Rodowód współczesnej nauki, 1300-1800]. Studia Filozoficzne, nr 4, 162-165, 1964. Dobrzański, Leonard.

Pierwsze Sympozjum Historii Nauki i Techniki. (Jabłonna, 1963). Studia Filozoficzne, nr 1, 205-207, 1964. Gella, Aleksander.

Historia kłopotów człowieka z duszą. Warszawa, Iskry, 1963. Szewczuk, Włodzimierz.

Rozwój pojęcia pierwiastka chemicznego. Przyczynek do badań nad rozwojem pojęć naukowych. Warszawa, PWN, 1961. Amsterdamski, Stefan.

Teoria śmierci cieplnej wszechświata. Warszawa, PWN, 1961. Szumilewicz, Irena.

"Robert Grosseteste. Filozof przyrody i uczony" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 251-291. Warszawa, PWN, 1960. Swieżawski, Stefan.

Tomasz z Akwinu i narodziny postawy naukowej w filozofii XIII w. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 146-190, 1955. Legowicz, Jan.

Z dziejów heliocentryzmu w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 176-190, 1953. Przypkowski, Tadeusz.

U źródeł postępowych tradycji nauki w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 6-7, 237-265, 1951. Suchodolski, Bogdan.

Descartes a fizyka nowożytna. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 71-149, 1950. Ingarden, Roman Stanisław.