INDEKS TEMATYCZNY

historia religii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Papież Pius II, jego pamiętniki i kardynał Izydor z Kijowa. [Rec. Piccolomini, E. S. (Pio II). I commentari. Totaro, L. (oprac.)]. Studia Filozoficzne,, nr 4, 153-158, 1988. Woś, Jan Władysław.

Metodologia i problematyka historii religii. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 163-169, 1977. Zimoń, Henryk.

Życie religijne jako podstawowa kategoria religioznawcza. Studia Filozoficzne, nr 2, 146-164, 1973. Margul, Tadeusz.

Katoliccy obrońcy tolerancji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 91-105, 1969. Tazbir, Janusz.

Luter. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ściegienny, Andrzej.

Istota i pochodzenie religii. Poznań, Księgarnia Świętego Wojciecha, 1958. Kaczmarek, Lech.