INDEKS TEMATYCZNY

historia myśli lewicowej / socjalistycznej / komunistycznej / ruchu robotniczego itp.


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Marks a Proudhon. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 151-161, 1985. Bartkiewicz, Magdalena.

Implikacje późnych polemik politycznych Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 129-150, 1985. Hołówka, Jacek.

W kręgu inspiracji Róży Luksemburg. Julian Hochfeld a recepcja "rewolucji rosyjskiej". Studia Filozoficzne, nr 10, 143-153, 1981. Chałubiński, Mirosław.

Szkic krytyki dwóch nurtów lewicy hiszpańskiej za czasów II Republiki. Studia Filozoficzne, nr 4, 33-53, 1981. Stasiński, Maciej.

Carlo Pisacane - narodowo-społeczne programy włoskiego socjalizmu risorgimenta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 77-100, 1981. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

Perspektywy rewolucyjne II połowy XIX wieku w świetle korespondencji K. Marksa i F. Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-131, 1981. Walentowicz, Halina.

Geneza i prekursorzy arabskiej myśli socjalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 257-268, 1978. Fryzeł, Tadeusz.

"Żywa tradycja" w ujęciu Jeana Jaurèsa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 101-119, 1977. Wojnar-Sujecka, Janina.

Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878-1939. Warszawa, PWN, 1973. Dziamski, Seweryn.

Warunki historyczne powstania marksizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 149-177, 1955. Katz, Henryk.