INDEKS TEMATYCZNY

historia sztuki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Panofsky hermetyczny. Uwagi na marginesie książki Michael Ann Holly. Studia Filozoficzne, nr 8, 155-166, 1987. Bartko-Singh, Maria.

Historia sztuki w ujęciu radzieckiej teorii "sztuki produkcyjnej" lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-182, 1987. Sikorski, Cezary.

Historia sztuki i nauki humanistyczne. [Rec. Białostocki, Jan. Historia sztuki wśród nauk humanistycznych]. Studia Filozoficzne, nr 12, 172-174, 1980. Ordyńska, Maria.

Władysław Tatarkiewicz jako historyk sztuki. Studia Filozoficzne, nr 4, 27-33, 1976. Białostocki, Jan.

Sztuka średniowieczna jako język. Próba zastosowania pojęć semiologicznych do historii sztuki. Studia Estetyczne, t. 2, 27-30, 1965. Wallis, Mieczysław.

Znaczenie historii sztuki jako nauki humanistycznej. Studia Estetyczne, nr 1, 17-39, 1964. Białostocki, Jan.