INDEKS TEMATYCZNY

dziejopisarstwo / historiografia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Izaak Newton jako historyk. The chronology of ancient kingdoms amended a historiografia wieku XVII i XVIII. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 173-198, 1985. Nowosad, Elżbieta.

Teoria poznania historycznego R. G. Collingwooda. Studia Filozoficzne, nr 9, 45-58, 1975. Flisiński, Waldemar.

Esej o historii powszechnej i badania nad historią Sarmacji. Próba aforyzmów o wolności. Hinz, Henryk (podanie do druku, przypisy i wstęp), 3-6. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 6-27, 1975. Potocki, Jan.

Problem historycznej ciągłości filozofii w historiografii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 9, 71-91, 1973. Czarnecki, Zdzisław.

Trzy programy historyczne w myśli francuskiej XVII w. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 31-71, 1973. Pomian, Krzysztof.

Dziejopisarstwo erudytów i kryzys historiozofii w drugiej połowie XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 243-267, 1972. Pomian, Krzysztof.

Polityka i historia. (Szkic o historiozofii Monteskiusza). Studia Filozoficzne, nr 1, 93-109, 1970. Stępień, Tadeusz.

Dyskusja o historii filozofii polskiej - słowo końcowe. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-192, 1970. Walicki, Andrzej.

O roli pisarstwa historycznego. [Polemika z: Walicki, Andrzej. Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej]. Studia Filozoficzne, nr 3, 131-132, 1969. Górski, Jan.

Historia humanistyczna-integralna a badania historiograficzne. Studia Filozoficzne, nr 4, 53-71, 1969. Serejski, Marian Henryk.

Kierunki badań szczegółowych [Polemika z: Walicki, Andrzej. Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej]. Studia Filozoficzne, nr 3, 125-129, 1969. Szmyd, Jan.  

Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 105-118, 1969. Walicki, Andrzej.

O przedmiocie i zadaniach historii filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Kaczmarek, Stefan.

Zagadnienie historii filozofii. Warszawa, PWN, 1966; wyd. 2 Warszawa, Wyd. Nauk. Semper, 2005. Swieżawski, Stefan.

Z problematyki metodologicznej badań filozofii XV w. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 43-60, 1965. Swieżawski, Stefan.

"Zbieżności metafizyki realistycznej i historiografii" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 267-287. Kraków, PWN, 1964. Swieżawski, Stefan.

Początki nowożytnych nauk społecznych (Epoka Renesansu, jej narodziny i schyłek). Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Voisé, Waldemar.

"Kształtowanie się założeń teoretycznych historiografii Joachima Lelewela. (Okres przedpowstaniowy)" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 112-194. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Assorodobraj, Nina.

O rasizmie w historiografii amerykańskiej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 139-164, 1956. Wiatr, Jerzy.

Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii. Warszawa, PWN, 1955. Schaff, Adam.

Tradycje naukowego socjalizmu i zadania marksistowskiej historiografii filozoficznej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 78-103, 1954. Baczko, Bronisław i Kołakowski, Leszek.

z: Bauman, Zygmunt. O roli mas w historii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 69-99, 1953. Bauman, Zygmunt i Wiatr, Jerzy.

Zagadnienie obiektywności praw historycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-37, 1953. Schaff, Adam.