INDEKS TEMATYCZNY

historyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Historia i historyzm w ujęciu Feliksa Konecznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 337-349, 1988. Skoczyński, Jan.

Rozum i historia. Znak, nr 387-388, 41-59, 1987. Buchner, Wojciech.

[Rec. Kochanowski, W. P. Istorizm kak princip dialekticzeskoj logiki]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 323-326, 1987. Dudek, Mieczysław.

Historyczność. Filozoficzny kontekst pojęcia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 3-16, 1987. Migasiński, Jacek.

Husserlowska krytyka historyzmu jako krytyka faktyczności. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 57-75, 1982. Łuka, Grażyna.

Wprowadzenie do marksistowskich historyzmów. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 21-29, 1982. Ślęczka, Kazimierz.

W sprawie historyzmu. (Polemika z art. A. Czermaka, Historyzm w naukach społecznych, "Studia Filozoficzne" 1980, nr 4). Studia Filozoficzne, nr 4, 167-172, 1981. Kapralski, Sławomir.

Historyzm - dziejowość. Uwagi na marginesie filozofii Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 2, 59-65, 1981. Karkowski, Czesław.

Historyzm w naukach społecznych. (Rekonstrukcja i interpretacja marksowskiego historyzmu). Studia Filozoficzne, nr 4, 51-63, 1980. Czermak, Antoni.

Refleksje na temat sporu marksistów o historyzm i jego rozumienie. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-49, 1980. Ładosz, Jarosław.

Spory o historyzm wśród marksistów włoskich. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-88, 1980. Ponikowski, Bogusław.

Siedemnastowieczny aprioryzm i problem historyzmu. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 241-255, 1978. Czarnecki, Zdzisław J.

Personalizm w Polsce. Problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej w mounieryzmie "Więzi". Poznań, PWN, 1975. Popławski, Stanisław.

Świadomość historyczna a wizja przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 8, 41-52, 1975. Szacki, Jerzy.

Próba syntezy historyzmu i prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-22, 1971. Hinz, Henryk.

Materializm naturalistyczny a historyzm marksistowski. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 151-174, 1969. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

O przedmiocie i zadaniach historii filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Kaczmarek, Stefan.

J. G. Herder i oświecenie niemieckie. Warszawa, PWN, 1965. Adler, Emil.

Człowiek i światopoglądy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Baczko, Bronisław.

Fichte. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963. Kuderowicz, Zbigniew.

Wokół problemów typologii. (Na tle dyskusji we współczesnej estetyce marksistowskiej). Studia Filozoficzne, nr 2, 29-48, 1962. Turek, Leszek.

Z problematyki badań nad J. G. Herderem. Studia Filozoficzne, nr 3, 83-106, 1959. Adler, Emil.

Problemy historyzmu w filozofii społecznej Henryka Kamieńskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 101-149, 1959. Baczko, Bronisław.

Kołłątajowska rozprawa o metodzie. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-85, 1959. Hinz, Henryk.

Zagadnienie rewizji metody w badaniach nad filozofią średniowieczną. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-132, 1959. Legowicz, Jan.

Zagadnienia historyzmu w twórczości Jana Pawła Woronicza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 5-65, 1959. Trybusiewicz, Janusz.

Słowianofile i okcydentaliści. Z dziejów problematyki historyzmu w myśli rosyjskiej pierwszej połowie XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 151-215, 1959. Walicki, Andrzej.

Kryptoproblemy i historyzm. Studia Filozoficzne, nr 3, 76-102, 1958. Baczko, Bronisław.

Hegel i problemy filozofii historii. Studia Filozoficzne, nr 3, 42-75, 1958. Kroński, Tadeusz.

W sprawie dróg kształtowania się światopoglądu w polskiej demokratycznej myśli społecznej połowy XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 4, 62-95, 1955. Baczko, Bronisław.

Przewidywanie historyczne w świetle teorii obiektywnych praw historii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 40-69, 1954. Schaff, Adam.

Poglądy etyczne W. Bielińskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 124-156, 1954. Walicki, Andrzej.