INDEKS TEMATYCZNY

holizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Aktualne kontrowersje wokół tzw. tez Duhema-Quine’a. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 39-52, 1978. Turek, Mieczysław.

Determinizm fizyczny a holizm. Studia Filozoficzne, nr 5, 87-99, 1977. Kalinowski, Marek.

Wyjaśnianie działań ludzkich. (Analiza krytyczna niektórych koncepcji metodologicznych J. Kmity). Studia Filozoficzne, nr 7, 155-164, 1976. Flis, Andrzej.

O holizmie i indywidualizmie w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 17-39, 1976. Szmatka, Jacek.

Empiryzm atomistyczny czy empiryzm holistyczny? Studia Filozoficzne, nr 12, 149-160, 1975. Such, Jan.

Holistyczne teorie fizyki współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 7, 111-124, 1975. Tempczyk, Michał.

Poznanie prawomocne a wiedza o świecie. Warszawa, PWN, 1966. Gordon, Mieczysław.