INDEKS TEMATYCZNY

humanizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Między heroizmem a bestialstwem. Usowicz, Aleksander (przedm. i posłowie), 5-7, Rospond, Stanisław (wprowadzenie), 7. Wyd. 3 uzup. Kraków, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2010. Michalski, Konstanty.

 

Klasyfikacja humanizmów w ujęciu Henryka Elzenberga. Etyka, nr 25, 113-138, 1990. Schrade, Ulrich.

Podstawowe przesłanki antropologii humanistycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 161-180, 1989. Olejnik, Stanisław.

Wyjaśnianie funkcjonalne a postulat antyhumanizmu teoretycznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 89-115, 1988. Kmita, Jerzy.

Idea humanizmu a rzeczywistość ludzka. [Rec. Adamski, Jerzy. Upadek humanizmu]. Studia Filozoficzne, nr 1, 148-154, 1988. Miś, Andrzej.

Współczesne klasyfikacje humanizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 351-382, 1988. Schrade, Ulrich.

O socjalistycznym humanizmie. [Przedruk artykułu z 1946]. Colloquia Communia, 6(35), 253-262, 1987. Strzelecki, Jan.

Humanizm w świecie współczesnym - relacka z Międzynarodowego Kongresu Humanistycznego w Oslo (3-7 sierpnia 1986). Studia Filozoficzne, nr 5, 173-183, 1987. Szmyd, Jan.

Zbudować dom na skale. (Spotkanie Karola Wojtyły z mistyką św. Jana od Krzyża). Znak, nr 380-381, 67-90, 1986. Galarowicz, Jan.

Humanizm utopii czy utopie humanizmu. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 113-127, 1986. Mizińska, Jadwiga.

Marksowska opcja humanistyczna w dzisiejszej walce światopoglądów. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 35-40, 1986. Thom, Martina.

Godność człowieka i jego powinności w poglądach Jana z Salisbury. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-73, 1984. Boczar, Mieczysław.

Humanizm w filozofii M. Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 105-114, 1984. Dembiński, Bogdan.

Dwa pojęcia humanizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 239-266, 1983. Schrade, Ulrich.

Maritain czyli jak służyć prawdzie w miłości. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 33-45, 1983. Zdybicka, Zofia J.

Władysław Tatarkiewicz - wielki humanista naszych czasów. (W pierwszą rocznicę śmierci). Studia Filozoficzne, nr 4, 55-61, 1981. Gołaszewska, Maria.

Tatarkiewicz - humanista. Studia Filozoficzne, nr 1, 11-22, 1981. Pelc, Jerzy.

Wątki humanistyczne w koncepcji etyki Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 33-50, 1981. Smoczyński, Paweł J.

Kręgi ludzkiej wspólnoty. Etyka, t. 18, 199-219, 1980. Lazari-Pawłowska, Ija.

System wolnomularstwa loży "zur edlen Aussicht". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 364-375, 1980. Trentowski, Bronisław.

Dwa modele humanizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-57, 1979. Gromczyński, Wiesław.

Humanizm i osobliwości nauczania filozofii w Polsce w XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 161-171, 1979. Palacz, Ryszard.

O twórczości humanistycznej i antyhumanistycznej. [Głos w dyskusji]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 43-47, 1978.  Borgosz, Józef.

Myśl etyczna młodego Marksa. Wyd. 2 popr. i poszerz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1978. Fritzhand, Marek.

Marksizm - laicyzm - chrześcijaństwo. Studia Filozoficzne, nr 5, 53-65, 1978. Kuczyński, Janusz.

O myśl krytyczną i humanizm walczący. Studia Filozoficzne, nr 5, 47-52, 1978. Madejski, Aleksander.

Społeczeństwo a humanizm. Ze studiów nad Bergsonem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 83-99, 1977. Skarga, Barbara.

Młody Znaniecki: między pragmatyzmem a neokantyzmem. Studia Filozoficzne, nr 7, 97-114, 1976. Borzym, Stanisław.

Humanizm i nauka. Łoziński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 57-66, 1976. Rapoport, Anatol.

Orientacja strukturalno-semiologiczna w humanistyce a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 6, 93-114, 1975. Aleksandrowicz, Dariusz.

Nowe aspekty humanizmu a nauki ścisłe. Studia Filozoficzne, nr 9, 59-75, 1975. Białkowski, Grzegorz.

Heteronomiczne i autonomiczne koncepcje moralności. Studia Filozoficzne, nr 7, 175-189, 1975. Michalik, Mieczysław.

Z problemów humanizmu filozoficznego. [Rec. Nedeljković, Dusan. Homme et humain]. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-190, 1974. Kwiatkowski, Tadeusz.

Humanizm Alberta Schweitzera. (W stulecie urodzin). Studia Filozoficzne, nr 11, 169-183, 1974. Lazari-Pawłowska, Ija.

Rewolucja naukowo-techniczna i realny humanizm. S., J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 135-141, 1974. Netopilik, Jakub.

Kontekst historyczny i sens feuerbachowskiego humanizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 127-145, 1974. Panasiuk, Ryszard.

Humanizm a marksistowska teoria społeczeństwa. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 119-134, 1973. Michalik, Mieczysław.

Humanizm a rewolucja socjalistyczna. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 137-149, 1973. Michalik, Mieczysław.

Idea humanizmu socjalistycznego w pismach pierwszych marksistów polskich nurtu "socjalrewolucyjnego". Studia Filozoficzne, nr 3, 119-144, 1973. Modzelewski, Edward.

Powstanie i rozwój realnego humanizmu Karola Marksa - walka z alienacją. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-51, 1973. Ochocki, Aleksander.

O filozofii politycznej Jakuba Maritaina. Studia Filozoficzne, nr 10, 65-81, 1973. Płużański, Tadeusz.

Dwie książki o Saint-Exuperym. [Rec. Bukowska, Anna. Saint-Exupery czyli paradoks humanizmu. Kwiatkowski, Władysław. Humanizm Saint-Exupery'ego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 214-218, 1972. Gauk, Jerzy.

Humanizm amerykański. [Rec. Moral Problems in Contemporary Society: Essays in Humanistic Ethics. Kurtz, P. (ed.)]. Etyka, t. 10, 188-190, 1972. Kujawa, Ewa.

Homo agens. Antyhumanizm Marksa czy Althussera? Człowiek i Światopogląd, nr 9, 82-106, 1972. Płużański, Tadeusz.

O swoistości etyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 7-30, 1971. Fritzhand, Marek.

Awerroizm łaciński trzynastego wieku. Nonkonformistyczny obraz świata i człowieka w średniowieczu. Warszawa, PWN, 1971. Kuksewicz, Zdzisław.

Humanizm a ateizm, Znak, nr 188-189, 187-203, 1970. Kłoczowski, Jan Andrzej.

Miejsce pracy w Marksowskim humanizmie. Etyka, t. 6, 113-131, 1970. Kuderowicz, Zbigniew.

Humanizm przyszłości. [Rec. Studia Filozoficzne, wyd. specjalne Humanizm socjalistyczny, 1969]. Człowiek i Światopogląd, nr 11, 126-131, 1970. Mincer, Bohdan.

Czy kryzys humanizmu? [Rec. Revue Internationale de Philosophie, nr 85-86 "La Crise de l'humanisme", 1968]. Etyka, t. 6, 196-204, 1970. Zwoliński, Zbigniew.

"Twórczy" marksizm czy lewacki "radykalizm". (Na marginesie zagrzebskiego czasopisma Praxis). Studia Filozoficzne, nr 6, 103-117, 1970. Żurawicki, Seweryn.

Praca - socjalizm - humanizm. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 25-43, 1970. Żurawicki, Seweryn.

O pojęciu humanizmu - metodologicznie. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 85-103, 1969. Fritzhand, Marek.

O humanizmie przed Protagorasem (w kręgu Delf). Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 13-28, 1969. Jedynak, Stanisław.

Przyczynek do charakterystyki humanizmu socjalistycznego. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 323-339, 1969. Jezierski, Romuald.

Tendencje współczesnej cywilizacji a humanistyczne funkcje kultury fizycznej. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 405-417, 1969.

Humanizm renesansowy: antynomia jednostki i społeczeństwa. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 69-84, 1969. Kuczyńska, Alicja.

Spór o "humanizm średniowieczny". Koncepcja człowieka i świata w awerroizmie łacińskim. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 22-43, 1969. Kuksewicz, Zdzisław.

Udział filozofii arabskiej w kształtowaniu renesansu zachodnioeuropejskiego. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 41-68, 1969. Mrozek, Anna.

Humanizm i naturalizm w dziejach filozofii marksistowskiej. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 127-149, 1969. Ochocki, Kazimierz.

Antropologia analityczna Junga a humanizm. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 250-258, 1969. Rosińska, Zofia.

Chrześcijaństwo, humanizm - dialog. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 279-297, 1969. Sarnowski, Stefan.

Konflikty humanizmu: wychowanie człowieka i wychowania obywatela. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 299-321, 1969. Suchodolski, Bogdan.

Mieszczański humanizm na progu ciemności. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 197-231, 1969. Urbankowski, Bohdan.

Humanizm Ericha Fromma: potrzeby ludzkie - miłość - rzeczywistość i wizje przyszłości. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 259-278, 1969. Wieczorek, Zbigniew.

Humanitas Horacego. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 29-39, 1969. Winniczuk, Lidia.

Koncepcja człowieka w uchwałach Soboru Watykańskiego II (Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym) na tle współczesnych humanizmów. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 51-73, 1968. Pastuszka, Józef.

Ideał i praktyka. Szkice i kroniki. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1966. Beylin, Paweł.

"Wyzwolenie i rozwój osobowości ludzkiej w filozofii Karola Marksa" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 340-358. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Jaroszewski, Tadeusz M.

Filozofia człowieka. Wyd. 3 rozsz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Schaff, Adam.

Porządek nadchodzącego świata. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Kuczyński, Janusz.

Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Mrówczyński, Tadeusz.

W obronie humanizmu. [Rec. Chiox de fextes philosophiques. De Montaigne a Louis de Broglie]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 289-291, 1963. Skarga, Barbara.

Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1963; wyd. 2 1968. Suchodolski, Bogdan.

Tomasz Morus. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962. Petsch, Danuta.

[Rec. Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism]. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 53-54, 1962. Sztumski, Janusz.

Ogólne założenia tolerancji w dziełach Sebastiana Castelliona. (Z okazji 400-lecia śmierci: 1563-1963). Studia Filozoficzne, nr 4, 179-192, 1962. Voisé, Waldemar.

Człowiek, humanizm, moralność. Ze studiów nad Marksem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961; wyd. 2 1966. Fritzhand, Marek.

Renesans scholastyki, jego źródła społeczne i intelektualne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Jaroszewski, Tadeusz M.

U podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Kossak, Jerzy.

Dirk Camphuysen i źródła religijności bezwyznaniowej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 39-99, 1960. Kołakowski, Leszek.

Lukrecjusz. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 1985. Leśniak, Kazimierz.  

"Prawa osoby" przeciw prawom człowieka. Istotny sens personalizmu chrześcijańskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 122-167, 1955. Kołakowski, Leszek.

Pochwała ludzkiego rozumu. Na marginesie nowego przekładu "Pochwały głupoty" Erazma z Rotterdamu. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 126-145, 1955. Nowak, Stefan.

Marksizm a jednostka ludzka. Przyczynek do marksistowskiej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1965. Schaff, Adam.

Humanizm socjalistyczny a podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 102-132, 1953. Chałasiński, Józef.

O humanizmie św. Jana od Krzyża. Znak, nr 27, 6-20, 1951. Wojtyła, Karol.

[Rec. Lamont, Corliss. Humanism as a Philosophy]. Wudel, W. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 10, 100-102, 1949. Selsam, Howard.