INDEKS TEMATYCZNY

hylemorfizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1995; dodr. 2000. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Przyczynki Czesława Białobrzeskiego do hylemorfistycznej interpretacji mechaniki kwantowej. Studia Gdańskie, t. I, 223-239, 1973. Kostro, Ludwik.

Arystotelesa koncepcja substancji: ogólna teoria i wybór tekstów. Żeleźniak, Tadeusz (przekład i opracowanie). Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1966. Krąpiec, Albert M.

Przedmiot teorii hylemorfizmu w ujęciu neoscholastyków. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-54, 1966. Wojciechowski, Tadeusz.

Teoria hylemorfizmu i fizykalna teoria budowy materii w ujęciu neoscholastyków. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-221, 1965. Wojciechowski, Tadeusz.

Hylemorfizm wobec budowy jądra atomowego. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 75-97, 1958. Rutowski, Tadeusz.

O hylosystemizmie. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 27-73, 1958. Wojciechowski, Tadeusz.